Annonce
Danmark

Få overblikket: Her er de 145 steder i Danmark, der skal undersøges for giftstof

Den forurenede mark i Korsør. Betydelige mængder af det giftige og kræftfremkaldende stof PFOS er fundet blandt flere borgere i Korsør Kommune, efter de har spist kød fra kalve, der har græsset på denne mark. Flourstoffet PFOS er udledt fra brandskum brugt på brandøvelsespladsen i Korsør. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)

I foråret fandt man det giftige stof PFOS i borgere i Korsør, og nu skal flere steder i landet undersøges.

Efter store fund af det sundhedsskadelige stof PFOS i Korsør har Danske Regioner nu udpeget 145 lokaliteter i hele landet, som skal undersøges nærmere.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Af opgørelsen kan man se lokaliteternes adresse. Der er også en vurdering af, om pladserne potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.

- Det vides dog ikke, om pladserne er forurenede eller ej – det skal undersøges nu, skriver regionernes forening.

I foråret kom det frem, at det giftige stof - som tidligere blev brugt i brandskum - havde spredt sig fra brandskolen i Korsør til en mark.

Her gik køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset.

Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

De fem regioner har sammen med landets kommuner indsamlet oplysninger om, hvor der ellers har ligget brandøvelsespladser i landet.

Oplysningerne er fredag sendt til Miljøstyrelsen. Desuden udarbejder Forsvaret en liste over egne lokaliteter.

Nogle steder er man i fuld gang.

De steder, hvor der ikke er sat aktiviteter i gang, skal kommunen for hvert sted beslutte, om der kan gives et påbud til forureneren.

Det vil sige, om forureneren stadig findes og selv skal undersøge og rense op efter en eventuel forurening.

- I de tilfælde, hvor der ikke kan gives påbud til forureneren, vil regionerne "overtage sagerne" og prioritere indsatsen på lokaliteterne, skriver Danske Regioner.

Fakta: Disse 145 steder skal undersøges for giftigt stof  

Region Nordjylland:

 • Brønderslev, Civilforsvarets øvelsesplads.
 • Frederikshavn, Teknisk Skole (EUC Nord).
 • Frederikshavn, Specialarbejderskolen.
 • Ålbæk, Hvims Brandskole.
 • Hjørring, Civilforsvarets brandøvelsesområde og tidligere værksted.
 • Hjørring, Brandøvelsesplads ved EUC Nord.
 • Sindal, Sindal Flyveplads.
 • Hadsund, nedgravede olietanke, vaskeplads ved Falckstation.
 • Støvring, redningsstation med olieoplag.
 • Thisted, Nordjyske CF-kolonne.
 • Thisted, erhvervsskole med brandøvelsesplads.
 • Aars, erhvervsskole med brandøvelsesplads.
 • Aalborg, techcollege med brandøvelsesplads hus nummer 3.
 • Aalborg, techcollege med brandøvelsesplads hus nummer 5.
 • Aalborg, AMU-center med brandøvelsesplads.
 • Aalborg, civilforsvarsskole med oplag af olie og deponering af jord i vold.
 • Nørresundby, Forsvaret - Aalborg Kaserne.
 • Nørresundby, olie- skrotoplag ved Hvorup Kaserne.
 • Nørresundby, flyvestation Aalborg.
 • Nørresundby, techcollege med brandøvelsesplads.
 • Nørresundby, Forsvaret - Nørre Uttrup Øvelsesplads.


Region Midtjylland:

 • Holstebro, losseplads Mågevej.
 • Holstebro, materielgård for Civilforsvaret.
 • Horsens, Brand & Redning.
 • Thyborøn, materielgård.
 • Grenaa, Brandskole Norddjurs.
 • Randers, Langvangen 1.
 • Randers, ABC-Lunden Brandøvelsesplads.
 • Randers, Kampvognsplads.
 • Randers, Mysundevej 4 - brandøvelsesplads.
 • Skjern, Brandøvelsesområde MidtVest.
 • Silkeborg, Bredhøjvej 8-10.
 • Skive, Skovejendom Svansøvej 8.
 • Rønde, Depotområde Tirstrup.
 • Karup, nuværende brandøvelsesplads Flyvestation Karup.
 • Karup, tidligere brandøvelsesplads Flyvestation Karup.
 • Karup, gammel brandøvelsesplads N.O. Hansens Vej.
 • Viborg, Viborg Brandvæsen Benzintankanlæg.
 • Viborg, losseplads Katmosevej.
 • Aarhus, Kirstinemindevej 14.

