Annonce
Ikast-Brande

Brogade nedlægges delvist

Broen over stien er i så dårlig stand, at der har været spærret af på stedet i godt fire år. Foto: Peter Hald
Bro i Ejstrupholm skal fjernes, og det kan betyde, at et stykke af Brogade nedlægges.

Ejstrupholm: I januar besluttede Ikast-Brande Kommunes teknik- og miljøudvalg at fjerne broen over stien Den Skæve Bane i Ejstrupholm, der har givet Brogade sit navn, og nu nedlægges et stykke af vejen også, vel og mærke hvis der ikke kommer nogle væsentlige indsigelser mod nedlæggelsen.

Årsagen til, at broen skal fjernes, er, at den er i så dårlig stand, at den siden 2016 har været afspærret for alle former for trafik.

Før broen kan rives ned, er det imidlertid nødvendigt først at nedlægge kommunevejen, der går over broen. Vejstykket, der påtænkes nedlagt, strækker sig fra broens kant ud til Brandevej.

De to ejendomme, som er beliggende ud mod Brandevej på hver sin side af Brogade, er ejet af den samme ejer, og begge er i dag vejbetjent ad Brogade. For at vejen kan nedlægges, er det derfor nødvendigt at skaffe vejadgang til de to ejendomme. Dette løses ved, at kommunen vederlagsfrit overdrager arealet imellem de to ejendomme til ejeren af de to ejendomme og dernæst etablerer en ny vejadgang til Brandevej.

Grundejeren har erklæret sig indforstået med løsningen, hvis det ikke medfører udgifter for vedkommende.

Alternativet ville være at gennemføre en proces for nedklassificering af vejen, hvilket kræver en fire-årig høringsfase og udarbejdelse af en tilstandsrapport for vejarealet.

En nedlæggelse af vejarealer kræver ganske vist også både offentliggørelse og høring, men her er fristen væsentligt kortere. Processen er allerede sat i gang og forventes afsluttet 28. april.

Udgifterne til etablering af ny vejadgang til de to ejendomme samt en opdatering af matrikelkortet forventes at ligge i størrelsesorden 35.000 kroner, som finansieres sammen med nedrivning af broen.

Det er meget tydeligt, at tidens tand har tæret kraftigt på broen. Foto: Peter Hald
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Politiet kom først og slukkede kælderbrand

Annonce