Annonce
Vejle

Belastende industri som nabo til nyt villaområde

Kjeld Andersen (t.v) og Anders Friis (t.h.) fra Hornstrup Lokalråd - her sammen med nabo Johannes Holst Pedersen - gjorde i foråret opmærksom på de problemer, det ville medføre at etablere et nyt affaldsanlæg ved Gammelmarksvej tæt på de tre Hornstrup-landsbyer. Nu peger de på misforholdet med et højklasse industriområde som nabo til et nyt boligområde. Arkivfoto: Lars Juul

Borgere i Hornstrup ønsker område mellem motorvej og Viborgvej nedklassificeret og støttes af selskabet bag plan for op til 600 boliger.

Vejle: Industri i næsthøjeste miljøklasse som nabo til et nyt villaområde med op til 600 boliger.

Den kombination har Hornstrup Lokalråd svært ved at se det fornuftige i. Med formand Kjeld Andersen og bestyrelsesmedlem Anders Friis i spidsen opfordrer rådet derfor kommunen til at nedklacificere området mellem motorvej E45 og Viborgvej til miljøklasse 3:

- Det er ikke hensigtsmæssigt med industri på den ene side af Viborgvej og boliger lige på den anden side, mener de to lokalrådsmedlemmer - og det har rådet skrevet i et høringssvar til den kommende kommunplan.

På forhånd kan de være sikre på støtte fra SoleGruppen med direktør og ejer Jørgen Gudmund Pedersen i spidsen. Det er hans selskab, der arbejder med at omdanne det 100 hektar store område mellem herregården Store Grundet og Hornstrup til boligområde.

Annonce

Næsthøjeste industriklasse

Miljøklasse 6 beskrives i en række vejledninger som en klasse for virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne. De skal placeres i større erhvervsområder, så den ønskede afstand kan sikres. Afstandskravet er 300 meter. Klassen er den næsthøjeste på en skala fra 1 til 7 hvor 7 er den mest belastende.I forslaget til Kommuneplan 2017-2029 får industri-området mellem motorvejen og Viborgvej følgende beskrivelse:

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, arealkrævende regionale funktioner og virksomheder som f.eks. større fremstillings- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og større oplagsvirksomhed og engroshandel. Området kan anvendes til virksomheder inden for svær levnedsmiddelindustri og servicefunktioner i tilknytning til levnedsmiddelindustri. Området må endvidere anvendes til administration og servicevirksomhed.

Om det nye boligområde på den anden side af Viborgvej kan man blandt andet læse:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. Udbygningen af området skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmæssige forhold. I planlægningen skal der også tages højde for de nødvendige afstandskrav til de tilgrænsende erhvervsområder.

Det er de lyseblå områder langs motorvejen, der er sat i miljøklasse 6 ifølge forslaget til kommuneplan. Det nye boligområde er det brune på vestsiden af Viborgvej. Illustration fra Kommuneplanforslag 2017-2029

Eksklusivt område

- Vi vil gerne have industriområdet nedklacificeret. Vores plan er, at det nye bolig-område skal være pænt og eksklusivt. Derfor har vi sat Søren Ravn fra Ravn Arkitektur til at udarbejde en dispositionsplan. Her vil vi naturligvis sikre grøn beplantning og anden afskærmning ud mod Viborgvej - men vi så gerne, at området på den anden side kom i en lavere miljøklasse, siger Jørgen Gudmund Pedersen.

I forslaget til den nye kommende kommuneplan, der gælder fra 2017 til 2029 er der ikke lagt op til ændringer. Her er området i miljøklasse 6 - beregnet til blandt andet "svær levnedsmiddelindustri", som der står i oplægget. I dag ligger Tulips farsvarefabrik i området lige overfor det planlagte boligområde, og på nabogrunden har kommunen haft planer om at placere den nye affalds- og genbrugsplads.

Om affalds - og genbrugspladsen ender der eller på den anden side af motorvejen i Lysholt, ligger ikke fast. Men som miljøklasse 6 område, er det stadig muligt at indrette den ved Gammelmarksvej.

Borgmester: Det kan vi håndtere

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) har ikke deltaget i diskussioner om en eventuel nedklassificering. Og helt overordnet erklærer han sig fortrøstningsfuld i forhold til sammenstøddet mellem industri og boligkvarter:

- Jeg er sikker på, at der i planlægningen tages højde for de nødvendige afstands- og miljøkrav. Det er jo ikke det eneste sted, hvor vi håndterer boliger tæt på virksomheder. Vejle Havn er et eksempel hvor der er boliger på den ene side af havnebassinet og boliger på den anden, siger borgmesteren.

Om kommune og havn håndterer den problematik til alles tilfredshed er et tilbagevendende debatemne. Man kan heller ikke sige, at erfaringerne fra nærliggende Jelling er gode med sammenstødet mellem naboer og foderfabrikken i byens sydlige udkant. Netop sådan en type virksomhed, vil kunne etableres på arealet ved motorvejen.

Kommuneplan 2017 til 2029 var i offentlig høring i forsommeren. Fristen for at komme med høringssvar udløb 26. juni. Nu venter den endelige politiske behandling i udvalg og byråd. Den skal afsluttes inden årsskiftet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Ny butik med outlet i Vissingsgade

Danmark

Frygter skævvridning af Danmark efter coronakrise: Regeringen varsler særlig hjælp til landdistrikterne

Danmark For abonnenter

Landbruget, landdistrikterne og tænketank advarer: Coronakrisen vil skævvride Danmark

Annonce