Region Syddanmark:

 • Middelfart, BRS 423 Kauslunde Øvelsesplads.
 • Nordfyns, Odense Lufthavn, Shell Benzin Salg.
 • Haderslev, Haderslev Vesterskov.
 • Haderslev, Flyvestation Skrydstrup og Vojens Lufthavn.
 • Haderslev, værksteder - Vilstrupvej 55.
 • Billund, Billund Lufthavn.
 • Sønderborg, Gl. Tankanlæg ved lufthavn - Lufthavnsvej 1.
 • Sønderborg, Øvelsesplads Foldager 3.
 • Esbjerg, Esbjerg Brandskole.
 • Varde, Brandøvelsesplads - Oksbøl.
 • Aabenraa, Matrielgård og Brandstation.
 • Aabenraa, Søgaardlejren.
 • Aabenraa, BRS Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole.
 • Fredericia, CF øvelsesplads / Bredskabscenter Gudsø.
 • Kolding, Vamdrup Flyveplads / Koldingegnens Lufthavn.
 • Vejle, Nørregade 23.
 • Vejle, Vandel Flyveplads, brandøvelsesplads.
 • Vejle, garageanlæg til busser - Norgesvej 1.
 • Haderslev, Haderslev Brand & Redning øvelsesplads.
 • Svendborg, Poul Smeds Mose Losseplads.
 • Vejen, Brandøvelsesplads - Brudsigvej.
 • Odense, Bolbro Varmecentral.
 • Varde, Dong Naturgas.
 • Kerteminde, Lindø Værft.
 • Sønderborg, Danfoss.
 • Assens, Assens Gl. Losseplads.
 • Esbjerg, Fårevej 16.
 • Odense, Højstrup Militære Arealer / Gartneri.
 • Odense, Fynsværket.
 • Odense, Dalum Papirfabrik/Dalum Papir.
 • Odense, Odense Kommunes Beredskabsafdeling.


Region Sjælland:

 • Tune, afskydningsområde Tune.
 • Greve, Civilforsvar brandøvelsesplads.
 • Jyllinge, Jyllinge Mejeri, Gundsø Kafferisteri, Gulf benzin.
 • Køge, Falck Redningskorps Køge.
 • Roskilde, Risø Losseplads, Risø Forskningscenter og Forsøgsanlæg.
 • Roskilde, Sct. Hans Hospital.
 • Roskilde, Roskilde Lufthavn.
 • Roskilde, autoophug, Civilforsvarets Beredskabsstation.
 • Holbæk, opfyld i mergelgrav, Civilforsvar brandøvelsesplads.
 • Holbæk, Falck Redningskorps Holbæk.
 • Kalundborg, Statoil Olieraffinaderi.
 • Korsør, Tidligere Falck Station Korsør.
 • Ringsted, Agersted & Schou, Brandvæsen.
 • Korsør, Korsør Beredskab.
 • Skælskør, Kuwait Petroleum.
 • Slagelse, Antvorskov Kaserne.
 • Store Heddinge, Afskydningsområde Sigerslev 250 D.
 • Sorø, Sorø Brandstation.
 • Nykøbing Sj, Lundbeck Medicinalvarefabrik, Lerbæk Andelsmejeri.
 • Holeby, MAN B & W Holeby Diesel, Brandøvelse.
 • Holeby, Sofiehøj, Danisco Seed, Brandøvelse.
 • Holeby, Højbygård Sukker- og Papirfabrik, Fabrikken Lolland, Brandøvelse.
 • Rødby, DSB Rødby Færgehavn, DLG, cementfabrik, skibsværft.
 • Stensved, Kulsbjerg Vartningsanlæg.
 • Fuglebjerg, Fuglebjerg Maskinforretning, H.P. Pedersen Maskinværksted + Brandstation.
 • Herlufmagle, Suså Kommunes materielgård, Brandøvelse.
 • Herlufmagle, Brandstation.
 • Næstved, CF, Brand- og Garageanlæg - Manøvej 25.
 • Næstved, losseplads, Civilforsvar brandøvelsesplads.
 • Næstved, Civilforsvarets øvelsesplads, Ladbyvej 77.
 • Nykøbing, Olieforurening, Civilforsvar brandøvelsesplads.
 • Lundby, Flyvestation Avnø.
 • Stensved, Kalvebjerg Kaserneanlæg.


Region Hovedstaden:

 • København, Margretheholm.
 • Valby, Københavns Brandvæsen.
 • Dragør, Københavns Lufthavne Kastrup.
 • Dragør, Vulkaniseringsvirksomhed Poppelvej 98A-K.
 • Glostrup, Brandvæsen Rådhusparken 2.
 • Hvidovre, Hvidovre Hospital, varmecentral.
 • Brøndby Strand, Flyveplad Gammel Køge Landevej 574-580.
 • Hedehusene, Beredskabsstyrelsen Hedehusene.
 • Værløse, Flyvestation Værløse, Brandøvelsesplads.
 • Farum, Farum Kaserne - Øvelsesområde.
 • Frederiksværk, Søværnets Ekserserskole, tidligere Auderødlejren.
 • Ålsgårde, Losseplads.
 • Hellebæk, Hellebæk Kaserne/Øvelsesplads.
 • Helsingør, Civilforsvar - brandøvelse.
 • Hillerød, Hanebjerg Skydecenter.
 • Hillerød, Vaskeri og CF kaserne, Søndre Jernbanevej 18.
 • Frederiksværk, Karsemoselejren, øvelsesområde, Sandstien 3.


Bornholm:

 • Rønne, Beredskabstyrelsen Bornholm Brandøvelsesplads.
 • Rønne, Rønne Brandstation.
 • Rønne, Bornholms Lufthavn.
 • Rønne, Øvelsesplads Louisenhøj.
 • Allinge, Opalsøen.
 • Allinge, Moseløkken Stenbrud
 • Allinge, Hammerhavn.
 • Allinge, Beredskabstyrelsen Bornholm.

PFOS er identificeret som et såkaldt prioriteret farligt stof i EU's vandrammedirektiv, fordi det kan øge risikoen for kræft.

PFOS hører under betegnelsen PFAS, som dækker over flere stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne er svært nedbrydelige og kan ophobes i miljøet.

I 2000 begyndte man ifølge Danske Regioner at udfase PFAS efter fund i miljøet.

I 2006 blev stoffet PFOS forbudt i brandskum, men restlagre var tilladt at bruge frem til 2011, hvor al brug af PFOS blev forbudt.

Nyere viden om PFAS-stoffernes giftighed betød, at Miljøstyrelsen i juli i år sænkede grænseværdien for, hvor meget PFOS der må være i jord og grundvand, før det er et problem

Det betyder, at der nu ofte skal tages affære, så snart der findes PFOS et sted.

/ritzau/

Annonce
Annonce
VEJLE For abonnenter

Hundeslagsmål mellem klubber: 'Vi vil ikke være uvenner med de andre,' siger den største af dem

Danmark

Onsdagens coronatal: Højeste antal smittede i to måneder

Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Sundhedschef forventer smittestigning efter ferien: 'Det er næsten uundgåeligt'

Vejle For abonnenter

Så tæt var Vejle på Magasin - nu skal Bryggen overbevises om Posthusgrundens fortræffeligheder

Give

Grøn opvarmning til mindre penge: Nem og billig fjernvarme er på vej til 200 boliger

Give

Olivia og Emma er klar: Så er sporene lagt til Lykkeliga i Give

Børkop

Børnene vælger den farligste løsning: Så nu bliver byens mest trafikerede vej hævet

Alarm 112 For abonnenter

Køretur blev dyr for forretning og 42-årig chauffør: Han overtrådte otte regler under fyrværkeri-transport

Sport

Målfesten fortsatte: Danskerne flyver hjem fra Moldova med fire mål i bagagen

Børkop

Byrådet sagde ja til at bygge kommunens længste dige: Stor regning sendes videre til sommerhusejerne

Danmark

Forsvaret har i flere år kendt til massive forureninger uden at bremse dem - eksperter kritiserer manglende indgriben

Jelling

Skoleleder skulle passe brormands hund i efterårsferien: Ups, så var den stukket af, og så gik den vilde jagt...

Vejle Boldklub For abonnenter

Trods fremgangen i Brøndby; derfor ser det helt umuligt ud for VB

Egtved

Stort ønske om bybus i mindre by: 'Vi har mere brug for den end de rige i Bredballe'

Annonce