Luk vindueVælg abonnement

Tilbage
Åben shoppen i et nyt vindue
Tilbage til artiklen
vafo.dk
 Helle Madsen og Allan Sørensen (i midten) var sammen med vinmand Jesper Glesner-Andersen blandt de 30 butiksejere, der i september lavede en happening for at protestere mod den lokalplan, de to førstnævnte nu har klaget over. Arkivfoto: Michael svenningsen
 Helle Madsen og Allan Sørensen (i midten) var sammen med vinmand Jesper Glesner-Andersen blandt de 30 butiksejere, der i september lavede en happening for at protestere mod den lokalplan, de to førstnævnte nu har klaget over. Arkivfoto: Michael svenningsen

Butiksejere kræver ny lokalplan for Posthusgrunden

Publiceret: 12.01.2017 06:36
 • Del
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
 • Print
Står det til tre butiksejere i Vissingsgade skal lokalplanen, der baner vej for et stormagasin, flere butikker og mange boliger på Posthusgrunden, annulleres og laves helt om.

Helle Madsen fra skobutikken Helle M, Allan Sørensen fra tøjbutikken Momentum samt Mette Schjødt Laursen fra tøjbutikken MAAU har sammen med togentutiast og lokalhistoriker Vigand Rasmussen klaget til Naturklagenævnet over lokalplan nr. 1225, som et byrådsflertal vedtog den 5. oktober.

Den 14 punkter lange klage går også på indholdet af den VVM-redegørelse, som ligger til grund for lokalplanen.

Klagerne mener, at både lokalplan og VVM-redegørelse er så mangelfuld og fejlbehæftet, at Naturklagenævnet bør underkende lokalplanen.

Belyser ikke nok
Klagerne er af den klare opfattelse, at VVM vurderingen ikke tilstrækkeligt belyser konsekvenserne for Vejles eksisterende detailhandel, hvis et planlagt stormagasin, to dagligvarebutikker og flere udvalgsbutikker åbner i projektet på Posthusgrunden.

”Konsekvenserne for handlen er kun belyst ud fra udvalgsvareomsætningen og ikke de dagligvarebutikker, der kan være inden for lokalplanen. Endvidere er der ikke foretaget beregninger af konsekvenserne for øvrige forretninger, herunder spisesteder, restaurationer og forlystelser. Ovenstående anses for at have så væsentlig en betydning for handelslivet inden for lokalplanen, at alene de manglende konsekvensvurderinger bør betyde, at sagen må gå om”.

Forskel på omsætning
Sådan lyder et af klagepunkterne, mens butiksejerne og Vigand Rasmussen også lægger vægt på, at VVM-redegørelsen og Vejle Kommune regner med vidt forskellige konsekvenser for byens nuværende butikker.

Vejle Kommune regner med en nedgang i omsætningen på 18 procent i forhold til i dag, hvorimod VVM redegørelsen beskriver dette som 13 procent for Vejle Midtby, ifølge klagerne.

De efterlyser også helt konkrete svar fra kommunen på de mange indsigelser, der kom i høringsperioden, ligesom de finder det mangelfuldt, at VVM-redegørelsen ikke indeholder en beskrivelse af hvilke enkeltboliger, der vil blive berørt af støjgener fra det kommende center. Den fremtidige godsafvikling på arealet stiller de også spørgsmålstegn ved og peger på en række fejl i VVM-redegørelsen.

Uklare trafikale forhold
De beder nævnet vurdere de store skyggemæssige konsekvenser, der er for naboerne ved projektets realisering, og så tager klagerne fat på debatten omkring de trafikale omlægninger, som følger med projektet på Posthusgrunden.

”Vi finder, at der er uklarhed omkring de trafikale forhold og de beregninger, der er foretaget... Vi mener ikke, de foreliggende trafikomlægninger er optimale, og bemærker i den forbindelse, at Vejle Byråd i forbindelse med budget 2017 og årene fremover har afsat penge til en generel analyse af infrastrukturen i Vejle By. Vi finder, at planerne burde afvente disse analyser, som formentlig også vil omfatte konsekvenserne af fremtidig udvikling af Rosborg-området, planer for udvikling af boligbyggerier omkring Vejle Havn...”, lyder det blandt andet i den 12 sider lange klage.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Helle Madsen, der har sendt klagen på vegne af de øvrige medunderskrivere.

Seneste web-tv


  Seneste gallerier