Annonce
Vejle

Borgere skal kunne tjekke politikernes mødedisciplin

Dan Arnløv Jørgensen (K) vendte i valgkampen flere gange tilbage til en fraværsstatistik, han personligt havde udarbejdet. Den viste at enkelte kolleger havde for meget fravær sagde han - uden at ville sætte navne på. I byrådssalen stiller han nu forslag om en decideret samlet fraværsstatistik, som alle kan se. Foto: Yilmaz Polat

Flertal i byrådet for central registrering - men flere partier har forbehold overfor det, den radikale Torben Elsig kalder en gabestok.

Vejle: Før næste byrådsvalg skal vælgerne have en mulighed for at tjekke, om byrådspolitikere passer deres politiske hverv.

Med det udgangspunkt er den konservative viceborgmester, Dan Arnløv Jørgensen, klar til at stille forslag om møderegistrering ved det kommende byrådsmøde:

- Før valget i november prøvede jeg selv at gøre fraværet op. Det viste, at nogen af mine byrådskolleger havde stort fravær. Men det var svært at tælle op. Derfor må vi have en central registrering - akkurat lige som man har for skoleelever og kommunens medarbejdere, siger Dan Arnløv Jørgensen.

Annonce

Registreres ikke samlet

Byrådsmedlemmers fravær bliver registreret allerede i dag.På dagsordenerne fra byråds - og udvalgsmøde fremgår det, om et medlem har været fraværende - både under de enkelte sager og på mødet som helhed. Men der er ikke et samlet overblik.

I Vesthimmerland og Aarhus Kommuner kan man i dag se oversigter. Vesthimmerland på et ecxelark for hele byrådet og i Aarhus i oplysningerne, om de enkelte medlemmer. Også i Rebild Kommune er der stillet forslag om fælles registrering.

Ellers er det i høj grad enkelte medier, der har gennemgået enkelte byråds protokoller. Eksempelvis tjekkede DR i København mødedisciplinen i hovedstadskommunerne før valget i november. Her viste det sig, at 35 ud af 733 lokalpolitikere havde haft mere end 15 procents fravær i perioden fra 2014 til 2018. Af dem havde 15 mere end 20 procents fravær og 20 mellem 15 og 20 procent.

I Vesthimmerlands Kommune har man allerede en samlet fraværsstatistik. På et Excel-ark kan man se, hvor mange møder de enkelte byrådsmedlemmer har misset.

S: Vend lige skråen

På det seneste byrådsmøde bebudede han, at der ville komme et forslag. Politikerne havde styrelsesvedtægten for byrådets arbejde på dagsordenen. Og Dan Arnløv mener, at fraværs-registreringen skal skrives ind i vedtægten:

- Det vil være en god service for vælgerne og måske have en sund effekt for os alle, lød hans begrundelse i byrådssalen.

Forslaget blev ikke skudt ned i den efterfølgende debat. Den socialdemokratiske gruppeformand, Søren Peschardt mente dog, at man var nødt til at "vende skråen" i forhold til forslaget:

- Vi må blandt andet drøfte, hvornår man bliver registreret fraværende. Er det, når man ikke er til 50 procent af mødet. Og så skal man også tage højde for, at man kan være nødt til at gå, fordi man skal deltage i andre møder, hvor man repræsenterer kommunen, sagde han.

V: Fremmøde er ikke alt

Efterfølgende har Vejle Amts Folkeblad tjekket holdningen blandt partierne i byrådet. Generelt er der ikke modstand mod en central registrering - med de forbehold, der også blev udtrykt i byrådssalen. Men Venstre med gruppeformand Christoffer Melson i spidsen siger nej:

- Oplysningerne ligger jo allerede tilgængeligt, for de, der vil gøre det op. Helt overordnet er det et internt anliggende i de enkelte grupper. Hvis vi oplever, at en af vores kolleger har for stort fravær, tager vi en snak om det - det er jo i alles interesse. Og det, at man møder op, fortæller jo ikke hele sandheden. Det handler også om at være forberedt - og det fortæller en fraværs-statistik ikke noget om.

Samme holdning giver den radikale Torben Elsig til kende:

- Man skal passe sit arbejde - men jeg er imod teorien om, at alt bliver godt, bare vi fører statistik og sætter folk i gabestok.

DF: Må ikke være for dyrt

Hos Dansk Folkeparti er man ifølge formand Kenneth Fredslund umiddelbart positive:

- Men jeg har spurgt, hvor mange personaletimer, det vil kræve. Hvis det er meget voldsomt, må det indgå i prioriteringen af, hvad vi vil bruge ressourcer på.

Socialdemokratiet har ingen planer om at stemme nej. Men gruppeformand Søren Peschardt har stadig det forbehold, at en statistik ikke fortæller, om man er ude at varetage et vigtigt hverv for kommunen.

En lignende indvending har gruppeformand Lone Myrhøj (SF) - men det vil ikke forhindre partiet i at gå ind for fuld åbenhed. Og når der stemmes om forslaget, vil Liberal Alliances Anja Daugaard også sige ja, selvom hun i sin tidligere byrådskarriere ikke oplevede fravær som et stort problem.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce