Annonce
Vejle

28 nye boliger på vej: Farvel til historisk etablissement i midtbyen

De senere år har tidens tand gnavet alvorligt i den tidligere billardsalon og restaurant, der er registreret med middel bevaringsværdi i kommunens atlas over bygninger fra før 1940. Nu lægger et lokalplanforslag op til, at bygningen i Skyttehusgade rives ned for at give plads til nybyggeri. Foto: Leif Baun
Politikerne i teknisk udvalg har godkendt et forslag til en lokalplan, der baner vej for nybyggeri i Skyttehusgade.

Vejle: Utallige vejlensere har haft et forhold til ejendommen Skyttehusgade 42.

Måske har de ikke haft styr på adressen, men i sine forskellige skikkelser som Café du Sport, Skovbrynet, Sevilla og i nyere tid Billard Salon og senest restaurant Merlot har bygningen over for idrætspladsen dannet ramme om et helt århundredes fester og sammenkomster.

Men nu er det efter alt at dømme på tide at tage afsked med stedet.

Annonce

Restaurant Merlot lukkede for nogle år siden. Siden har forfaldet hersket, og på det seneste møde vedtog politikerne i Vejle Byråds tekniske udvalg et forslag til lokalplan. Hvis det gennemføres, forsvinder den 120 år gamle ejendom og erstattes af nybyggeri.

Planen er at opføre en fire etager høj bygning, hvor der kan indrettes 28 boliger. Højden er afstemt efter det øvrige byggeri i gaden - blandt andet ejendommen på hjørnet af Skyttehusgade og Østerbrogade.

På forhånd er der stillet en række krav til nybyggeriet. Det skal opfylde de mange krav i lokalplan 1000, der gælder for midtbyen. Det betyder blandt andet, at facaden skal tilpasses det gadebillede, der kendetegner området.


Ny bebyggelse skal være af høj bygningsmæssig kvalitet.

Krav i lokalplanforslag 1323


Det er et krav, at nybyggeriets facade opdeles, så det kommer til at fremstå som to bygninger. Selvom facaden mod Skyttehusgade bliver på fire etager, vil den på sydsiden af bygningen mod den lille sidegade Krogen opfattes som fem etager.

Her kan man udnytte, at terrænet skråner, så kælderetagen kan fritlægges.

Krav om friareal

Planen er at indrette 28 lejligheder i det nye byggeri, der tilsammen vil rumme 2300 etagemeter.

På kortskitsen kan man se, hvordan nybyggeriet (markeret med rødt) ligger ud til Skyttehusgade, mens der indrettes parkeringsplads og fællesanlæg i baggården. Illustration fra teknisk udvalgs dagsorden

På grunden udlægges 28 parkeringspladser - men der er samtidig krav om et 100 kvadratmeter stort friareal med grillhytte, borde og bænke til de kommende beboere.

Skitsetegninger viser et nybyggeri i fire etager, der mod sidegaden Krogen virker som fem, fordi terrænet skråner. Tegning fra teknisk udvalgs dagsorden

I teknisk udvalg var det kun SF's Morten Kristensen, der ikke umiddelbart kunne gå ind for lokalplanforslaget, hvor der samtidig kræves en dispensation fra kommuneplanen, fordi bebyggelsesprocenten stiger til 150.

SF'eren undlod at stemme, inden forslaget nu går videre til økonomiudvalget og senere byrådet, inden det sendes i offentlig høring i fire uger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

NPV satser på byggestart inden nytår: Posthusgrunden skal bebygges fra 'den billige ende'

Debat

Jeg havde ellers glædet mig!

Kultur

Jelling har en plan: Når du ikke må komme på festival - kommer festivalen hjem til dig

Annonce