Annonce
Billund

Børns Voksenvenner kommer til Billund

Trygfonden er i gang med et forskningsprojekt, hvor de undersøger effekten af voksenven-konceptet. Det afsluttes først i 2022, men ifølge Bettina Krammer er den foreløbige konklusion, at det skaber en livslang positiv forskel for barnet. Pressefoto Børns Voksenvenner
Børn fra Billund Kommune med behov for støtte kan se frem til, at Børns Voksenvenner etablerer sig i kommunen.

Billund Kommune: Selvom det landsdækkende koncept "Børns Voksenvenner" har eksisteret siden 1990, har foreningen ikke tidligere haft noget at gøre med Billund Kommune, men det ser ud til at ændre sig nu.

Bettina Krammer er områdeleder for foreningens sydvestjyske afdeling med base i Esbjerg, og hun havde i forsommeren et møde med blandt andre Billund Kommunes frivilligkonsulent ud fra målet om at etablere sig i området.

- Vi har gennem lang tid talt om, at vi gerne vil være til stede i Billund Kommune, men det har handlet meget om økonomiske ressourcer, som vi for nogle år siden uden held forsøgte at skaffe, men denne gang lykkedes det, siger hun.

Konceptet går ifølge Bettina Krammer ud på at give børn med et spinkelt voksennetværk en rollemodel at spejle sig i med henblik på at guide barnet og give det øget selvværd og selvtillid. Voksenvenner er således ikke isoleret til socialt udsatte børn.

- Jeg plejer at sige, at vi hjælper almindelige børn, som kommer i en situation, hvor forældrene ikke længere i tilstrækkelig grad kan dække barnets behov for omsorg, siger hun.

Annonce

Konceptet

Børns Voksenvenner matcher primært voksenvenner med børn mellem 6 og 13 år, men der findes også såkaldte familievenner, hvor man som frivillig både hjælper moderen og hendes barn op til 6 år.

Dertil kommer, at foreningen arbejder på en tredje landsdækkende model, hvor børn mellem 11 og 15 år kan blive matchet med en yngre voksen mellem 20 og 35 år, som kan skabe en slags søskenderelation.

Sidstnævnte har ifølge Bettina Krammer kørt som succesfuldt pilotprojekt gennem nogle år i Aalborg.

Håber på lokalt team

Foreløbig har foreningen lavet en lokal Facebookside og håber også via mund til mund, at kendskabet til konceptet fører til, at mulige voksenvenner melder sig på banen. Det samme gælder for de såkaldte 'matchere', som skal være bindeleddet mellem barn og voksenven.

- I starten vil vi køre fra Esbjerg, men planen er, at vi på et tidspunkt får skabt et godt lokalt matcherteam af 4-5 frivillige med kendskab til Billund Kommune, siger Bettina Krammer og tilføjer, at matcherne forventes at have en socialfaglig baggrund som eksempelvis pædagog, lærer eller socialrådgiver.

For voksenvenner gælder ikke uddannelseskrav, men alle skal igennem en grundig screeningsproces, hvor parametre som geografi, interesser og kemi tages med i betragtning, så godkendelsen kan ifølge områdelederen godt tage lidt tid.

- Det vigtigste er, at man har tid og lyst til at gøre noget for et barn 2-4 gange om måneden, for så er vi nået langt, siger hun og tilføjer, at interesserede kan kontakte foreningen via voksenven.dk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce