Annonce
Erhverv

Brande Brint – starten på det danske brinteventyr?

Brintanlægget på Fløvej består af to små enheder og en buffertank. Foto: Mikael Lund
Brintanlæg i Brande bliver snart sat i gang, og forventningerne er store.

Brande: Da planerne om et brintanlæg i forbindelse med den ene af vindmøllerne på Fløvej blev præsenteret sidste efterår, var der tale om en verdensnyhed – intet mindre.

Selve brintteknologien og udvindingsprocessen er ganske vist både velkendt, afprøvet og videreudviklet gennem årtier. Det nye var, at brinten nu skulle produceres direkte ved kilden, nemlig vindmøllen.

Bag projektet, som nu er så langt fremme, at anlægget snart er klar til at blive sat i drift, står vindmøllevirksomheden Siemens Gamesa, som startede på pilotprojektet i det små for et års tid siden, men allerede et år tidligere var der blevet nedsat en intern ”power to X”-gruppe. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med det lokale vindmøllelaug, Uhre Windpower 2, som har stillet den ene af de fire 3 MW-møller ved Flø til rådighed for projektet.

- Det var godt, at det kunne lade sig gøre så hurtigt, siger Jesper Elliott Petersen, der er Siemens Gamesas projektleder på brintprojektet.

Brande Brint og møllen fotograferet på en snefri dag. Foto: Siemens Gamesa

I praksis er der sket det, at der er opført et brintanlæg som nærmeste nabo til vindmøllen. Anlægget består af to små enheder og en tank, og mens eksempelvis den ene af enhederne er en ganske almindelig 20-fods standard-container, kan man ikke sige det samme om indholdet.

Inden i containeren foregår elektrolysen, som ved hjælp af strømmen fra vindmøllen spalter brinten fra vandet, hvorefter den i tynde rør med en diameter på ikke meget mere end en centimeter sendes videre til kompressionstanken med et tryk på 35 bar.

Herfra ledes brinten videre til kompressoren, hvor den komprimeres til et tryk på ca. 300, inden den sendes videre til den tankbil – en såkaldt tube-trailer – der både skal fungere som oplagringsenhed og sørge for at transportere brinten videre.

Buffertanken, som har et rumfang på 14 kubikmeter, har plads til cirka 40 kg. brint, mens der kan være 1 ton brint i tankbilen, før den er fyldt. Det tager med anlæggets kapacitet fem dage, så man behøver ikke frygte en strøm af tung trafik på Fløvej på grund af brintanlægget.

Annonce

Tre spor

Brintprojektet kører i tre spor: Et omkring landvindmøller, et omkring havvindmøller og et tredje spor, der handler om at få et kommercielt produkt ud af teknologien, men der arbejdes i høj grad også på tværs af de tre spor, eftersom blandt andet teknologien jo grundlæggende er den samme.

Danske underleverandører

Ganske unikt for brintanlægget på Fløvej er de forskellige underleverandører geografisk placeret indenfor mindre end en times kørselsafstand.

- Det finder man nok ikke så mange andre steder i verden, konstaterer Jesper Elliott Petersen.

Green Hydrogen Systems, der har leveret selve anlægget, har således hjemme i Kolding, mens Everfuel, der skal stå for at distribuere brinten, har hovedkontor i Høgild syd for Herning.

KK Wind Solutions i Ikast har stået for udstyr til den direkte el-tilkobling til møllen, som er installeret i tæt samarbejde med et par af Siemens Gamesas egne serviceteknikere, Morten Jessen og Rasmus Poder Gert, der også skal for den daglige drift og overvågning af anlægget.

- Det startede egentlig som et offshore-projekt, forklarer Jesper Elliott Petersen, men man fandt hurtigt ud af, at det var langt mere fordelagtigt at trække pilotprojektet tættere på hovedsædet på Borupvej.

- Det handler om teknologien og om læring om brintproduktion, uddyber Siemens Gamesas Head of Integrated Energy Solutions (chef for integrerede energiløsninger) Anders Skajaa, og når man har styr på de tekniske aspekter, skal anlægget skaleres op – de næste større projekter er allerede under planlægning, oplyser han. I det kommercielle spor ser man bl.a. på, på hvilke markeder og i hvilke brancher, der efterspørges brint, men ikke så meget nu som i fremtiden.

Siemens Gamesa onshore-brintteam består lige nu bl.a. af (f.v.) Mikkel Serup, nyansatte Signe Windfeld, Anders Skajaa og Jesper Elliott Petersen. Foto: Mikael Lund

- Meget af det, vi laver, gør vi med tanke på, hvordan det ser ud om 5-10 år og også endnu længere frem, forklarer Anders Skajaa. For nuværende benyttes brint især til to ting: Til gødningsproduktion og på raffinaderierne, som bruger brint i forbindelse med olie- og benzinproduktion. Ikke ligefrem grøn energi, men hvis brint kommer til at spille den rolle i fremtiden, som EU lægger op til, er spektret og dermed potentialet langt bredere, pointerer Ander Skajaa, der sagtens kan forestille sig en situation, hvor man har et særskilt ledningsnet til brint, præcis som man i dag har et ledningsnet til naturgas i modsætning til nu, hvor gassen transporteres ud til slutbrugeren.

Annonce

Brintbusser

Et af de steder, hvor der allerede nu er ved at opstå et marked for brint, er den offentlige transport, forklarer Jesper Elliott Petersen og nævner brintbusserne i Aalborg som eksempel på dette, men også busser og taxier i hovedstaden er så småt på vej i retning af brint som brændstof.

- Man taler om det danske vindmølleeventyr – hvorfor skulle vi ikke også kunne tale om ”det danske brinteventyr”, spørger Anders Skajaa retorisk – de to ting hænger tæt sammen, supplere hans kollega, Mikkel Serup.


Hvorfor skulle vi ikke også kunne tale om ”det danske brinteventyr?

Anders Skajaa


Anders Skajaa ser en tydelig parallel til den historiske udvikling indenfor elproduktion, som i mange år var sort – bogstavelig talt kulsort – men de senere år gradvist er blevet mere og mere grøn i takt med, at vedvarende energiformer har vundet indpas. Mange af teknologierne, ikke mindst indenfor vindindustrien, er i høj grad modnet i Danmark, og indenfor brint er situationen fuldstændig den samme, påpeger han: Også her er produktionen i dag sort, men kan blive gjort grønnere.

Udviklingen er stadig på et tidligt stadie, og der er også andre end Siemens Gamesa, der står på spring, men som Anders Skajaa siger, så ”skader det ikke, at man har et godt kendskab til vedvarende energi.”

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Monika måtte aflive sin hvalp efter handel med tiltalt hunde-sælger

Debat

Gravesen stadig en god historie

Annonce