Annonce
Trekantområdet

Åbent brev: Besøgsvens oplevelser fører til spørgsmål til politikerne

Gert Nelander har tidligere udtalt sig om, at en beboer på Guldregnen, som han var besøgsven for, led under fraværet af en daglig madordning. Arkivfoto: Jonathan Møller Nielsen

Lokaldebat: Åbent brev til politikere i Middelfart Kommune.

Som besøgsven hos en beboer med psykisk lidelse på bosted for personer med betydelig psykisk funktionsnedsættelse og særlige sociale problemstillinger, vil jeg med baggrund i de oplevelser jeg har, stille Middelfart Kommunes politikere nogle spørgsmål.

Når man nu, som pårørende og undertegnede som besøgsven kan konstatere at nogle beboere, på grund af angst, hallucinationer og andet, ikke magter eller tør bruge et komfur, ville det så ikke være en almindelig opfattelse, at så må man gøre noget der sikrer, at beboeren får den hjælp, der er brug for?

Der har tidligere på bosteder været et varmt måltid til beboerne midt på dagen, og hvor man kunne se at beboerne trives fysisk. Dette ikke er tilfældet for beboerne i nuværende situation. En ting er at se beboerens psykiske tilstand, der kan være præget at hallucinationer, stemmer med mere, noget andet er at se på at beboerne nu fysisk bliver dårligere.

Såvel for somatiske patienter, plejehjemsbeboere, som for beboere på bosteder for psykisk syge, er det vigtigt med et godt og sundt måltid om dagen. I særlige situationer kan der være behov for pædagogiske måltider i en periode.

Jeg er med på, at der kan være mange faktorer, der skal tages hensyn til, og det er selvfølgelig ikke nemmere, når nogle beboere ikke vil være til gene eller besvær, men her er det, at personalet spiller en meget væsentlig rolle med at være støttende overfor den særlige gruppe af beboere. Er politikerne enig i den betragtning?

I en indsatsplan er det set, at en beboer skal have hjælp til ved indkøb at vælge sunde madvarer. Hvordan kan man som personale det, når man på grund af corona ikke må gå med den enkelte beboer ind i forretningen, hvor der handles?

Som tidligere medarbejder indenfor psykiatrien (43 år), herunder også på bosted for psykisk syge, er det trist at se, hvordan omsorgen/pædagogiske indsats forringes.

I øjeblikket hvor ledigheden stiger, på grund af corona, kunne det være en anledning til at ansætte ledige med erfaring indenfor madlavning, og derved kunne flere problemer løses på en gang.

Det vil glæde familier, undertegnede og ikke mindst de beboerne, det omhandler, at der genindføres en madordning med et varmt måltid om dagen.

Det vil jeg tro der vil være enighed om?

Der er ofte på finansloven afsat penge af til det psykiatriske område, det er bare sjældent det ses. Måske kunne politikerne give bud på, hvor der er sket oprustning??

Med venlig hilsen

Gert Nelander, Enghaven 2, Strib.

Avisen har forholdt det åbne brev for Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd (S), hvis skriftlige svar kan læses her i kursiv:

”I Middelfart kommune er vi meget optaget af, at alle borgere trives. Det gælder også, når det handler om kost og ernæring på botilbud. Det er dog vigtigt at understrege, at der på socialpsykiatriske botilbud er mange individuelle hensyn at tage, og at der på Guldregnen tidligere har været tilberedning af mad. Det var der desværre ikke opbakning til fra beboerne på daværende tidspunkt. Vi er dog opmærksomme på, at der kan være borgere, som måske kan have gavn af en ny model for madlavning. Vi er derfor påbegyndt en dialog mellem Pårørendeforeningen og Ledelsen af Guldregnen. Dette vil blive fuldt op hurtigst muligt.

Middelfart kommune kan naturligvis ikke kommentere på konkrete sager i dagspressen, men understreger, at vi til en hver tid ønsker en dialog og et samarbejde med borgerne og pårørende om den enkelte borgers individuelle ønsker og behov.”

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce