Annonce
Vejle

Alarmerende mange fund af gift i grundvandet: Politikerne strammer miljø-kursen

23 ud af 61 vandværker i Vejle Kommune har fundet rester af sprøjtemiddel (pesticider) i en eller flere boringer. Arkivfoto: Mette Mørk
Politikerne i natur- og miljøudvalget har besluttet sig for at stramme op på en række områder for at sikre rent vand i hanerne.
Annonce

Vejle Kommune: Slut med at sprøjte med giftstoffer nær drikkevandsboringer.

Slut med at bruge pesticider på kommunale arealer.

Politikerne er i natur- og miljøudvalget er blevet enige om at skærpe indsatsen på en række områder for at sikre rent drikkevand i Vejle Kommune.

I kommunen har man gjort alarmerende mange fund af giftrester i drikkevandet. Senest har 23 ud af 61 vandværker fundet pesticider i en eller flere boringer.

Opstramningen sker også i forlængelse af, at Folketinget i 2019 besluttede at stoppe sprøjtning nær boringer. Allerede inden den beslutning havde natur- og miljøudvalget dog holdt møder med landbrug og vandværker, hvor parterne var blevet enige om det selvsamme. Folketinget kom dog udvalget i forkøbet.

Formand for natur- og miljøudvalget glæder sig over den brede opbakning til planerne.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan gøre for at få rent drikkevand. Vi har haft en god dialog og godt samarbejde med landmænd og vandværker. Landmændene har været positivt indstillet, og der bliver noget kompensation for den jord, de ikke længere kan dyrke, siger Karl Erik Lund (DF).

Det bliver vandforbrugerne, der skal betale for indførelsen af de sprøjtefrie områder og kompensationen til landmændene.

Hvis en landmand stritter imod et sprøjteforbud, er der langt op til, at kommunen kan tvinge dem ved at ekspropriere. Men Karl Erik Lund (DF) håber på, at det værktøj ikke bliver nødvendigt, og aftaler kan indgås ad frivillighedens vej.

Renere drikkevand

 • Kommunen vil sikre, at jorden inden for beskyttelseszonen på 25 meter rundt om indvindingsboringer ikke dyrkes, sprøjtes eller gødes.
 • Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejere, kan Vejle Kommune meddele påbud om dyrkning mod fuld erstatning. Erstatning til de berørte lodsejere betales af vandforbrugere via en forhøjelse af vandprisen.
 • Vejle Kommune er som udgangspunkt er villig til at ekspropriere, hvis frivillige aftaler med lodsejere ikke kan indgås.
 • Der må som hovedregel ikke planlægges for boliger, erhverv og anlæg i de boringsnære beskyttelsesområder.
 • Indgriben over for nitrat ændres fra 37,5 til 20 mg nitrat pr. liter.
Annonce

Få tilføjelser

Der var bred enighed blandt udvalget om at nikke til planerne med enkelte tilføjelser.


Det virker helt skørt, at vi stiller højere krav til dem, der forpagter vores jord, end vi gør til os selv som kommune.

Lone Myrhøj (SF), medlem af natur- og miljøudvalget


Lone Myrhøj (SF) undrede sig dog over, hvorfor kommunens skoler, institutioner og lignende blot opfordres til at vedligeholde arealer uden brug af pesticider, imens kommunen på bortforpagtet jord stiller et direkte forbud mod pesticider.

- Det virker helt skørt, at vi stiller højere krav til dem, der forpagter vores jord, end vi gør til os selv som kommune. Jeg stillede forslag om, at vi ændrede det til et decideret forbud, så vi går foran som kommune. Og det var de andre i udvalget enige om at få ændret, siger Lone Myrhøj.

Hun indrømmer, at planen har sine begrænsninger, da det fortsat er muligt for private at sprøjte løs i haverne.

- Der bliver vi nødt til at have hjælp fra Folketinget og EU. Jeg håber, da at vi kan som kommune kan være med til inspirere ved at gå foran, så folk også undgår at bruge gift i haverne. En måde kunne være, at vi stillede en hotline til rådighed, hvor vi hjalp borgere. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå gift i vores drikkevand og natur, siger hun.

Annonce

Hvad med de ukendt antal brønde?

Gamle, åbne boringer og brønde skal som en del af planerne lukkes, da der er en fare for, at skadelige stoffer siver direkte ned til grundvandet.

Vejle Amts Folkeblad har tidligere beskrevet, at det præcise antal boringer og brønde i kommunen er ukendt. Der skydes på et antal mellem 500 og 600. Hvordan de opspores og lukkes, arbejdes der videre med, fortæller formanden.

- Vi har arbejdet for, at folk kan få et tilskud til at lukke åbne brønde, så der ligesom er en tilskyndelse til at få det gjort. Men fik vi ikke penge til det i dette års budget, så vi prøver bare igen til næste år, siger Karl Erik Lund (DF).

De nye retningslinjer skal forbi byrådet til vedtagelse, før de sendes i offentlig høring i 12 uger.

Pesticider i drikkevandet

 • Pesticider er kemiske stoffer, der bruges til at bekæmpe ukrudt, insekter og svampe.
 • Stofferne bruges i industrielle landbrug, gartnerier, langs veje og jernbaner og i private haver.
 • Grænseværdien for pesticider i drikkevand er 0,1 mikrogram/liter. Det svarer til et gram pesticid i ti millioner liter vand.
 • Pesticider kan med nedbøren sive ned til grundvandet og forurene drikkevandet, hvis det ikke nedbrydes i tilstrækkeligt omfang eller bindes til jordpartiklernes overflade.
 • Det vand, vi drikker i dag, er typisk faldet som regn for 30-40-50 år siden. Forureningen af drikkevandet i dag skyldes i vidt omfang landmænds og privates brug af pesticider i perioden 1950-1970.
 • Eksperterne kender ikke alle pesticidernes skadelige virkninger på mennesker og miljø.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hedensted For abonnenter

Preben skal aflive 12.000 raske mink: Det kan ikke betyde andet end konkurs

Ikast-Brande

Travebanko på søndag

Annonce