Annonce
Give

Politikere vil bevare gode togforbindelser i kommunen

Forligspartierne bag Togfonden var enige om en kraftig udvidelse af banestrækninger, der skulle kunne køre el-tog på. Efter DF opsagde forliget om Togfonden og i stedet indgik en ny aftale med regeringen, er linjen Vejle - Struer skåret vær fra elektrificeringsplanen. Ill. Banedanmark.
Hele strækningen fra Vejle og nordvestpå står til at miste den direkte forbindelse til det nationale jernbanenet. Det rammer også Jelling, Give og Thyregod, men både Christoffer Melson (V) og Birgitte Vind (S) vil forhindre det.

Give: En direkte togforbindelse til hovedstaden er måske ikke livsnødvendig.

Men har man været vant til at have den, er det noget af en kamel at skulle sluge, hvis man skal sige farvel til den.

Den kamel kan man efter alt at dømme komme til sluge i alle stationsbyerne mellem Vejle og Struer. Men det vil både socialdemokratiske folketingskandidat og byrådsmedlem Birgitte Vind og Venstre folketingskandidat og byrådsmedlem Christoffer Aagaard Melson gøre alt for at hindre.

"Kamelen" er en konsekvens af den manglende elektrificering af banestrækningen Vejle - Struer. I det første udspil til togfonden skulle også togene på denne strækning være eldrevne. Men da indtægterne i togfonden svandt ind, blev det store projekt delt op i to faser.

Elektrificeringen af strækningen fra Vejle til Struer endte som et projekt i fase 2. Men den nye infrastrukturaftale mellem regeringen og DF er den røget helt ud. Det betyder, at man skal skifte tog i Vejle, hvis man kommer fra København og vil videre mod nordvest og vice versa.

Det bliver forhåbentlig muligt at skabe et bredt flertal hen over midten, når Folketinget efter valget skal tage stilling til de mange trafikale udfordringer. Og forhåbentlig finder vi en løsning for byerne langs Vejle - Struer linjen.

Christoffer Melson

Ikke Billundbanen

Det er med andre ord ikke anlæggelsen af Billundbanen, der er årsag til, at Jelling, Give, Thyregod og byerne længere op mod nordvest bliver koblet af jernbanens hovednet.

- Der kom jo allerede et varsel om den risiko, da Arriva vandt udbuddet om at betjene strækningen. Den gang blev antallet af direkte afgang sat ned til fire daglige tog. Men derfor er det da ikke tilfredsstillende alligevel, siger Christoffer Melson.

- Men det skaber da forvirring, når transportministeriet i et brev til trafikudvalget skriver, at Billundbanen betyder, at der sandsynligvis ikke længere vil være plads til direkte tog fra Nordvestjylland over Fyn til Sjælland. For mig at se handler det om, at man med infrastrukturplanen ikke vil opprioritere jernbanenettet, siger Birgitte Vind.

De to byrådskolleger og folketingskandidater er enige om, at der skal arbejdes for at undgå den nordvestlige del at både Jylland og Vejle Kommune afskæres fra direkte forbindelse til landsnettet.

Men der kommer ingen løsning på denne side af næste folketingsvalg.

Annonce

Bredt forlig

Birgitte Vind mener, løsningen ligger i politisk vilje til at elektrificere strækningen Vejle - Struer, sådan som det ligger i Togfonden. Det var oprindelig planlagt til gennemførelse i 2024 - 2026.

Det vil Christoffer Melson ikke afvise, men han lægger op til, at der skal skabes et bredt forlig i det nye Folketing.

- Med den nye infrastrukturplan er det stort set et enigt Folketing, der vil have banen til Billund. Derfor tror jeg også, et bredt flertal vil kunne finde løsninger på de problemer, det eventuel vil medføre, siger Christoffer Melson.

Han understreger dog, at Billundbanen ikke har været en hjertesag for Venstre. Den er samfundsøkonomisk for dårlig og vil efter hans mening ødelægge for meget natur.

Men både han og Birgitte Vind understreger, at man i store forlig som eksempelvis infrastrukturplanen og Togfonden kan finde mindre delelementer, der isoleret set er samfundsøkonomiske urentable.

Alligevel kan den samlede plan godt være en god investering.

Birgitte Vind undrer sig over regeringens og DFs lukkethed omkring elektrificeringen af linjen Vejle - Struer.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Peanutbutter-banana-sandwich og portugisiske grillspyd: Det har der været serveret på Vejlegården siden fagkonflikten

Erhverv

De seks vigtigste ting, du skal læse, for at forstå konflikten på restaurant Vejlegården

Annonce