Luk vindueVælg abonnement

Tilbage
Åben shoppen i et nyt vindue
Tilbage til artiklen
vafo.dk

Om Vejle Amts Folkeblad

Et tilbageblik
Vejle Amts Folkeblads første nummer udkom den 20. oktober 1865. Det var
midt i en tid fuld af politiske spændinger, hvor det afgørende politiske stridspunkt var spørgsmålet om bevarelsen af den valgret, som var sikret med juni-grundloven af 1849.
Vejle Amts Folkeblad var fra første færd præget af sin oppositionsholdning over for det herskende højrestyre. Bladet tilsluttede sig de skiftende, frisindede Venstrebevægelser og har således gennem de mange år stået for et liberalt grundsyn. (En faksimilekopi af VAF's første forside blev skænket bladet som personalegave ved 100-års jubilæet i 1965 og ses i dag ophængt på Avistorvet).
 
Det var frisindede borgere i Vejle og omegn, som stiftede Vejle Amts Folkeblad
i 1865. Bladets første udgiver og redaktør var Thomas Nielsen fra Birk ved Herning. Han var medlem af rigsdagen og i en årrække formand for Venstre på Christiansborg. Som flere af datidens bladstiftere var han samtidig lærer.
 
Vejle Amts Folkeblad levede en noget omtumlet tilværelse i de første år. I begyndelsen udkom avisen, der kun havde 300 abonnenter, fire gange om ugen,
og i et par år var der flere gange fare for bladets eksistens. I 1868 blev
det overtaget af Thomas Nielsen og en af hans lærerkolleger, A.K. Jensen, som redigerede bladet, mens Thomas Nielsen opholdt sig på Christiansborg.


Domiciler
Ved stiftelsen i 1865 havde Vejle Amts Folkeblad domicil på hjørnet af Kirkegade og Grønnegade. Senere flyttedes til ejendommen Kirketorvet 9, og en overgang blev bladet udgivet fra hjørneejendommen Nørrebrogade-Gulkrog. I slutningen af århundredet flyttede bladet derefter først til Grønnegade og senere til den såkaldte ”Klubgård” mellem Torvegade og Grønnegade. I 1909 flyttede bladet til Kirketorvet 12, og bredte sig herfra til naboejendommen samt i hele karreen  Kirketorvet/Foldegade/Fiskergade. Den 25. september 1989 flyttede virksomheden til Bugattivej 8.


Redaktørerne
Den første redaktør af Vejle Amts Folkeblad var som nævnt Thomas Nielsen. Han afløstes for en kort periode af en typograf, der hed H. Kleine, og senere var som nævnt A.K. Jensen bladets redaktør. I løbet af en årrække var der yderligere tre redaktører ved bladet, nemlig Richard Madsen, Lauritz Bendixen og A.C. Jensen-Haarup. Senere vendte Thomas Nielsen tilbage som eneejer af bladet. I 1892 indgik som medejer den senere mangeårige redaktør Chr. Søndergaard, som var leder af Vejle Amts Folkeblad til sin død i 1933, han afløstes af redaktør A.W. Johannesen. Efter et ulykkestilfælde i 1940 afgik A.W. Johannesen ved døden og han efterfulgtes på bladets 75-års jubilæumsdag af G. Skytte Nielsen, der først var redaktør, og sidenhen også direktør for bladet indtil 1974, da han som redaktør blev afløst af Vagn Nygaard, senere også direktør for bladet.
Vagn Nygaard valgte at gå på pension i 1996, hvorefter Arne Mariager overtog stillingen som både chefredaktør og adm. direktør. I februar 2008 valgte bestyrelsen på opfordring af Arne Mariager at ansætte Alex Pedersen som adm. direktør. Arne Mariager valgte i juni 2009 at fratræde sin stilling som chefredaktør hvorefter Alex Pedersen også indtrådte som chefredaktør med virkning fra 1. december 2008.


Virksomhedsstruktur
Det var som omtalt en kreds af borgere, som stiftede Vejle Amts Folkeblad, og senere blev bladet overtaget af redaktør Thomas Nielsen. Ved hans død i 1895 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, og dette er stadig den gældende ejerform.
 

Den tekniske udvikling

Fra sin første udgivelse var Vejle Amts Folkeblad fremstillet efter gode gamle Gutenbergske metoder med håndsats og aftryk på en simpel håndpresse. I løbet af få år fornyedes og moderniseredes det tekniske udstyr på forskellige måder, og i de første år blev Vejle Amts Folkeblad udgangspunkt for en lang række andre dagblade, som blev stiftet på dette tidspunkt. Det gælder Horsens Folkeblad, Herning Folkeblad, Fyens Tidende, Limfjords-Posten, Odder Folkeblad, Ribe Folkeblad, Fredericia Folketidende (i dag Fredericia Dagblad), Kolding Folkeblad, Lemvig  Folkeblad og Randers Dagblad. I årenes løb kom nye maskiner til, såvel i sætteri som trykkeri, men det var først hen i 1920’erne, at bladet fik sine første to sættemaskiner. Senere gik det stærkt på dette område, idet Vejle Amts Folkeblad blev pioner med hensyn til den nye automatiske teletype-sætning. Det første skridt ind i fotosatsalderen blev taget i 1973. idet bladet da fik sin første "photon"-fotosætter. Den 28. januar 2008 stoppede man trykningen på egen rotationspres. I dag trykkes VAF/FD hos Politikens Tryk i Erritsø.
Siden er sidst opdateret: 24.10.2016 00:01

Hov!

Vi kan ikke finde siden, du leder efter.

Hvis du kom hertil fra et bogmærke eller ved at indtaste adressen selv, så kan du prøve at søge efter indholdet (for du skrev ikke forkert i adresselinjen, vel?).

Hvis du klikkede dig hertil fra en af vore andre sider, så beklager vi at have sendt dig ned ad en blind vej - send os en email, og vi vil rette fejlen hurtigst muligt.