Annonce
Hedensted

Ældres tilfredshed med hjemmehjælp overrasker positivt

Den praktiske hjælp samlet set har 240 forholdt sig til. 10 procent er utilfredse, 60 er tilfredse, mens 30 procent er "hverken eller". Arkivfoto

Mest tilfredshed i undersøgelse af den kommunale hjemmehjælp. Den viser dog også, at mange ikke kender til muligheden for fleksibel hjemmehjælp.

Hedensted: Trods nyt serviceniveau og indkøring af nyt it-system i Social Omsorg er ældre og andre, der får hjælp i hjemmet, mere tilfredse end utilfredse med hjemmehjælpen.

Det viser en undersøgelse, som 416 modtagere af kommunal hjemmehjælp har besvaret helt eller delvist i løbet af sidste efterår, og som giver kommunen en tilfredshedsscore på fire ud af fem mulige.

Undersøgelsen er en af flere, som skal gøre forvaltning op politikere klogere på seniorer - både de nuværende og de kommende.

Seniorrådet, der skal holde kommunen i ørerne, har været med i arbejdet omkring undersøgelserne, og formand Lillian Andersen finder overordnet set resultatet betryggende.

- Jeg er glædelig overrasket. Jeg var meget spændt på det her, for hele sidste år var én stor omstrukturering, og de sidste to år har været en besparelsesfase. At personalet formår at få det til at fungere så godt, synes jeg, er fantastisk. Det overrasker mig positivt, men derfor skal vi ikke overse minusserne, siger hun.

Annonce

Jeg er glædelig overrasket. Jeg var meget spændt på det her, for hele sidste år var én stor omstrukturering, og de sidste to år har været en besparelsesfase. At personalet formår at få det til at fungere så godt, synes jeg er fantastisk. Det overrasker mig positivt, men derfor skal vi ikke overse minusserne.

Lillian Andersen, formand, Seniorrådet.

Undersøgelsen


  • Tilfredsheden er undersøgt via spørgeskema, som hjemmehjælpen har haft med ud til 685 borgere, der har kommunen som leverandør.
  • 416 har svaret helt eller delvist. Den samlede, gennemsnitlige score opgøres til 4,05 på en skala fra en til fem. Fire procent af borgerne er utilfredse eller meget utilfredse med den hjemmehjælp, de får.
  • I forhold til Horsens og Ikast-Brande Kommune får Hedensted mere ros for maden, som borgerne modtager. Blot tre procent er utilfredse.
  • Til gengæld opnår de andre kommuner mere tilfredshed vedrørende praktisk hjælp.
  • Kommunen har også undersøgt tilfredsheden blandt beboere i plejeboliger, pårørende og borgere i genoptræning med lignende resultater.

Mange mangler viden

Et af minusserne drejer sig om fleksibel hjemmehjælp, mener Lillian Andersen såvel som chef for Social Omsorg, René G. Nielsen.

65 procent i undersøgelsen ved ikke, at de kan få løst en anden opgave end den sædvanlige, hvis eksempelvis et barnebarn har støvsuget, og gulvet derfor ikke trænger.

- Så kan man snakke med hjælperen om, at badeværelset eller noget andet hellere skal ordnes. Den mulighed er vi helt tydeligvis ikke lykkedes så godt med at forklare. Det skal vi have fokus på, siger René G. Nielsen.

Resultatet i undersøgelsen har ført til en anbefaling om, at der arbejdes med bedre information om fleksibel hjemmehjælp.

Utilfredshed med indkøb

Mens der er udbredt tilfredshed med hjælpen til at komme i bad og anden personlig pleje, er meningerne om den praktiske hjælp mere delte, viser undersøgelsen.

Seks ud af 29 respondenter svarende til 21 procent er utilfredse med hjælpen til indkøb, som i dag består af assistance til at bestille varer. Hjælperne handler ikke som tidligere.

René G. Nielsen hæfter sig ved, at der er tale om et lille tal, fordi få får hjælp til indkøb, og fortæller, at der er sket en ændring.

- Da vi gik over til ikke at handle ind for borgerne, skulle de selv betale for udbringningen af varer, siger han og forklarer, at Ankestyrelsen siden har slået fast, at kommuner skal betale for udbringningen.

- Det nåede vi ikke at køre på plads inden undersøgelsen. Om det ville have givet en højere grad af tilfredshed, skal jeg ikke kunne sige, fortsætter han.

Også hjælpen til tøjvask har ændret sig. Ældre får i dag tøjet sendt til vaskeri hver fjortende dag i stedet for at få det vasket hjemme. Det har medført et par klager, og i undersøgelsen er 16 procent utilfredse.

Venligt personale

De største plusser går til dem, der kommer ud til borgerne. Tæt på alle oplever hjælperne som værende venlige, og et stort flertal mener, at hjælperne også udviser respekt, lydhørhed og støtter dem i at blive selvhjulpne.

Få svarer nej til de tre ting, mens ca. 20 procent svarer "både og". Lillian Andersen har et bud på, hvad de ikke entydige svar udspringer af.

- Der er kommet rehabilitering ind, og det er borgerne ikke lige tilfredse med. Nogle forventer, at når de er blevet gamle og dårlige, så skal de have hjælp. Derfor kan der opstå utilfredshed, hvis man siger, at det her kan du selv - måske ikke på en dag, men af flere omgange. Det er godt at blive holdt i gang så længe som muligt, men det vækker ikke uddelt begejstring, siger hun.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce