Annonce
Hedensted

Alle kanoture fra Tørring er for første gang i 26 år udsolgt: Politiker har nu fået afslag på 3000 ekstra sejladser

Tørring Kanoudlejning melder for første gang i 26 år om totalt udsolgt på strækningen fra Tørring til Kloster Mølle. Arkivfoto: Camilla Pham Corneliussen
Tørring Kanoudlejning må for første gang i 26 år melde om udsolgt af sejltilladelser på Gudenåens strækning fra Tørring til Kloster Mølle, hvilket har fået formanden for Hedensted Kommunes tekniske udvalg til at efterspørge ekstra sejladser - men det har været uden held.
Annonce

Tørring: Hvis du vil sejle i en lejet kano på Gudenåens sydlige strækning fra Tørring til Kloster Mølle, skal du have en sejltilladelse, som du får med, når du lejer kanoen ved en udlejer. Men sådan en kan du ikke længere få denne sommer.

For første gang i 26 år må ægteparret Anette og Jan Mindedahl fra Tørring Kanoudlejning nemlig melde om udsolgt af de 9615 sejltilladelser, der bliver stillet til rådighed hvert år. En succes for kanoudlejerne, der dog alligevel sidder tilbage med en bitter smag i munden, da de nu må give den ene afvisning efter den anden til børnefamilier, som drømmer om en ferieoplevelse på den mere end 40 kilometer lange naturprægede strækning.

- Det betyder, at vi næsten intet sejllads får i august og september. Vi er derfor nødt til at køre vores kanoer op til Kloster Mølle eller Ry, og så mål folk sejle på søerne deroppe, hvilket rigtigt mange børnefamilier er utroligt kede af, siger Anette Mindedahl, der fortæller, at samtlige sejltilladelser allerede var revet væk 23. juni.

Annonce

Dispensation med 3000 sejladser

Men er der ikke noget, man kan gøre for at få flere kanoer på strækningen fra Tørring til Kloster Mølle i de sene sommermåneder?

Anette Mindedahl har svært ved at forstå, hvorfor der ikke kan gives tilladelse til ekstra sejladser i sensommeren, så flere børnefamilier kan opleve den godt 40 kilometer lange strækning fra Tørring til Kloster Mølle. Arkivfoto: Martin Ravn

Det satte Lene Tingleff (V), formand for Hedensted Kommunes tekniske udvalg og medlem af Gudenåkomitéen, sig for at undersøge, hvorfor hun sendte en henvendelse til de resterende kommunale bestyrelsesmedlemmer af komitéen fra Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers.

- Det er fantastisk, at så mange ønsker at sejle på Gudenåen, og derfor er det også ærgerligt, at vi ikke kan imødekomme de sejlende, som ønsker en tilsvarende oplevelse i sensommeren. Jeg bad derfor komitéen om at tage stilling til, hvorvidt vi kunne give dispensation til at hæve sejlkvoten med 3000 sejladser, fordi alle holder ferie hjemme i Danmark grundet coronaen, siger Lene Tingleff (V).

Annonce

Afslag fra formanden

Men selvom Lene Tingleff (V) fik opbakning fra kollegaerne fra Favrskov Kommune og Skanderborg Kommune, og de derfor ifølge Gudenåkomitéens officielle regler kunne indkalde til et ekstraordinært møde, fik hun med det samme afslag fra komitéens formand, Karen Lagoni (S), fra Randers Kommune.

Regler for kanofart

På strækningen fra Tørring til Klostermølle er sejlads på Gudenåen underlagt en række regler.

Sejlads er kun tilladt mellem 16. juni og 31. december mellem kl. 8 og 18, og du må ikke sejle modstrøms.

Man skal desuden have et gyldigt adgangstegn for at sejle på åen.

Lejer du en kano, sørger kanoudlejeren for adgangstegnet. I alt 110 udlejningskanoer må sejle fra Tørring om dagen, mens der kun er plads til 260 udlejningskanoer ad gangen på strækningen fra Tørring til Klostermølle.

Ejer du selv en kano, skal du købe et gæstemærke via hjemmesiden gaeste.sejladspaagudenaaen.dk. Der er kun et begrænset antal gæstemærker pr. uge.

Bor du i Horsens eller Hedensted kommune vest for motorvej E45, eller hvis du ejer jord ned til Gudenåen, kan du desuden få din kano eller kajak registreret som hjemmehørende. I så fald må du frit sejle på Gudenåen mellem 16. juni og 31. december.

Der føres kontrol med sejladsen på Gudenåen, og sejlads uden en gyldig sejltilladelse straffes med bøde.

Årsagen er, at det vil kræve en længere sagsbehandling at hæve sejltilladelserne, hvorfor hun ikke så noget perspektiv i et møde med de resterende medlemmer af komitéen.

- Der er en naturbeskyttelseslov, som dækker det første område af Gudenåen. Vi har svært ved at ændre sejladssæsonen 2020 fra den ene dag til den anden, da man skal ind at kigge på den her habitatbekendtgørelse, som omfatter dyrelivet på den første del af vandløbet. Det vil derfor kræve en betydelig og ressourcekrævende sagsbehandling, siger Karen Lagoni fra Randers Kommune.

Annonce

Vil hverken belaste åen eller naturen

Reglerne, der altså skal være med til at beskytte naturen og dyrelivet i og ved Gudenåen, betyder, at der maksimalt må sendes 110 kanoer af sted hver dag, og der derudover kun må være 260 kanoer på strækningen.


Det er fantastisk, at så mange mennesker ønsker at sejle på Gudenåen, og derfor er det også ærgerligt, at vi ikke kan imødekomme de sejlende, som ønsker en tilsvarende oplevelse i sensommeren.

Lene Tingleff (V), medlem af Gudenåkomitéen


Men disse regler behøver man ifølge kanoudlejer Anette Mindedahl ikke at gå på kompromis med, selvom man skulle give tilladelse til 3000 ekstra sejladser – og derfor har hun det svært med Gudenåkomitéens formands afgørelse.

- Jeg er ked af, at man ikke kan tage stilling til en ændring på grund af behandlingstid. Når man tænker på, at vi kunne lukke Danmark ned på et døgn, så bør det også være muligt at behandle en sådan sag på seks uger, så alle de kære naturmennesker kan få en dejlig oplevelse, siger Anette Mindedahl.

En ærgrelse, som formanden for kommunens tekniske udvalg deler.

- Reglerne skal naturligvis overholdes, men det er min vurdering, at det hverken vil belaste åen eller naturen, at man får flere kanoer afsted i sensommeren, da det jo ikke ændrer på, hvor mange der er på strækningen samtidig. Så det er virkelig en skam for alle de familier, der ikke får oplevet den helt unikke del af Gudenåen i år, siger Lene Tingleff (V).

Gudenåkomitéens formand, Karen Lagoni (S), har i stedet foreslået, at sagen drøftes på komitéens planlagte møde i november, hvor der efterfølgende kan foretages den nødvendige sagsbehandling, hvis der er flertal for sejladsændringen. I så fald vil sagen viderebringes til endelig beslutning i de syv kommuner langs Gudenåen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce