Annonce
Vejle

Avisen afslørede personaleflugt og sortlistning på seniorområdet: Nu skal der handles - men politikerne er ikke klar til at ansætte flere topchefer her og nu

I november stod 16 tidligere ansatte i hjemmeplejens "Distrikt Vest 2" frem i Vejle Amts Folkeblad for at fortælle om dårlige arbejdsforhold under dårlig ledelse. Foto: Mette Mørk og Søren Gylling
Vejle Kommunes embedsværk med kommunaldirektør og velfærdsdirektør i spidsen har fremlagt en handleplan, der skal rette op på ældreområdet. Økonomiudvalget vil have seniorudvalget på banen.

Vejle: "Det er vi ikke klar til."

Sådan lød meldingen fra Vejle Kommunes øverste udvalg, der mandag skulle sige ja eller nej til at sætte gang i ansættelsen af to nye topchefer i seniorforvaltningen.

Forslaget fra kommunaldirektør Niels Ågesen og velfærdsdirektør Anne Mette Lund er en del af en større handleplan. Ideen er at dele tidligere seniorchef Helle Brinchs stilling i to. En chef for plejecentrene og en chef for hjemmeplejen.

Annonce

Helle Brinch forlod sin stilling i foråret efter gensidig aftale. Siden november havde seniorchefen været en af hovedpersonerne i den sag om personaleflugt og sortlistning, som Vejle Amts Folkeblad afdækkede sidste efterår.

I hjemmeplejens Distrikt Vest 2 sagde mere end 50 ansatte farvel i løbet af det første halvår af 2020 - næsten halvdelen af arbejdsstyrken.  I november stod 16 af dem frem i Vejle Amts Folkeblad for at fortælle om dårligt arbejdsmiljø og en ledelse, der ikke lyttede.

I lyset af avisens afsløringer om problemerne i hjemmepleje-distriktet satte politikerne revisonsfirmaet BDO til at finkæmme kommunens seniorområde. I to rapporter kom konsulenterne i maj med deres anbefalinger til, hvordan man forebygger lignende problemer i fremtiden.

Oplæg hedder "Tæt på"

Nu har kommunaldirektør Niels Ågesen og velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlagt embedsværkets bud på, hvordan anbefalingerne kan omsættes til handling. Et 14 sider langt oplæg med titlen "Tæt på" er med som bilag til politikerne.

Et meget konkret forslag er at erstatte den tidligere seniorchef med to nye chefer, med hvert sit ansvarsområde. Initiativet skal - ifølge indstillingen til økonomiudvalget - "sikre ledelse tæt på driften og understøttelse områdelederne."

Men mandag var politikerne i økonomiudvalget ikke klar til at sætte ansættelsesproceduren i gang. I stedet blev den omfattende sag om nye tiltag på seniorområdet sendt videre til seniorudvalget.

Dér burde arbejdet med handleplanen være indledt, er der bred enighed om blandt de politikere, avisen har talt med.

- Jeg synes ikke, vi kan behandle forslagene, før de har været omkring fagudvalget, lyder det fra den socialdemokratiske gruppeformand og borgmesterkandidat Martin Sikær.

Annonce

Formand ser frem til debat

Før den debat vil han ikke for alvor gå ind i diskussionen. Men han tvivler på, at initiativerne i kataloget er nok til at løse problemerne.

Formanden for seniorudvalget, Dansk Folkepartis Kenneth Fredslund, sidder selv i økonomiudvalget. Han ser også frem til at rækken af forslag bliver vendt i seniorudvalget:

- Jeg tænker, vi har været for hurtigt ude i forhold til at få sagen til økonomiudvalget. Nu tager vi debatten i seniorudvalget. Og som jeg ser det, får vi brug for flere penge. Blandt andet, fordi vi i dag har et overforbrug af vikarer på otte millioner kroner.


Vi vil sikre den gode, synlige ledelse med fokus på ny ledelsesstruktur, tværgående læring og fokus på godt samarbejde og god arbejdspladskultur.

Fra ambitionen med handleplanen


Ifølge tidsplanen har det hele tiden været planen, at oplægget fra forvaltningen skal behandles på det kommende udvalgsmøde. Eneste konkrete beslutning, der var lagt op til i økonomiudvalget, var at give mandat til at slå de to nye chefstillinger op.

