DN-formand i replik til skovejer: En fredning giver ingen magt til Danmarks Naturfredningsforening


DN-formand i replik til skovejer: En fredning giver ingen magt til Danmarks Naturfredningsforening

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Karsten Enggaard, Rønnebækgårdsvej 10, Fredericia, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia
Billede
Fredericia Debat. 

Læserbrev: Det er korrekt, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) opfatter fredningsværktøjet som den stærkeste beskyttelse af natur. En fredning, der her skal sikre, at naturværdierne i Trelde Skov også fremover bliver beskyttet, og skoven bliver drevet på den bedste måde - for naturen og for det liv, som skoven rummer. En beskyttelse mod ændrede driftsformer og forringelse af naturværdierne.

En fredning giver ingen magt til DN, som Rolf Jensen (RJ) hævder (i læserbrev 7. februar, red.).

Fredericia Kommune og DN kan kun foreslå en fredning. Den endelige udarbejdelse af fredningsbetingelserne bliver fastsat af Fredningsnævnet, og plejeplanen bliver efterfølgende udarbejdet af Fredericia Kommune.

Jeg har svært ved at se, hvordan DN har den magt, som RJ tillægger foreningen. Mit råd til ham er at læse fredningsforslaget endnu en gang.

I 85 pct. af arealet af de private skove kan skovejerne forsætte med deres traditionelle drift i store træk ganske, som de har gjort gennem årtier. En driftsform, der sikrer størst mulig diversitet af træarter og hindrer større monokulturer. Der bliver et minimumskrav på fem blivende træer per hektar for at give mere dødt ved i skoven.

Alle videnskabelige undersøgelser af skove på vores breddegrader viser, at mængden af dødt ved er af afgørende betydning for høj biodiversitet. Ligeledes giver den traditionelle driftsform med plukhugst og naturlig genvækst en større artsrigdom end renafdrift og monokultur.

De resterende 15 pct. af arealet i de private skove udlægges til urørt skov. Urørt skov er et dårligt udtryk; men det betyder, at der kun skal sættes ind med regulering, hvis skoven udvikler sig uhensigtsmæssigt i forhold til de naturværdier, fredningen har fastlagt, der skal værnes om.

Fredningsforslaget skal beskytte Trelde Skov mod moderne driftsformer med renafdrift og monokultur. DN kræver ingenting, ikke kontrol og slet ikke 100 pct. kontrol, som RJ skriver.

Vi fremlægger et fredningsforslag sammen med Fredericia Kommune, hvor 85 pct. af de private skove stort set kan drives på uændrede præmisser. Netop fordi den måde, skovejerne hidtil har drevet skoven på, har været medvirkende til at berige skoven til det, den er nu.

Vores hensigt med fredningsforslaget er netop, at den driftsform skal fortsætte.

Vi fremlægger et fredningsforslag sammen med Fredericia Kommune, hvor 85 pct. af de private skove stort set kan drives på uændrede præmisser. Netop fordi den måde, skovejerne hidtil har drevet skoven på, har været medvirkende til at berige skoven til det, den er nu.

DN-formand i replik til skovejer: En fredning giver ingen magt til Danmarks Naturfredningsforening

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce