Annonce
Debat

Badning ved Esbjerg Strand - nej tak

Annonce

Man kan ikke gøre et byrådsmøde til en teknisk diskussion om spildevandspåvirkning af forskellige lokationer i Ho Bugt - det afstod jeg derfor for, men jeg har som ingeniør i den kommunale forvaltning beskæftiget mig indgående med problematikken i forbindelse med den store udbygning af de kommunale rensningsanlæg i årene omkring 1990.

Det er efterhånden mange år siden, men tidevandsbevægelserne i bugten er stadig de samme, og regnvandsmængderne der falder er bestemt ikke blevet mindre siden. Skulle jeg ud fra den erhvervede viden sætte et flag på kortet over Ho Bugt, hvor spildevandspåvirkningen er størst, er det netop der, hvor et københavnsk arkitektfirma har rådgivet Esbjerg Kommune til at investere i blandt andet et friluftsbad.

Formentlig når firmaet at hæve sit honorar, før denne fejlinvestering går op for byrådet. Jeg har talt med tre tidligere chefer fra den kommunale forvaltning, som alle har haft ansvar for området, og som stadig er bosiddende i kommune. De giver samstemmende udtryk for de samme betænkeligheder, som jeg gør.

Området er maksimalt påvirket af overfladeafstrømninger, rensningsanlægs udstrømning og en halv snes overfaldsbygværker. Det har ikke ændret sig væsentlig, siden jeg beskæftigede mig indgående med problematikken. Således vil alle investeringer, der retter sig mod badning i området efter min overbevisning, være fejlinvesteringer. Hvis nogen har lyst til at hoppe i vandet i dette område, så kan jeg kun sige velbekomme - det kommer jeg aldrig til frivilligt.

Jeg kommer heller ikke til at stemme for at frigive beløb til badefaciliteter i det projekt, der har fået navnet “Esbjerg Strand”. Et andet og mere retvisende navn for dette anlæg, kunne have været mere heldigt valgt til et brakvandsområde, som man naturligvis godt kan sejle i. Når jeg på byrådsmødet (18/1) stemte for at frigive penge til projektet, var det fordi, at ud fra det oplyste i sagen, ikke omfattede beløb til badefaciliteter.

Tænk på hvad der bliver hældt i et svømmebad af kemikalier blandt andet, fordi nogen tisser i vandet. Det vand, hvor der planlægges friluftsbad, har hele byen tisset i, og det indeholder også meget andet godt - uden desinficerende kemikalier.

Tro og håb kan være godt, men viden er bedre og for Esbjerglisten er håb ikke en brugbar strategi, men det får alle dem som stemmer for dette friluftsbad, hvor der forudsættes stabil badevandskvalitet, virkelig brug for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Trekantområdet

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

Annonce