Det mandat fik forvaltningen ikke. Spørgsmålet er, om det kommer. SF's gruppeformand Lone Myrhøj er i hvert fald ikke imponeret over oplægget, som hun kalder "megatyndt":

Annonce

SF mener "Tæt På" er langt fra

- Vi har efterlyst ledelse tættere på - ikke en ekstra chef i toppen. Jeg synes, forslaget er meget langt fra, hvad der er brug for, siger SF'eren.

Vejles konservative viceborgmester, Dan Arnløv, bakker kritikken op. Han kalder forslaget "staffage" og efterlyser blandt andet flere "advarselslamper", så det ikke endnu engang skal være avisen, der gør politikerne opmærksomme på alvorlige problemer på området:

- Det er derfor, jeg har foreslået bruger-bestyrelser på alle plejecentre og årlige trivselsundersøgelser, siger Dan Arnløv.

Brugerbestyrelser er også nævnt i oplægget fra forvaltningen. Men forslaget fra Dan Arnløv om at oprette bestyrelser i samarbejde med ældrerådet og tjekke medarbejdernes trivsel hvert år i stedet for hvert tredje år bliver nu en del af debatten i seniorudvalget og senere i økonomiudvalget.

Her tyder meget på, at der skal mere konkrete initiativer på bordet end det 14 sider lange oplæg, der var sendt med som bilag. Kritikerne fra blandt andet Socialdemokratiet og SF efterlyser handling og ikke ord.

Annonce

Borgmester: Intet quickfix

På den anden side advarer borgmester Jens Ejner Christensen (V) mod at tro, at der findes det, han kalder et quickfix på alle problemer:

- Og man kan ikke tilrettelægge sin politik efter en enkelt sag. Men vi kan bruge sagen til at blive dygtigere og tilrettelægge arbejdet bedre, siger borgmesteren, der hæfter sig ved, at BDO-rapporten viste generel bruger-tilfredshed med plejecentre og hjemmepleje.

Tæt på - det foreslår handleplanen

I sagsfremstillingen til økonomiudvalget er et sammendrag af handleplanen Tæt På. Her kan man læse følgende: 

Borgere og pårørende.

Planen er at sætte gang i en række pilotprojekter for at opnå bedre kommunikation og afstemning af forventninger. Her nævnes blandt andet decentralisering, bruger bestyrelser og tilfredshedsmålinger.

MED-struktur – tættere på

Punktet handler om kommunens særlige samarbejdsudvalg - MED. Her tales om straks at sætte gang i en lokale MED-udvalg. Målet er at sikre nærhed og lokal medinddragelse i dagligdagen på den enkelte arbejdsplads.

Etablering af kulturkonsulent-funktion på tværs af seniorområdet

Ansættelse af en ansat på fuldtid, der skal arbejde med kulturen på seniorområdet i samarbejde med de lokale og overordnede samarbejdsudvalg. Målet er blandt andet at lære af klager og den daglige dialog med borgerne. 

Ledelsesstruktur, som understøtter nærhed til driften

Omstrukturering af den øverste ledelsesstruktur, således at der i stedet for én seniorchef skabes to sideordnede chefstillinger i et teamsamarbejde: En plejecenterchef og en distriktschef, som vil indgå i velfærdsforvaltningens chefgruppe. Ønsket er at få ledelse tæt på driften og understøtte områdelederne. 

Muligheder for smallere ledelsesspænd afdækkes

Med henblik på at sikre ledelse tættere på medarbejderne og mere synlig ledelse for borgere og pårørende udarbejdes to modeller for et smallere ledelsesspænd. Her skal udarbejdes en model for hele området og sættes gang i en række pilotprojekter. 

Igangsættelse af strategisk samarbejde med Sygehus Lillebælt

Fra juni i år er der sat gang i et  strategisk samarbejde mellem direktionerne på Sygehus Lillebælt og Vejle Kommune. Formålet er at sikre et tæt og konstruktivt samarbejde om det nære sundhedsvæsen, hvor opgaverne glider fra sygehus til kommune. Fokus er på løsning af opgaverne, så det giver mest mening for borgerne.  

Systematisk, indholdsmæssig læring fra klager og den løbende borgerdialog

Arbejdet er i gang, men suppleres af en systematisk opsamling af klager og øvrig borger-dialog.

Ifølge sagsfremstillingen er der tidligere etableret et system for journalisering/registrering af klager. Dette suppleres af en læringsmodel for systematisk opsamling fra klager og øvrige borgerdialog, og som man kan læse ordret i referatet til politikerne: "indeholdende både en systematik for registrering af tematikker men også etablering af relevante, trygge læringsrum både på de enkelte arbejdspladser, i Lokal-MED, i nyoprettede faglige tværgående fora samt gennem hele ledelseskæden."

Holder tidsplanen, er der lagt op til en godkendelsesproces i økonomi- og seniorudvalg og høring i ældrerådet inden udgangen af september.

Problemerne med at rekruttere nye medarbejdere til området kan ingen snakke sig fra. Manglen på kolleger giver ekstra arbejdspres og for stort brug af vikarer på de enkelte arbejdspladser.

Derfor er der fokus på ekstra millioner til seniorområdet, før byrådets diskussion om budgettet for 2022 - den sidste budgetforhandling før byrådsvalget 16. november.

Annonce

Bruger færrest penge

Og der er plads til forbedring. I BDO-rapporten fra maj kunne man læse følgende:

"Vejle Kommune har det laveste omkostningsniveau per ældre blandt de kommuner, som BDO har sammenlignet Vejle med.

Det er ikke ensbetydende med, at servicen er ringere, men det kan måske delvist forklare, hvorfor medarbejderne har en generel oplevelse af travlhed og knappe ressourcer - en travlhed, der bidrager til en ulmende utilfredshed hos medarbejderne."

Med det udgangspunkt vil økonomi komme på forhandlingsbordet. Men på forhånd advarer både borgmester Jens Ejner Christensen og viceborgmester Dan Arnløv mod at tro, at penge alene kan løse problemerne.

Annonce

Afslørende sms

Ytringsfrihed er et af de problemer, som ekstra bevillinger i hvert fald ikke kan løse:

Netop de ansattes ret til at ytre sig var et af kernepunkterne, da avisen kunne afsløre, at en social- og sundhedsassistent var blevet nægtet genansættelse i hjemmepleje Distrikt Vest 2. Hun fik en sms med afslaget med henvisning til, at hun var en af de medarbejdere, der stod offentligt frem med kritik.

Sortlistningen udløste fordømmelse fra alle sider, og borgmester Jens Ejner Christensen er helt klar over, at tilliden til kommunens "sig det"-politik skal genoprettes.

- Den tillid vil vi gøre alt for at få genskabt.

Spørgsmålet er så hvordan. "Sig det" og sortlistning er ikke direkte adresseret i oplægget fra forvaltningen. Her tales der om at styrke tillidsrepræsentant-systemet og samarbejdsudvalg for at sikre "med-inddragelse i dagligdagen på den enkelte arbejdsplads".

Annonce
Vejle For abonnenter

Så tæt var Vejle på Magasin - nu skal Bryggen overbevises om Posthusgrundens fortræffeligheder

Trafik og politi

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Tirsdagens coronatal: 756 nye smittede - positivprocenten er den højeste i 10 uger

Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Dødsulykke i nat: 64-årig mand i voldsomt færdselsuheld

Erhverv For abonnenter

En måned efter fyringsrunde: Stor Vejle-virksomhed fordobler alle ansattes månedsløn - og søger nye medarbejdere

Børkop

Byrådet sagde ja til at bygge kommunens længste dige: Stor regning sendes videre til sommerhusejerne

VEJLE

Knallertkørekortet lugter ikke længere af benzin: Nu skal de unge drøne af sted på el-scootere

Give

Forening med tusindvis af tv- og internetbrugere er blevet solgt: - Det er ikke økonomisk forsvarligt at køre videre

Navne For abonnenter

Han var Gulddreng, en hitmager med hang til guld, glimmer og modeller - men bag solbrillerne var der også bare Malte Ebert - og det tog halvandet år at vende tilbage til et liv uden stress-symptomer

Alarm 112

Frygter, han er forulykket: Politiet efterlyser 64-årig mand

Trafik og politi

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Navne For abonnenter

Hanne havde en glubende appetit på livet trods uhelbredelig kræft: Ville flyve helikopter og køre racerbil en måned før sin død

Danmark For abonnenter

Brandmand ramt af kræft og blodpropper: - Det er ufatteligt, at jeg ikke kan blive undersøgt for PFOS-forgiftning

Vejle For abonnenter

Det kan ende med endnu en bro over Vejle Fjord, historier om dårlig hjemmepleje gør ondt, lån kan sikre byggestart på Gammelhavn - og så bliver vi klogere på sygehus-bedrageriet: Få overblikket over de største Vejle-historier på blot fem minutter

Alarm 112 For abonnenter

19-årig vejlenser fanget på video og dømt for graffiti-hærværk: Skal betale bøde og erstatning

GAMLE DAGE

Lille Niels blev kørt over på Horsensvej - og hans far fik også en tragisk død

Annonce