Annonce
Erhverv

Borger-klager forsinker nyt biogas-anlæg - måske med flere år

Kiddegårds plan om et gårdbiogasanlæg har lidt et tilbageslag. Planklagenævnet har underkendt kommunen, som nu må i gang med at lave lokalplan, hvis projektet skal gennemføres. Skitsen viser i blå ramme, hvad der skal bygges. Hver af de fire cirkler er tanke, der er 40 meter brede. Det hele skal omgives af en jordvold med beplantning.

Det kan vare adskillige år, før der kommer et biogasanlæg ved Kiddegård. Til forvaltningens store overraskelse, har Planklagenævnet underkendt kommunens påstand om, at en lokalplan til projektet vest for landsbyen Mølvang var unødvendig

Mølvang: Teknisk udvalg har besluttet at sætte gang i lokalplanen for et biogasanlæg ved Kiddegård.

Bag den tilsyneladende uskyldige konstatering ligger et forløb, som de ikke lige havde set komme i forvaltningen: Planklagenævnet (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) har "hjemvist sagen til ny/supplerende behandling", som det hedder, når klagenævnet mener, der er begået fejl i behandlingen af en sag.

Forvaltningen har ment, at der ikke var behov for en lokalplan for at gennemføre projektet. Det har beboere klaget over, og de har altså fået medhold.

Annonce

Det er lidt ærgerligt, for vi har spurgt flere gange til, om plangrundlaget var i orden. Men man må også en gang imellem bare erkende, når man har tabt, for Planklagenævnet er storebror her.

Søren Peschardt (S), byrådsmedlem

Borgerkritik

Trafik, lugt, fremtidige udvidelser og faldende huspriser var blandt de bekymringer, Mølvangborgerne luftede, da der var borgermøde i maj sidste år om Kiddegårds plan om et biogasanlæg, der skal lave naturgas af landbrugets biomasse, blandt andet fra husdyrgødning.Anlægget vil kunne producere 1750 husstandes normale årsforbrug af naturgas.

Ideen om at lave grøn idé har huseret på Kiddegård siden omkring år 2000, og det er tredje gang, sådan et projekt forsøges gennemført. Ud over tilladelser og lokalplaner spiller også mulighederne for at låne til investeringen ind.

En del af anlægget kommer til at bestå af op til fire 13 meter høje og 40 meter brede gylletanke.

Underkendt

- Vi er blevet underkendt lidt, siger formanden for teknisk udvalg, Peder Hummelmose (V). Han minder om en sag fra Vinding, hvor kirken kunne hindre et boligbyggeri.

- Det var ikke sket i gamle dage. Men de to sager viser, at vi skal til at tænke anderledes. Det er en stramning af reglerne, siger Peder Hummelmose.

Spurgte flere gange

Sagen har også været på dagsordenen i natur- og miljøudvalget. Formanden her, Søren Peschardt (S), ærgrer sig over forløbet.

- Vi har flere gange spurgt ind til, om plangrundlaget var i orden. Det har vi gjort, fordi på borgermødet om sagen var det ét af de punkter, naboerne var kritiske overfor. Når jeg hører, hvad forvaltningen siger, kan jeg godt forstå, at embedsmændene er overraskede. Men man må også en gang imellem bare erkende, når man har tab, for Planklagenævnet er storebror her. Forvaltningen mener, det er en ny retspraksis. Den tager jeg til efterretning, siger Søren Peschardt.

Klage kan vare fire år

Det kan komme til at vare længe, før der eventuelt står et biogasanlæg ved Kiddegård. Det vil være sandsynligt, at lokalplanen vil udløse en ny klage. Den kan nævnet vælge at give opsættende virkning, så projektet ikke må begynde, før nævnet har behandlet klagen. Søren Peschardt oplyser, at han har hørt om sagsbehandlingstider på op til fire år. Det skal lægges til det halve til hele år, det kan tage at få en lokalplan på plads.

Peder Hummelmose siger:

- Inden udgangen af denne måned håber vi at kunne holde et møde med ansøgeren. Vi skal lige sikre os, at projektet fortsat ønskes gennemført, inden vi sætter en planlægning i gang.

Mindre gyllelugt

Projekt Kiddegård Biogas har som formål at producere naturgas på grundlag af den biomasse, der findes i landbruget, såsom græs, halm, ensilage, majs og roer, restprodukter fra kartofler, løg, gulerødder samt husdyrgødning. En afledt fordel skulle være en reduceret gyllelugt til omgivelserne.

Naturgassen afsættes gennem en ledning, der skal føres fra Kiddegård til en station ved Jelling Varmeværk.

Den nye ledning ventes på en del af strækningen at følge omfartsvejen nord om Jelling. Denne del af projektet står DONG for.

Der blev holdt borgermøde om projektet i maj 2016.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

De hjemløse og byens andre udsatte savner et værested om aftenen

Annonce