Annonce
Jelling

Naboer er bekymrede: Kommunen afviser alle indsigelser mod nyt biogasanlæg

Gårdejer Henrik Mols nærmer sig et længe ventet biogasanlæg. Arkivfoto: Mette Mørk
Otte indsigelser - heraf én på vegne af 42 borgere - får ikke forvaltningen i Vejle Kommune til at ændre i lokalplan for nyt biogasanlæg ved Mølvang. Nu er det op til lokalpolitikerne at træffe en endelig afgørelse.

Mølvang: Den offentlige høring for et nyt biogasanlæg på Kiddegård ved Mølvang er slut.

Otte høringssvar er modtaget, hvoraf de seks er indsigelser mod lokalplanen for biogasanlægget. Her kommer den mest omfattende indsigelse fra Borgergruppen Bevar Mølvang, som tæller over 40 medlemmer.

Borgergruppen stiller sig kritisk til en lang række punkter. Det gælder alt fra bekymringer om MRSA-bakterier til lugtgener, øget trafik og forurening af drikkevand.

”Indsigerne mener, at projektet tilsidesætter borgerne i Mølvangs behov og vil forringe deres livsvilkår, sundhed, økonomi, trivsel og tryghed. Indsigerne ønsker, at lokalplanen ikke vedtages og at der findes en anden placering til et biogasanlæg,” står der i et resumé af høringssvaret fra Borgergruppen Bevar Mølvang.

Kiddegård Biogas

  • Ideen om at lave grøn energi har rumsteret på Kiddegård siden omkring år 2000.
  • Gennem årene har gårdejer Henrik Mols flere gange forsøgt at få en endelig tilladelse til at bygge et biogasanlæg, men han er blevet bremset af forskellige årsager.
  • I efteråret 2018 blev et forslag til en lokalplan for opførsel af biogasanlægget igangsat. Forslaget har været i høring, og nu mangler det en politisk godkendelse fra byrådspolitikerne i Vejle Kommune.

Ingen ekstra stank

Trods de mange kritikpunkter er der ikke noget at komme efter, mener forvaltningen i Vejle Kommune. Her har Teknik og Miljø-afdelingen kommenteret hvert enkelt punkt, og konklusionen er klar:

”De indkomne høringssvar giver ikke anledning til at indstille ændringer i planforslagene ved den endelige vedtagelse,” lyder det fra Vejle Kommune.

En af de mest hyppige bekymringer handler om lugtgener, men i den forbindelse læner kommunen sig op ad beregninger, der viser, at biogasanlægget ikke vil medføre øget lugtpåvirkning. Og til spørgsmålet om konsekvenserne for trafikken i Mølvang på grund af transporter frem og tilbage fra Kiddegård, lyder svaret:

”Biogasanlægget kan medføre, at der kommer gennemsnitlig 4 transporter gennem byen dagligt, hvis alle transporter kommer fra øst. I 2015 blev der målt en årsdøgntrafik på 881 køretøjer gennem Mølvang. I forhold til den eksisterende trafik gennem Mølvangen vurderes det kun at være en mindre forøgelse af trafikken.”

Det er bare et lille anlæg

Set fra forvaltningens synspunkt får indsigelserne dermed ikke betydning for den lokalplan, der skal gøre det muligt at opføre biogasanlægget på Kiddegård. Det glæder gårdens ejer, Henrik Mols.

- Alt er overholdt og i orden i henhold til dansk lovgivning. Desværre har der været en overdreven frygt for biogasanlæg, men det er de store fællesanlæg, som har givet anledning til bekymring og klager. Det kan jeg godt forstå, da der på store anlæg er tale om daglige transportmængder på op til 100 styk eller flere, mens der bruges ofte industrielle biomasser, som kan lugte. Men folk glemmer, at der hos os er tale om et lille gårdbiogasanlæg med fire transporter om dagen, og vi skal kun bruge landbrugsrelaterede biomasser, som ikke lugter, siger Henrik Mols.

- Nu glæder jeg mig til at få lavet et godt anlæg, der kan udnytte lidt af det store potentiale, der er i landbruget til at levere grøn energi til Danmark, hvilket er et lille skridt mod at nå regeringens målsætning om en CO2-reduktion på 70 procent, siger gårdejeren.

Biogasanlægget kan potentielt forsyne cirka 880 husstande med el. Det kommer i første omgang til at bestå af en gylletank med overdækning og en ensilageplads, men i lokalplanen er der mulighed for at udvide med yderligere to gylletanke samt et maskinhus.

Mulig klagesag på vej

Hos Borgergruppen Bevar Mølvang er talsmand Aage Brandt til gengæld ærgerlig over, at indsigelserne er blevet afvist. Han føler, at alle borgernes indsigelserne konsekvent afvises eller ignoreres af kommunen, fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.

- Der kommer nok en klagesag, hvis kommunen vedtager lokalplanforslaget om tilladelse til opførelse af biogasanlæg, oplyser han.

Teknisk udvalg i Vejle Kommune tager i første omgang stilling til sagen, inden den sendes videre til økonomivalget og til sidst byrådet.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce