Annonce
Give

60 årig borgerforening blev gjort til fortid

Den nye bestyrelse for den nye forening Grønbjerg Langelund Lokalråd: Bagest fra venstre Mette Hyldegård, Kenneth Abildgaard, Betina Boye Jensen og Sussi Lang. Forrest Jonas Winther Julius, Tinne Antonsen og Irene Holmbo Hansen. Privatfoto

Grønbjerg Langelund og Omegns Borgerforening blev på en ordinær generalforsamling lagt sammen med områdets lokalråd. Lokalrådet fik derefter en bestyrelse på syv.

Annonce

Grønbjerg: Der var et overbevisende flertal for at lægge Grønbjerg Langelund og Omegns Borgerforening sammen med Grønbjerg Langelund Lokalråd.

21 stemte for og kun to imod. Dermed skulle sagen være klar, men der var alligevel en del usikkerhed om, hvad det egentlig var, der var vedtaget: Havde man nedlagt borgerforeningen, der i år har haft 60-års fødselsdag? Eller fortsætter den som en underafdeling under lokalrådet?

Nedlagt, underlagt, eller sammenlagt. Forskellen er ikke blot en diskussion om petitesser. Det er også et spørgsmål om foreningsjura.

Den helt korte forklaring er ifølge kasserer Torben Schmidt og formand Tinne Antonsen i den nu nedlagte borgerforening:

- Hvis vi havde valgt at nedlægge borgerforeningen, skulle vi have indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at bekræfte nedlæggelsen. Ved at sammenlægge borgerforeningen med lokalrådet kan vi gøre det på en enkelt generalforsamling, forklarer de efter generalforsamlingen.

Men uanset ordvalget: Borgerforeningen blev uigenkaldeligt nedlagt med stemmerne 21 - 2.

Annonce

Ordenes betydning

Sammenlægningen af de to foreninger blev forklaret med, at det er svært at skaffe folk til bestyrelsesposterne. I lokalrådet er der hverken kasserer eller formand.

Det fik Uffe Kyster til at undre sig over, at man skulle nedlægge borgerforeningen fordi lokalrådet ikke kan finde en formand. Men han var i klart undertal og hans undren blev ikke imødegået, kun forbigået. Ordenes betydning var i centrum på generalforsamlingen.

Eller rettere: På de to generalforsamlinger.

For da Borgerforeningens medlemmer havde stemt for at ned- eller sammenlægge sig med lokalrådet, ophørte borgerforeningen med at eksistere og generalforsamlingen var derfor også forbi. Hvis altså lokalrådet ville godkende de nye vedtægter, borgerforeningen netop havde vedtaget.

Derfor startede en ekstraordinær generalforsamling i lokalrådet. Da det var de samme personer, der deltog her, var der ikke overraskende et flertal på 21 - 2 for at godkende de nye vedtægter.

Annonce

Ny bestyrelse

Derefter kunne man gå direkte til valg af bestyrelse i den fortsættende forening, lokalrådet. Her skal der være en bestyrelse på syv personer.

Det var der ingen problemer med at få valgt. Tinne Antonsen, Sussi Lang, Jonas Winther Julius og Kenneth Abildgaard fra borgerforeningens bestyrelse blev valgt ind. Det samme gjorde Irene Holmbo Hansen fra Lokalrådet. De blev suppleret med Mette Hyldegård og Betina Boye Jensen.

Den nyvalgte bestyrelse har efter generalforsamlingerne haft sit første møde for at konstituere sig. Det betød, at Tinne Antonsen er formand med Jonas Winther Julius som næstformand. Irene Holmbo Hansen er kasserer og Sussi Lang sekretær, mens Betina Boye Jensen er kontaktperson i forhold til kommunen og eventuelle andre myndigheder. Menige medlemmer af bestyrelsen er Kenneth Abildgaard og Mette Hyldegård. Suppleant er Pia Emilie Christensen.

Med overgangen fra borgerforening til lokalråd skal der ikke længere opkræves kontingent.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Smitten bevæger sig rundt i kommunen: Nu bor mange af de nysmittede på Nørremarken

VEJLE For abonnenter

Totalt kaos på plejehjemmet: Mens deres 94-årige mor lå for døden, måtte Lone og Hanne hjælpe med at gøre rent og lave mad til hele afdelingen

Annonce