Annonce
Vejle

Bevar grønne områder: Grundejere frygter at nybyggeri vil give oversvømmelser

Det er denne udnyttelse af arealet, som repræsentanterne for beboerne i området har størst problemer med. Hvis jordejer Niels Skou får mulighed for at bebygge området med op til 220 boliger, er det en for hård belastning af området samtidigt med, at den grønne kile mellem Grundet Bygade og skoven bliver brudt, argumenterer beboerne. Illustration fra lokalplanen

Beboerne i Grundet-området har afleveret 689 underskrifter på indsigelse mod ny lokalplan.

Vejle: Hvor mange nye boliger er der plads til på markerne mellem Store og Lille Grundet?

Det er et af de spørgsmål, som politikerne i Vejle Byråd kommer til at tage stilling til inden længe. Spørger de beboerne i området er svaret klart:

- Ikke så mange, som der er lagt op til i ét af fremtidsscenarierne i et nyt lokalplanforslag.

Et flertal i byrådet sendte planen i høring før jul. Ifølge forslaget kan der bygges mellem 180 og 220 boliger på det 25 hektar store område. Repræsentanterne for de syv grundejerforeninger i området kan leve med godt 150 boliger. 220 boliger vil ifølge den indsigelse, som beboerne i går overrakte borgmester Jens Ejner Christensen (V), overbelaste området.

Forslag gav debat

Da Vejle Byråd den 13. december sendte lokalplanforslag 1207 i høring, skete det efter en længere debat.SF foreslog, at planen blev sendt tilbage til ekstra behandling i teknisk udvalg. Det var der opbakning til fra fem af byrådets partier - men ikke stemmer nok selvom blandt andet socialdemokraterne støttede SF.

Et forslag fra den konservative Dan Arnløv Jørgensen om at begrænse byggehøjden til 8,5 meter, samlede heller ikke stemmer nok.

I sidste ende sendte et klart flertal lokalplanforslaget i høring. SF sagde nej og den radikale Torben Elsig-Pedersen undlod at stemme.

Høringsfristen udløber d. 13. februar. Når svarene er inde og behandlet, skal planen endnu en tur gennem det politiske system, inden byrådet træffer den endelige afgørelse.

I dag ligger området mellem Store og Lille Grundet hen som marker. Men en ny lokalplan lægger op til, at området skal bebygges - spørgsmålet er blot, hvor tæt. Luftfoto: Google

Det grønne forsvinder

- Vi håber, I vil læse indsigelsen og lytte til os, lød det fra talsmand Kåre Spangsberg.

I den meget grundige indsigelse har beboerne fokus på fem punkter. Udover antallet af boliger - der har betydning for flere af de andre - peges der bygningshøjder, vandproblemer, trafik og sikring af de grønne områder.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan bygges i op til 16 meters højde i et område tættest på skoven. Dertil kommer, at der må anlægges garage i skrænten under bygningerne. Det oversætter beboerne som muligheden for at bygge i fire etager. I dag lyder begrænsningen i området på to etager og højst 8,5 meter.

- De 16 meter er helt i strid med, hvad der tidligere er blevet åbnet for. Rammerne i den oprindelige plan, der er fulgt indtil nu, fastlagde mindre klynger af huse omgivet af grønt. Det bliver slået i stykker. Med den mest omfattende plan er der ikke engang plads til den grønne kile mellem Grundet Bygade og skoven, konstaterede Birger Kristoffersen fra bofællesskabet Lille Grundet.

Helmut Schmidt og Anne Munksgaard afleverede de mange underskrifter til borgmester Jens Ejner Christensen på onsdagens byrådsmøde. Foto.: Kaare Johansen
Annonce

Vandproblemer vil vokse

Området ligger på toppen af en af Vejles bakker. Efterhånden som Lille- og Store Grundet er vokset op med gader, fortove og andre belægninger, er problemerne med overskydende vand accelereret. Derfor er området en del af Vejle Kommunes store plan om at styre vandet - og en af måderne er at bremse vandet i såkaldte forsinkelsesbassiner. Ifølge planen skal der kunne holdes ekstra 8.000 kubikmeter vand tilbage i Grundetområdet.

Det har beboerne også bemærket. Og i indsigelsen gør de opmærksom på, at der i forvejen er vandproblemer i området. Jorden er meget lerholdig og grundvandsspejlet står højt. Allerede i dag står der blankt vand i et område syd for Fyrretoften. Derfor har beboerne svært ved at se, at der kan gemmes yderligere 3.900 kubikmeter i et nyt regnvandsbassin. Frygten er, at overskudsvandet i stedet havner i beboernes haver og boliger.

Annonce

Trafik og vand skyller over

I indsigelsen har beboerne også fokus på det eksisterende bassin nord for Grundet Bakke. Her frygter man, at en yderligere udbygning kan resultere i digebrud og underminering af bakken. Ved et skybrud i juli 2016 blev cykel- og gangstien fra området ned mod sygehuset undermineret af voldsomme vandmængder, da dette bassin løb over.

Og så er der trafikken. Efterhånden som området er vokset, er presset på de lokale veje steget. Og de stedkendte kan ikke se, hvordan vejnettet skal klare en yderligere belastning. Planen er at forlænge den nuværende Grundet Ringvej, så den når helt frem til Grundet Bygade. Det får beboerne til at frygte, at endnu flere biler vil bruge den såkaldte sivevej mellem Grundet Bygade og Moldevej forbi Novaskolen.

- Det er et problem allerede i dag - og den nye plan kommer ikke med anvisninger på, hvordan trafikken skal løses, forklarede Kåre Spangsberg, inden repræsentanter for grundejerne overrakte de mange underskrifter til borgmesteren.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Smitten falder i Vejle Kommune: Men én befolkningsgruppe skiller sig stadig negativt ud

Annonce