Annoncørbetalt indhold

Økonomisk kriminalitet

Desværre er der blevet begået en del sager med økonomisk kriminalitet igennem tiden i Danmark. En af de kendte sager, er sagen om Stein Bagger og de forsvundne penge. En definition af økonomisk kriminalitet lyder, at det er profitmotiverede, handlinger, som går i mod loven, og som enten begås i eller med afsæt i en virksomhed, som er lovlig eller udgiver sig for at være det.

Dette indhold er sponsoreret

Tendensen viser, at økonomisk kriminalitet oftere rammer økonomiske eller ideelle samfundsinteresser eller store organisationer end privatpersoner. Mange af disse sager er yderst komplicerede, og det kan derfor være svært at klargøre, om der er gjort lovbrud, hvilket er problematisk.

Eksempler på økonomisk kriminalitet

Af hyppige eksempler i forhold til økonomisk kriminalitet er der følgende:

  • Skattesvig
  • Afgiftssvig
  • Momssvig
  • Bedrageri
  • Skyldnersvig

Under økonomisk kriminalitet findes der også insiderhandel og kursmanipulation. Hvis man er havnet i en sag omkring økonomisk kriminalitet, bør man få en forsvarer, der er specialist i området, med indover. Det skal helst ske så tidligt i processen, som det er muligt. Dette, da det senere i forløbet bliver truffet væsentlige beslutninger, som har indflydelse på konsekvenserne og dermed sagens udfald.

Sager omhandlende økonomisk kriminalitet starter oftest med, at SKAT går ind i sagen og kontrollerer tal og papirer. Desuden inddrages politiet i sagen. Når sagens skal meldes, vil det ofte være en kurator (advokat), som indgiver en politianmeldelse.

Skattesagers proces i forhold til SKAT

Da mange af sagerne vedrørende økonomisk kriminalitet omfatter skattesvig eller afgiftssvig, så er det SKAT, der skal træffe afgørelse om ændring af skatteansættelsen eller andet. Denne afgørelse skal dog sendes videre i et skriftligt dokument til Skatteankenævnet eller Landsskatteretten. I forbindelse med afgørelsen vil SKAT i de fleste tilfælde indsende en politianmeldelse og sende tiltalebegæring til netop politiet. Der findes også sager, som SKAT kan afgøre nemmere, nemlig administrativt. Det vil typisk være på sager, hvor unddragelsen er under 250.000 kr.

Det skal siges, at det kan tage flere måneder eller år at få afgjort sager om økonomisk kriminalitet. Og processen vil være forbundet med svære beslutninger. Derfor bør du med fordel assistere dig med en forsvarer på sagen. Se her.

Dette indhold er sponsoreret

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.