Annonce
Vejle

Alle kan få indflydelse på ny plan for fjord og ådal

Hvordan skal fremtiden se ud for natur, erhverv og beboere i Vejle Ådal og omkring Vejle Fjord? Det skal den første landskabsplan for området være med til at give svar på. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Eksperter fra Københavns Universitet ringer rundt til mange beboere og lodsejere i Vejle Ådal i disse uger. Målet er at få input til en landskabsplan for fjorden og ådalen.

Vejle: Det er efterhånden længe siden, at Vejle Kommune præsenterede tankerne for et ambitiøst besøgscenter for Vejle Ådal ved Haraldskær.

Tanken om at søge at forvandle ådalen til Danmarks næste nationalpark har også rumsteret på de kommunale gange, uden at der er sat handling bag ordene.

Men Vejle Ådal og Vejle Fjord er så meget andet end skøn og oplevelsesrig natur. Det er et samspil af mange forskellige interesser og værdier, og ikke mindst hjemsted for både borgere og forskelligt erhverv.

Annonce

De får nu alle mulighed for at få indflydelse på, hvordan ådal og fjord skal udvikles i et projekt, der involverer Københavns Universitet.

Skal stille med løsninger

Formålet med det nye samarbejde er at vedtage en såkaldt landskabsplan, der skal være færdig i 2022 og som skal give løsningsforslag til en række af de udfordringer, ådals- og fjordlandskabet står over for.


Vi ønsker at samle folk på tværs af interesser og give dem et sted, hvor man i gensidig respekt kan diskutere og finde løsninger på svære emner.

Jens Jørgen Erichsen, formand for bestyrelsen i Vejle Ådal & Fjord


Det er både i forhold til klimaforandringerne, landbrugets, skovbrugets og dambrugenes udvikling og samspil med naturen og vandmiljøet. Det handler også om de lokalsamfund, der ligger i ådalen, og den tilflytning og det friluftsliv, der knytter sig til livet i dalen og omkring fjorden.

Men inden løsningsforslagene bliver nedfældet og vedtaget i planen, skal beboere og lodsejere i området komme med deres syn på områdets værdier og ønsker til udviklingen.

Annonce

Resultat klar i det nye år

Derfor er eksperter i landskabsplanlægning fra Københavns Universitet gået i gang med at ringe rundt til de mange borgere og interessenter i tre konkrete områder: Vejle Ådal fra Runkenbjerg til Vingsted, Grejs Ådals øvre del samt området mellem Børkop og Brejning.

Alle kan få indflydelse

Alle er velkomne til at få deres mening sat i spil i forhold til den kommende landskabsplan.

Ud over interviewundersøgelsen i ådalen, som udføres lige nu, inviterer Vejle Kommune på fem foredrag og dialogmøder igennem efteråret og foråret:

Det første om projekt "Sund Vejle Fjord" fandt sted onsdag i Bygningen.

3. november kl. 19 er temaet "Vandet, klimaet og landskabet" i Bygningen.

Møder med de to emner "En grøn dagsorden for Vejle Ådal og Fjord" og "Kulturmiljøer og landskaber i Vejle Ådal" finder sted på endnu ikke fastsatte datoer i foråret.

Det samme er tilfældet med foredraget "Fremtidens udviklingspotentialer for landbrug, skovbrug, dambrug og friluftsliv i Vejle Ådal og Fjord".

Efter hvert foredrag er der afsat en time til spørgsmål og diskussion. Herunder vil deltagerne blive spurgt til deres forventninger til ådalene og fjordens fremtidige udvikling og forvaltning.

Foredragene laves i samarbejde med Folkeuniversitetet, og du kan tilmelde dig på: folkeuniversitet-vejle.dk.

De mange telefoninterviews skal munde ud i et delresultat, som Vejle Kommune forventer at præsentere på et orienteringsmøde i begyndelsen af 2021, hvor man også kan blive klogere på det videre arbejde med landskabsplanen.

Annonce

Diskutere svære emner

Formand for bestyrelsen i Vejle Ådal & Fjord, landmand Jens Jørgen Erichsen fra Sellerup håber, at arbejdet med landskabsplanen vil resultere i stærke netværk og fælles mål, så der kan skabes bedre rammer og udviklingsmuligheder for erhvervene i området.

- Vi ønsker at samle folk på tværs af interesser og give dem et sted, hvor man i gensidig respekt kan diskutere og finde løsninger på svære emner som eksempelvis klimaforandringer, landbrugsudvikling og naturfokus, siger Jens Jørgen Erichsen i en pressemeddelelse fra Vejle Kommune.

Ved siden af interviewundersøgelsen  holder Vejle Kommune flere foredrag og dialogmøder sammen med Folkeuniversitetet, hvor alle er velkomne. I foråret arrangeres også kaffemøder og fælles busture til fjorden og ud i ådalen, hvis coronasituationen tillader det til den tid.

Annonce

Skal have medejerskab

Niels Clemmensen (V) og Søren Peschardt (S) er begge medlemmer af Vejle Byråds natur- og miljøudvalg, og de sidder med i den styregruppe, der skal koordinere arbejdet med landskabsplanen.

- Vi vil gerne mobilisere og skabe interesse hos folk lokalt gennem dialog og samarbejde. De enkelte lokalsamfund skal have medejerskab til de projekter, der sættes i gang, siger Niels Clemmensen i pressemeddelelsen.

- For mig er det også vigtigt, at alt det fremtidige arbejde sker med stor respekt for det helt særlige landskab, vi kender i dag, tilføjer Søren Peschardt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
JELLING

Stor forening giver flot løfte: Jellings sportsfolk er klar til at arbejde gratis for at løbe festivalen i gang igen

Annonce