Vandværkssagen fra St. Lihme kom op i Folketinget

Danepork har i mange år været den største aftager af vand fra vandværket i St. Lihme. Med slagteriets netop gennemførte udvidelse vil vandforbruget stige markant og kan blive mere end fordoblet. Arkivfoto: Mette Mørk

Vandværkssagen fra St. Lihme kom op i Folketinget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

St. Lihme Vandværks planer om at udvide affødte spørgsmål til miljø- og fødevareministeren. For har vandværket overhovedet pligt til at levere vand til slagteriet Danepork?

St. Lihme: Har et vandværk forsyningspligt til en erhvervsvirksomhed, som vil aftage cirka 90 procent af værkets produktion? Det spurgte folketingsmedlem Mikkel Dencker (DF) om i Folketingets spørgetid i november.

Spørgsmålet har udspring i sagen fra St. Lihme, hvor vandværket ønsker at udvide, så det kan levere den øgede mængde vand, som slagteriet Danepork skal bruge efter en stor udvidelse. En udvidelse, som er faldet nogle af vandværkets øvrige forbrugere for brystet, da vandværkets cirka 40 forbrugere kommer til at kautionere for anlægslånet.

Kort før jul svarede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) så på spørgsmålet:

En erhvervsvirksomhed, som skal bruge vand i større omfang, "har ingen egentlig ret efter vandforsyningsloven til at få vand fra det almene anlæg". I stedet kan der træffes en særlig aftale med vandværket, som så skal udarbejde et normalregulativ, hvor værket bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, der benytter vand i større omfang. Vilkårene skal fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Sådan lyder svaret fra ministeren blandt andet.

Et vandværk er derimod forpligtet til at levere vand til erhvervsvirksomheder, der benytter vand i mindre omfang som eksempelvis tandlægeklinikker og frisørsaloner.

Vandværksudvidelse
St. Lihme Vandværks bestyrelse fremlagde planerne om at ombygge vandværket på vandværkets generalforsamling 20. marts 2018. Her fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med planerne.

Vandværket vil etablere et nyt vandbehandlingsanlæg i den eksisterende vandværksbygning og samtidig lave en ny indvindingsboring. Sådan en ombygning vil koste cirka 2,4 millioner kroner, heraf skal vandværket låne de to millioner kroner. Med den ønskede ombygning får vandværket kapacitet til at indvende cirka 200.000 kubikmeter vand årligt. I dag indvindes cirka 80.000 kubikmeter årligt.Den absolut største aftager af vand fra St. Lihme Vandværk er slagteriet Danepork. Inden udvidelsen aftog det vandværket cirka 70.000 kubikmeter årligt. Med den netop gennemført udvidelse af slagteriet, kan det komme til at forbruge op til mellem 150.000 og 170.000 kubikmeter vand årligt.

Modstridende fortolkninger

Trods ministerens svar er der stadig modstridende fortolkninger af, om vandværket i St. Lihme er forpligtet til at levere de op til 170.000 kubikmeter vand, som Danepork skal bruge.

Vandværkets bestyrelsesformand Jørn Møldrup mener stadig, at vandværket i St. Lihme har pligt til at levere den øgede mængde vand til slagteriet, som er en eksisterende kunde og har været det gennem mange år.

Han henviser til, at han har været i dialog med Vandrådet, der har været af samme holdning. Vandrådet fungerer som et bindeled mellem kommunen og de 59 vandværker i Vejle Kommune, der er medlem af rådet.

Hos Vejle Kommune er miljøtekniker i teknik og miljø Bo Uttrup af en lidt anden holdning.

- Når en forbruger udvider og skal bruge for markant mere vand end hidtil, så ophører forsyningspligten i forhold til vandværkets eget regulativ stykke 3.2. Det er i hvert fald vores tolkning. Det står herefter vandværket frit for, om det ønsker at lave en aftale med virksomheden om fortsat at levere vand, siger han.

Bo Uttrup oplyser, at juristerne i Vejle Kommune er blevet om at undersøge, om ministerens svar giver anledning til nogle ændringer i fortolkninger og procedurer.

Avisen har været i kontakt med formanden for Vandrådet, Jens Peder Pedersen, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Vandværkssagen fra St. Lihme kom op i Folketinget

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce