Annonce
Egtved

Bekymrede borgere: En midtjysk motorvej vil ødelægge vores smukke natur

Det store kortudsnit, der viser de forskellige linjeføringer for en ny midtjysk motorvej øst og vest om Billund og Vandel, blev studeret nøje. Flere forsøgte at finde deres ejendomme på kortet for at se, hvordan de lå placeret i forhold til en måske kommende motorvej. Foto: Vibeke Frost Oxholm
Godt 250 mennesker deltog onsdag aften ved Vejdirektoratets borgermøde om planerne for en ny midtjysk motorvej. Flere udtrykte stor bekymring for, hvordan motorvejsplanerne vil påvirke blandt andet naturoplevelserne ved Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage.

Vingsted: Planer om en ny midtjysk motorvej fra Give til Haderslev er noget, der vækker følelser hos mange borgere.

Det kunne man mærke på et møde i Vingsted Hotel & Konferencecenter onsdag aften.

Borgermødet er det andet af i alt fem borgermøde, hvor Vejdirektoratet fremlægger resultaterne af en omfattende VVM-undersøgelse af, hvordan de forskellige linjeføringer for en ny motorvej, der er i spil, vil påvirke blandt andet omgivelserne i forhold til blandt andet støj, transporttid, økonomi og aflastning af trafik på E45.

Projektleder ved Vejdirektoratet, Leif Hald Pedersen, gennemgik de overordnede linjer den 142 lange rapport for tilhørende, inden der blev åbnet for kommentarer fra de fremmødte.

VVM-undersøgelse

VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet.

Formålet med en VVM-undersøgelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres, at myndigheden har et godt grundlag for at træffe miljømæssigt bedre beslutninger.

Vejdirektoratet igangsatte VVM-undersøgelsen i sommeren 2017. Der blev dengang sat 40 millioner kroner af til udarbejdelsen.

VVM-undersøgelsen er nu i offentlig høring frem til og med 13. april. Man har indtil da mulighed for at indsende høringssvar til Vejdirektoratet.

Drop motorvejen

Den mulighed var der adskillige, der gerne ville benytte sig af. Blandt andre Steffen Jørgensen fra Frederikshåb, der især udtrykte sin bekymring for, hvordan støj fra en ny motorvej vil påvirke de rekreative områder, ikke mindst området ved Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage, der er udlagt til stilleområder.

- I arbejder med en grænseværdi på max 53 decibel for, hvor meget støj motorvejen må give i de rekreative områder. Men i et stilleområde handler det om, om man kan høre vejen, eller om man ikke kan høre vejen. Hvis man kan høre vejen, har området tabt sin stilhedsværdi, sagde han blandt andet og tilføjede:

- I forhold til trængselsproblemerne på E45 ville det være både bedre og billigere at udbygge E45 fuldt ud. Drop den der nye motorvej!

Hans kommentar affødte en stor klapsalve.

Jakob Fryd fra Vejdirektoratet forklarede, at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogle metoder til at værdisætte tab af naturoplevelser.

- Vi har været ude ved alle naturområder, der bliver berørt af det her projekt, og så har vi forsøgt at beskrive områderne, og hvordan vi vurderer, en motorvej vil påvirke dem, så godt vi kan i VVM-undersøgelsen. Hvis en motorvej anlægges tæt på et stilleområde eller støjfølsomt område, vil den rekreative værdi falde. Det kan ikke undgås. Det har vi forsøgt at beskrive i undersøgelsen, forklarede han.

Annonce

Svært at se berettigelsen

Tina Mølby fra Egtved er også bekymret for motorvejens påvirkning på blandt andet naturen. Hun ville gerne vide, om Vejdirektoratet i deres indstilling til politikerne skal pege på en af de seks linjeføringer, der er i spil.

- Kunne jeres indstilling være, at den her motorvej bare er en rigtig dårlig idé? Når jeg læser VVM-rapporten igennem, og når jeg hører oplægget her i aften, har jeg utrolig svært ved at få øje på, hvor den her vej har sin berettigelse. Jeg har svært ved at se én eneste positiv gevinst, sagde hun.

Hendes kommentar affødte ligeledes klapsalver, og flere nikkede samstemmende.

Tina Mølby frygter desuden, at motorvejsprojektet kan blive en slags selvopfyldende profeti.

- Jeg er bange for, at politikerne vil tænke, at der er brugt så utrolig mange timer og penge på den her VVM-undersøgelse, at det vil være spild ikke at gennemføre motorvejsprojektet.

Karsten Larsen fra Vejdirektoratet fortalte, at Vejdirektoratet i sin indstilling til politikerne forsøger at være så objektive som muligt og vil forsøge at fortælle ud fra den brede palette.

Se nærmere på linjeføringerne

Vejdirektoratet har i forbindelse med motorvejsprojektet lavet hjemmesiden www.vejdirektoratet.dk/midtjysk

Her kan man blandt andet finde den sammenfattende VVM-redegørelse og en række baggrundsrapporter og faglige notater.

Desuden er der ”intelligente” kort, hvor man kan søge sin ejendom frem og se den fremtidige udbredelse af vejstøj fra de forskellige alternative forslag og den arealmæssige konsekvens ved gennemførelse af vejprojektet.

På samme måde kan man på temakort se motorvejsprojektet sammen med en række forskellige miljø-temaer.

I et separat kort kan man se visualiseringer, der viser motorvejens placering i landskabet og mulige visuelle påvirkning af omgivelserne.

Annonce

Vigtigt med motorveje

Størstedelen af de fremmødte gav via klapsalver udtryk for, at de ikke bryder sig om motorvejsplanerne. Der var dog også tilhængere imellem. Blandt andet Peter Guldberg, der fortalte, at han er opvokset ved Vandel Mark, og at hans gamle barndomshjem er i spil til at blive nabo til en motorvej.

- Jeg hører ikke til blandt dem, der siger "drop den motorvej". Det er godt, vi har en motorvej, så vi hurtigt kan komme op og besøge børnebørnene i Aarhus, eller køre videre mod Aalborg. Eller skal vi i Det Kongelige Teater, kan vi hurtigt komme til København med motorvej. Det danske samfund har brug for motorvejene. Jeg har fuld tillid til, at de relevante fagfolk kan finde den bedste løsning, der tager mest muligt hensyn til omgivelserne, sagde han og blev mødt af lidt spredte klapsalver.

Jens Vibjerg, tidligere folketingspolitiker for Venstre og nu medlem af styregruppen for Hærvejskommitéen, fik aftenens sidste kommentar fra salen:

- Jeg vil gerne komme med en opfordring til, at man fra politisk side hurtigt muligt bestemmer sig for en af de seks linjeføringer. Der rigtig mange mennesker, som lige nu er berørte, fordi der er så mange linjeføringer i spil.

Godt 250 mennesker var mødt op til borgermødet i Vingsted, hvor Vejdirektoratet gennemgik hovedlinjerne i den omfattende VVM-undersøgelse. Foto: Vibeke Frost Oxholm
Der er lige nu seks linjeføringer i spil. I den nordlige del af motorvejsprojektet, der vedrører Vejle Kommune, er der mulighed for at anlægge en motorvej enten vest eller øst om Billund - og så er der en desuden variant, der også går øst om Vandel. Kort: Vejdirektoratet
Uanset om en ny motorvej føres vest eller øst om Billund, vil støj fra en ny motorvej komme til at påvirke blandt andet stilleområdet ved Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage. Det var noget, der bekymrede blandt de kritiske deltagere. Kort: Vejdirektoratet
En motorvej øst om Billund vil kunne lægges midt gennem Erhvervspark Vandels område på den nedlagte flyvestation. Alternativt er der udarbejdet forslag til en variant, der går øst om Vandel. Det vil gøre en motorvej en anelse kortere og billigere at anlægge, til gengæld vil den komme tættere på naturområderne øst for Vandel. Kort: Vejdirektoratet
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce