Annonce
Ikast-Brande

Årets sidste byrådsmøde var virtuelt

Ikast/Brande: Årets sidste byrådsmøde blev afholdt virtuelt mandag. På mødet besluttede byrådet blandt andet:

- At bevilge et ekstraordinært corona-tilskud til Vores Ikast på 30.000 kr. Et mindretal bestående af 1. viceborgmester Simon Vanggaard og byrådets tre konservative ønskede at bevilge det fulde beløb på 85.000 kr., som Vores Ikast havde søgt om til dækning af ekstraomkostninger til bl.a. opsynspersonale i forbindelse med corona-restriktionerne.

- At nedsætte et § 17,4-udvalg, der skal se på, om der skal planlægges for opsætning af solceller i Ikast-Brande Kommune og i så fald hvilke principper, der skal være gældende. Venstres Henrik Engedahl, der også er formand for teknik- og miljøudvalget, bliver formand for udvalget.

Annonce

- At færdiggøre byggemodningen af Jyllandsvej og Sjællandsvej med asfalt og kantsten (en strækning på totalt set ca. 1 kilometer).

- At godkende det tillæg til kommuneplanen, der skal gøre det muligt at opføre boliger på den grund, der bliver ledig, når Præstelundskolen nedrives.

- At sende det forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen, der skal gøre det muligt for BM Invest at opføre op til 110 boliger på Nordlundvej vest for rideskolen, i offentlig høring.

- At godkende det kommuneplantillæg og den lokalplan, der skal gøre det muligt for Aldi at udvide butikken på Chr. Bergsvej med 200 kvadratmeter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce