Annonce
Fredericia

95 millioner kan blive flyttet: Det vil partierne

Der skal flyttes rundt i budgettet for op til 95 millioner kroner, lyder borgmesterens oplæg. Hvordan skal det gøres? Vi spurgte de andre partier i byrådet. Billedcolage
Op til 95 millioner kroner kan blive omprioriteret i det kommende budget for 2020. Der er brug for flere penge til kernevelfærd, mens andre område skal have færre penge, mener borgmester Jacob Bjerregaard (S). Men hvad siger de andre partier? Hvordan skal pengene omprioriteres?

Fredericia: Næste år flyttes der rundt på pengene i Fredericia Kommunes økonomi.

Det er oplægget i det "mulighedskatalog" på 95 millioner kroner, som forvaltningen skal udarbejde de næste seks uger. Samlet skal der ikke spares, men omprioriteres.

Tirsdag fortalte borgmester Jacob Bjerregaard (S), at der er brug for flere penge områder som børn, ældre, syge, handicappede og udsatte grupper. Til gengæld er man nødt til at spare på andre områder. Jacob Bjerregaard pegede på områder som færre konsulenter, mindre administration, sammenlægning af afdelinger og ejendomssalg som mulige besparelser.

Men hvad mener de andre partier i byrådet?

Annonce

Enhedslisten: Flere områder skal have et løft

Cecilie Roed Schultz nævner børn, handicappede og udsatte borgere som områder, der trænger til et løft.

Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz ønsker for det første, at Fredericia Kommunes budgetter skal være retvisende.

- Udfordringen med vores budgetter er, at de ikke er retvisende længere, siger hun med henvisning til overskridelser undervejs i både 2018 og 2019.

Hun mener, der skal en dybere analyse til de kommende budgetter. Det skal tage højde for den demografiske udvikling, hvor der kommer flere ældre. Og et børneområde, hvor der ikke er flere børn. Men der er flere børn med særlige behov.

Hun peger på, at Fredericia stadig drives som en af landets billigste kommuner, når det handler om dagtilbud og skoler. Her er der brug for et løft, mener hun.

- Til gengæld er vi bedre med på ældreområdet, hvor vi bruger næstflest kroner pr. indbygger i Region Syddanmark, siger Cecilie Roed Schultz.

Hun nævner børn, skoler, handicappede og udsatte borgere som områder med højest prioritet. Hvor pengene skal findes, kan politikerne få idéer til i "mulighedskataloget". Cecilie Roed Schultz peger på muligheden for at opsige dyre lejemål eller rykke til billigere, kommunale lejemål.

I 2019 er man foreløbig gået 45 millioner kroner over budgettet, men det må ikke gå ud over servicen.

- Vi er nødt til at leve op til det serviceniveau, vi har vedtaget. Derfor er vi nødt til at gå over budgettet, og andet vil ikke være ok, siger Cecilie Roed Schultz.

DF: Budget skal være retvisende

Susanne Eilersen blev overrasket over budgetoverskridelserne på millioner. Derfor skal budgetterne fremover være mere præcise, mener hun.

Dansk Folkepartis gruppeformand Susanne Eilersen har ikke konkrete bud på omprioriteringer nu og her.

- Vi fik først forelagt planen ved mandagens økonomiudvalgsmøde. Vi er nødt til at omprioritere, når vi har budgetloven, og derfor må vi ikke bruge flere penge, end vi gør i dag, siger DF'eren.

Hun holder fast i idéen om flere penge til ældre og til jobcentret, som DF og Venstre tidligere på sommeren lancerede som et budgetønske. Til udfordringen med at finde pengene peger hun på administration og udlændingeområdet.

- Populært sagt ønsker vi at ansætte flere varme hænder. Desuden vil vi gerne kigge på integration og på, hvad vi bruger på udlændingeområdet. Og om vi oplyser nok om de muligheder, der findes for repatriering (frivillig tilbagevenden til sit hjemland, red.), siger Susanne Eilersen.

Velfærd står højt på ønskelisten. Desuden lægger Susanne Eilersen meget vægt på en mere præcis budgetlægning.

- Budgettet for 2020 skal være mere retvisende. Vi blev overrasket ved både 1. og 2. budgetopfølgning over, at budgetterne var overskredet. Det skete, selvom vi tilførte ældreområdet nye penge ved sidste års budget. Det skal vi stramme op på, ellers skaber det også for meget usikkerhed for medarbejderne, siger Susanne Eilersen.

Partiets to medlemmer i byrådet følger også 2019-økonomien tæt.

- Der skal strammes op nogle steder, og vi kan være nervøse for, at kommunen slækker på standarden. Vi vil holde meget øje med, at man ikke forringer servicen for de ældre, siger hun.

Venstre: Frederiksen lovede penge

Venstres Peder Tind ser mulighedskataloget som et godt redskab til budgetlægningen. Foto: Peter Leth-Larsen

Venstres gruppeformand Peder Tind støtter initiativet med et "mulighedskatalog" på 95 millioner kroner.

- Forvaltningen har fået til opgave at finde mulighederne, og det afventer vi. Det giver rigtig god mening. siger Peder Tind.

I 2019 er budgetrammen foreløbig overskredet med 45 millioner. Situationen med stigende udgifter til eksempelvis børn, ældre og handicappede vil fortsætte.

- Der er ting, der skal gøres, og vi kan ikke sidde og gøre ingenting, siger Peder Tind.

På grund af folketingsvalget blev Kommunernes Landsforenings aftale med regeringen udskudt. Det forsinker Fredericia Kommunes budget, men det kan også give nye muligheder.

- Vi må også vente på KL's aftale med regeringen. Da Mette Frederiksen var i Fredericia, lovede hun jo, at kommunerne måtte bruge flere penge. Men at bruge flere penge er heller ikke altid svaret. Der er mulighedskataloget også et redskab, siger Peder Tind.

Løsgænger: Der er ikke fråds i Fredericia

- Der er ikke fråds i Fredericia Kommune, lyder det fra løsgænger Karsten Byrgesen.

Karsten Byrgesen er løsgænger i byrådet. Han tvivler på, at der kan findes større besparelser i Fredericia Kommune.

- Der er ikke nogen steder, vi frådser i dag, siger løsgængeren, der i stedet sætter sit lid til den kommende aftale mellem KL og den nye regering.

- Der er behov for, at servicerammen sættes op, og jeg håber, at den nye regering er mere lydhør end den gamle. Det, vi kan spare, er peanuts. Det batter ikke i den størrelsesorden, der er brug for, siger Karsten Byrgesen.

Han glæder sig over Fredericias positive udvikling med nye tilflyttere. Men samtidig er der ældre borgere, der har mere brug for hjælp.

- De besparelser, man kan finde, vil være superærgerlige på de enkelte områder. Problemet er også, at vi har været gennem den øvelse mange gange. Så løsningen er, at servicerammen bliver hævet. For det første har vi pengene, og for det andet overopheder vi ikke økonomien ved det, siger Karsten Byrgesen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

Annonce