Brian Mikkelsen: Den private sundhedssektor gemmer på kæmpe ressouce


Brian Mikkelsen: Den private sundhedssektor gemmer på kæmpe ressouce

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv
Adm. direktør Dansk Erhverv Brian Mikkelsen
Danmark Debat. 

Sundhedsreformen er på trapperne. Det ser vi i Dansk Erhverv frem til med både spænding og forsigtig optimisme, og vi bidrager naturligvis gerne med input fra vores medlemmer i branchen, som hver dag arbejder sammen med både kommuner og regioner om danskernes kollektive sundhed. For at sundhedsreformen kan blive en succes, skal der skabes et effektivt drevet sundhedsvæsen, som understøtter et sammenhængende patientforløb og høj kvalitet for borgerne. I det perspektiv er samarbejde mellem offentlige og private og samarbejde om forskning og udvikling af nye, innovative behandlinger, lægemidler og medicinsk udstyr en meget vigtig brik.

Det er helt afgørende, at der i den kommende sundhedsreform er en model for, at patientrettigheder - som i dag er forankret i det regionale sundhedsvæsen - flyttes med, hvis en opgave for eksempel flyttes ud til kommunerne, og at der samtidig kommer en forhandlingsmulighed mellem de private aktører og det offentlige sundhedsvæsen. Hvis man ikke sørger for, at patientrettigheder flytter med fra region til kommune, er der en risiko for, at en lang række sundhedsydelser bliver uden garantier og uden, at private kan tilbyde kompetencer og kapacitet.

Beslutninger om behandlingsforløb skal være transparente. Det skal være let at gennemskue hvilken myndighed, der er ansvarlig i forskellige situationer. Vi skal have et sundhedsvæsen, som altid tager hensyn til patienten og som sørger for, at opgaverne bliver løst, der hvor det er bedst i forhold til kvalitet og pris. Det kræver fuld gennemsigtighed i de offentlige priser og på de enkelte sundhedsydelser, og at der i kontrollen af prisen også måles på kvalitet. Som patient skal man være sikker på, at man får den samme kvalitet i sundhedsplejen, hvis man bor i Hobro, som hvis man bor i Holbæk. Ligeledes må der heller ikke ske et kvalitetsfald i sundhedsopgaverne, hvis de f.eks. flyttes fra regionerne til kommunerne. Der skal være ensartethed. Det skaber vi bedst gennem konkrete kvalitetsparametre og målinger af patienttilfredsheden.

Der er desværre en kedelig tendens nogle steder i det offentlige til, at offentlig - privat samarbejde opfattes som irriterende og unødvendig snarere end som den ressource, det faktisk er. Der skal være fokus på konkurrenceudsættelse af de sundhedsydelser, som er egnede til det, så det offentlige kan fokusere på de meget komplicerede behandlinger. Konkurrenceudsættelse af langt flere sygehusydelser vil kunne frigøre ressourcer i det offentlige og skabe et mere effektivt sygehusvæsen. Ifølge Danske Regioners egne beregninger kan mindst 35 pct. af sygehusydelserne konkurrenceudsættes. I dag har de private sygehuse under 1 pct. af det samlede sygehusbudget på ca. 82. mia. Udbud af sundhedsydelser skal - ligesom de digitale løsninger - udformes og udbydes med det altoverskyggende mål at fremme sammenhængende patientforløb, der strækker sig fra akut behandling til rehabilitering og med takster for sammenhængende forløb, der skaber incitament for at lave de bedste løsninger og resultater for patienterne og for sundhedsvæsenet som helhed.

Der ligger en kæmpe ressource i den private sundhedssektor. De skal selvfølgelig i spil i udarbejdningen af en ny og bedre sundhedsreform. De private udbydere af sundhedsydelser er højt specialiserede og kan ofte bidrage med ekspertise, viden og kompetencer. Det private skal ikke være "sidste udvej", men en naturlig og integreret del af et stærkt og velfunderet samarbejde mellem de offentlige og private sundhedsudbydere. For her er nøglen til at sikre og udvikle verdens bedste sundhedssystem. En af nøglerne er forskningssamarbejdet mellem life science virksomheder, universiteter og hospitaler, blandt andet gennem det nyoprettede Trial Nation og konkurrencedygtige priser for kliniske forsøg, hvor nye produkter og behandlinger afprøves. Det sikrer, at danskerne får adgang til den nyeste medicin og behandling. Lige som at samarbejde om anvendelse af sundhedsdata kan anvendes til at udvikle nye behandlingsmetoder og til at øge sundhedsvæsenets effektivitet og kvalitet - til gavn for samfundet. Vi har allerede enestående datakilder. Hvis vi bliver bedre til at bruge sundhedsdata klogt og forsvarligt, kan vi udvikle ny og bedre medicin, der er skræddersyet til lige præcis den biologi, vi hver især er udstyret med.

Danmark er et af verdens rigeste samfund. Så selvfølgelig skal vi også have et af verdens bedste sundhedssystemer. Det er absolut indenfor mulighedernes grænse, men det kræver ambitiøse investeringer og målsætninger, og det håber jeg, regeringen vil have in mente, når den inden længe præsenterer sit udspil til en ny sundhedsreform.

Brian Mikkelsen: Den private sundhedssektor gemmer på kæmpe ressouce

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce