Annonce
Erhverv

Ambitiøse byggeplaner bremses af klage fra Danmarks Naturfredningsforening

Det var planen, at byggeriet af 100 nye huse i dette område skulle begynde inden sommerferien, men så hurtigt kommer det ikke til at gå. Privatfoto
Klage fra Danmarks Naturfredningsforening sætter en bremse i for byggeriet af 100 nye huse i Brande.

Brande: Den klage, som Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Ikast-Brande har indgivet vedrørende lokalplanen for boligområdet på Nordlundvej vest for rideskolen, betyder, at byggeriet ikke kan komme i gang som planlagt.

Da byrådet – efter først at have nedstemt to ændringsforslag - enstemmigt havde vedtaget lokalplanen for området 3. maj, udtrykte den ene af de to indehavere af BM Invest, som står bag planerne om at opføre mere end 100 boliger på området, Jacob Brun, ellers forventning om, at byggeriet kunne komme i gang inden sommerferien, men det ser ikke ud til at blive tilfældet.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) har ganske vist ikke i sig selv opsættende virkning, oplyser gruppekoordinator Lillan Ebbesen fra Ikast-Brande Kommune. Det har klager over vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg som udgangspunkt ikke, oplyser hun videre. Men da DN i dette tilfælde specifikt har anmodet Planklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning, skal nævnet først tage stilling til dette spørgsmål, inden det behandler selve klagen.

Annonce

- Det sker dog yderst sjældent, at nævnet fraviger lovens udgangspunkt, oplyser Lillian Ebbesen videre, men hvor lang tid, der går, inden Planklagenævnet træffer sin afgørelse, er uvist.

- Vi ved ikke, hvad klagenævnet vælger i denne klagesag, og vi har desværre heller ikke fået at vide, hvornår klagenævnet træffer afgørelse om opsættende virkning, lyder det fra Lillian Ebbesen.

Sat i stå

På Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk opgiver klagenævnet selv en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 9,4 måneder, men tallet omfatter alene færdigbehandlede sager, så svaret på, om DN’s klage har opsættende virkning eller ej må formodes at foreligge hurtigere.

Ikke desto mindre kan man konstatere, at klagen i praksis får en eller anden form for opsættende virkning.

Rent formelt kan Ikast-Brande Kommune godt udstede en byggetilladelse til projektet, inden Planklagenævnet har taget stilling til spørgsmålet, men hvis klagenævnet giver klager medhold, kan det medføre temmelig store konsekvenser, hvis byggeriet er sat i gang eller afsluttet.

DN hæfter sig i sin klage særligt ved tre aspekter i sagsforløbet: Dels mener naturfredningsorganisationen, at høringsfristen i henhold til planloven burde have været en uge længere (otte uger i stedet for syv), dels er området i kommuneplanen udlagt som såkaldt ”bevaringsværdigt landskab”, og endelig påpeger DN, at det af det oprindelige lokalplanforslag fremgik, at eksisterende træer i lokalplan-området skulle bevares. Den passus blev pillet ud, inden lokalplanen blev endeligt godkendt politisk.

På den baggrund mener DN, at hele processen må gå om.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Billund For abonnenter

Banken siger nej: Uafklarede motorvejsplaner tvinger familien til at bo med træk og skimmelsvamp

Vejle

Smittetallene er styrtdykket: 'Hyg jer - især nu, hvor smitten er under kontrol!'

Børkop

Protesterne hjalp: DSB dropper at skære i antallet af tog til Børkop og Brejning

Annonce