Annonce
Vejle

15 år efter strandet butiksprojekt:  Nye byggeplaner på Grejsdalsvej

Det er på grunden ved den tidligere Statoil-tankstation, at der er planer om at bygge rækkehuse. Foreløbig skal lokalplanarbejdet sættes i gang. Foto: Google Street View
Et nyt supermarked blev aldrig til noget på den gamle Statoil-grund i Grejsdalen - nu arbejder en projektudvikler med rækkehuse i stedet.

Grejsdalen: Ni rækkehuse anbragt tre og tre over hinanden på skrænten op mod Uhrhøj.

Sådan er perspektivet i en ny plan for byggeri på den tidligere tankstationsgrund i svinget tæt på Grejsdalens Efterskole og Grejsdal Kirke.

Tirsdag skal politikerne i teknisk udvalg sige ja eller nej til, om de vil sætte arbejdet med en lokalplan for projektet i gang. De syv politikere har fået præsenteret en række skitser, der viser de ni boliger anbragt på skråningen, der rejser sig 20 meter op fra dalen.

I 2005 var der også planer for grunden. Dengang var det butikskæden Rema 1000, der havde set sig lun på placeringen i Grejsdalen.

Sådan skal de kommende huse fordeles op ad skrænten - ifølge en skitse, som byrådspolitikerne får præsenteret i forbindelse med tirsdagens møde. Illustration fra dagsordenen

Netop terræn-forholdene bekymrede politikerne tilbage i 2005. Grunden skulle udvides for at skaffe plads - og her lød vurderingen, at det var nødvendigt med en omfattende terrænregulering og høje støttemure.

Annonce

Risiko for oversvømmelse

Her 15 år senere er det vandet, der skal med i overvejelserne. Som forvaltningen skriver:

En del af lokalplanrammen er særlig påvirket af vand eller vel påvirke nedstrøms-liggende arealer, der kan være i risiko for at blive oversvømmet. Derfor skal der planlægges for opsamling af overfladevand inden for arealet, så det ikke påvirker arealer uden for området. 

Adgangsforholdene til de planlagte to-etages huse får også ord med på vejen. De tre nederste huse får adgang via Grejsdalsvej - men de bageste seks skal betjenes via Ingemannsvej. Og som embedsværket skriver:

Adgangsvejen er en smal vej på blot 3,77 meter og meget stejl på det første stykke. Men vejmyndigheden og brandmyndigheden vurderer, at det er muligt at anvende vejen som vejadgang. 

Hvis planen skal gennemføres, skal der både udarbejdes lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Grundstørrelsen bliver nemlig mindre end forudsat i kommunens generelle regler for området. Det skyldes blandt andet, at 3200 kvadratmeter af den godt 7635 kvadratmeter store grund lægges til skovområdet oven for det planlagte byggeri.


Langs det nordligste skel er der i dag udlagt et areal til en sti op til skovarealet bagved. Stien etableres i forbindelse med bebyggelsen.

Fra dagsordens-teksten
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce