Annonce
Erhverv

Se videoen: Stort muslingeanlæg i Vejle Fjord skal give 600 ton muslinger om året

Amatørfiskere har eksperimenteret med at få muslinger tilbage i fjorden. Nu skaleres det op. Under Projekt Sund Vejle Fjord bygges et stort muslingeanlæg i fjorden, hvor omkring 500 ton muslinger forventes at udlægges på havbunden. Hvert år.
Annonce

Vejle: Nu skal blåmuslinger opdrættes i langt større skala end hidtil i Vejle Fjord.

Sammen med lokale fiskere og Syddansk Universitet har Vejle Kommune fået grønt lys til at etablere et professionelt muslingeanlæg i Vejle Fjord ved Munkebjerg. Det sker som delprojekt under "Projekt Sund Vejle Fjord".

Hvis vind og vejr ikke driller, begynder arbejdet med anlægget efter påske. Det nye anlæg forventes at kunne producere 500-600 ton blåmuslinger hvert år i fire år. De skal blive til nye muslingebanker. Det skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Amatørfiskere fra Vejle Amatørfiskerforening begyndte med muslinge-eksperimenterne sammen med kommunen. Fiskerne syede egne tovlinjer til muslingelarverne. Det lykkedes dem sidste år at få omkring 15 ton blåmuslinger spredt ud på fjordbunden.

- Vi har de sidste to år haft stor succes med at dyrke muslinger i Vejle fjord. Det er den succes, vi vil arbejde videre på ved at etablere et nyt muslingeanlæg i inderfjorden ud for Munkebjerg. Det er samme sted som de tidligere forsøg, men nu er det skaleret op, forklarer Karl Erik Lund (DF), formand for natur- og miljøudvalget, i pressemeddelelsen.

Muslingeanlægget

 • Muslingerne dyrkes fri for fjender i et såkaldt lineopdræt med 45 liner af 200 meters længde.
 • Anlægget placeres cirka 200 meter fra kysten inden for et område på 250 gange 750 meter.
 • Omkring 500-600 tons muslinger forventes hvert at kunne produceres til udlægning.
 • Anlægget etableres i april, så muslingelarverne i løbet af maj og juni kan sætte sig på linerne.
 • Linerne fjernes igen i november samme år, når muslingerne er blevet høstet og lagt ud som muslingebanker.
 • Indsatsen kører i fire år.

Kilde: Vejle Kommune

Annonce

Åndedræt til fjorden

Blåmuslinger udgør en vigtig brik i fjordens økosystem, men efter årevis med forurening fra by, land og muslingeskrab er fjordens naturlige muslingebanker stort set forsvundet.

Ud over at filtrere vandet for alger og nærringssalte, fungerer muslingebanker som vigtige levesteder for livet på fjordbunden og som føde for havfugle og fisk.

Wittrup Seafood A/S har vundet opgaven med at drive muslingeanlægget og udlægge muslinger til banker.

Anlægget bliver synligt. I havoverfladen vil der ligge et stort antal sorte bøjer på rækker, hvor muslingerne skal vokse sig store, fri for krabber og søstjerner.

Der tilføjes løbende flere bøjer, der skal holde anlægget oppe i overfladen, når muslingerne vokser sig tunge. Antallet af bøjer er størst sidst på sæsonen, når muslingerne er klar til høst, oplyser Vejle Kommune.

Annonce

Ikke et kønt syn

Kommunen medgiver, at synet just ikke bliver kønt, men nødvendigt.

- Det er klart, at nogle måske umiddelbart vil synes, at det nye anlæg skæmmer den smukke udsigt ud over fjorden. Men det er en nødvendig medicin inden for en afgrænset periode, vi er nødt til at tage i brug, hvis vi skal fremskynde processen frem imod en sund og fiskerig Vejle Fjord. Det håber jeg, alle har forståelse for i den periode, det står på, siger Uffe Rømer, der er medlem af styregruppen for Projekt Sund Vejle Fjord.

Linerne fjernes igen i november samme år, efter at muslingerne er blevet høstet og lagt ud som banker.

Alle producerede muslinger udlægges på fjordbunden inden for områder, hvor muslingefiskeri ikke er tilladt.

Projekt Sund Vejle Fjord

 • Projektet skal som den første af sin slags i Danmark arbejde bredt med at genoprette havmiljøet i det indre danske farvand.
 • Gennem mange år har man arbejdet med genoprette natur på landjorden, genslynge vandløb, plante træer og fælde nåleskov. Nu er turen kommet til havet.
 • Her har årtiers udledning af kvælstof til havmiljøet fra marker og byers spildevand forringet vilkårene for fisk, skaldyr, fugle og havplanter.
 • Projekt Sund Vejle Fjord har et budget på 24 millioner kroner. Det er støttet af Velux-fonden med 15 millioner. Vejle Kommune finansierer cirka ni millioner kroner.
 • I perioden 2020-2024 vil samarbejdspartnerne i projektet udplante store mængder ålegræs, udlægge stenrev, opfiske krabber og etablere muslingebanker i Vejle Fjord.
 • Blandt partnerne er Vejle Kommune, bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, Rødkilde Gymnasium, Vejle Amatørfiskerforening og Syddansk Universitet.
Annonce

Færre alger og mere slam

Selvom muslingerne er med til at rense vandet, vil anlægget som alle andre havbrug også bidrage med en lokal miljøpåvirkning med muslingernes afføring.

- Vi kommer til at monitorere muslingernes vækst samt den biologiske effekt af både muslingeanlægget og udlægningen løbende hen igennem projektet. Der vil formentlig ske en ophobning af slam under anlægget i de fire år, projektet kører, men vi skal huske, at havbunden de fleste steder i inderfjorden allerede er ekstremt mudret, udtaler Mogens Flindt, forskningsleder fra SDU i pressemeddelelsen.

Men ifølge ham vil effekterne opveje dette.

- Sker der en helt uventet voldsom forurening fra anlægget, er vi klar til at revurdere vores praksis. Der er ingen tvivl om, at fordelene ved at gennemføre den marine naturgenopretning med udlægning af linemuslinger langt overstiger de negative konsekvenser, der er forbundet med at gøre ingenting, siger han.

Amatørfiskere og biologer har tidligere eksperimenteret med at få muslinger tilbage i fjorden. Nu skaleres det op. Arkivfoto: Mette Mørk
Efter påske begynder arbejdet med at skabe et professionelt anlæg til opdræt af blåmuslinger. Det er et forsøg på at få muslingebanker tilbage i fjorden. Anlægget vil være synligt i fjorden i de fire år, projektet løber. Illustration: Vejle Kommune
Ud for Munkebjerg inden for et område på 250 gange 750 meter skabes anlægget. Med det nye anlæg forventes 500-600 ton blåmuslinger hvert år at blive sat på fjordbunden som nye muslingebanker. Illustration: Vejle Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Se de nyeste smittetal her: Nu er Vejle kommet under en nærmest magisk grænse

Annonce