Annonce
Erhverv

Burgernyt: McDonald's reklame-skærm havner i retten

16. juni 2017 sendte Vejle Kommune det første påbud om at få lovliggjort skærmen på facaden af McDonald's-restauranten på Jens Ravns Vej i Vinding. Men her knap tre år senere hænger LED-skærmen fortsat på restauranten, og nu skal Retten i Kolding afgøre, om Planklagenævnet skal tage stilling til restauratørens klage over Vejle Kommunes afgørelse. Foto: Mette Mørk
Planklagenævnet afviser at tage stilling til tvist mellem McDonald's i Vinding og Vejle Kommune om LED-skærm på restaurantens facade. Nu er klagenævnet stævnet.
Annonce

Vinding: Er LED-skærmen, der i flere år har hængt på facaden hos McDonald's i Vinding, ulovlig eller ej?

Vejle Kommune siger ja og har udstedt indtil flere påbud om at få skærmen, der reklamerer for restaurantens egne produkter, fjernet.

Indehaveren af den lokale McDonald's-restaurant, MKL ApS, og selskabets advokat Bjarne Aarup siger nej og lader skærmen hænge.

Hvem der har ret i tvisten, kan ingen af parterne få svar på, selvom påbuddet og den efterfølgende klagesag nu har kørt i snart tre år.

Jeg kan ikke forstå, at klageinstansen ikke vil behandle sagen. Vejle er jo ikke det eneste sted i Danmark, hvor man har en diskussion om LED-skærme.

Bjarne Aarup, advokat for MKL ApS og restauratør Kenneth Larsen

Annonce

Afviser at tage stilling

Årsagen er, at Planklagenævnet afviser at tage stilling til, om kommunens fortolkning af lokalplanen for byens indfaldsveje er den rigtige, eller om MKL's og restaurantens ejer Kenneth Larsens fortolkning holder.

Derfor har selskabet taget det usædvanlige skridt at stævne Planklagenævnet for at få nævnet til at realitetsbehandle klagen. Sagen er berammet ved Retten i Kolding 3. marts 2020.

- Det er utilfredsstillende, at vi har en klageinstans, som ikke vil tage stilling til den reelle uenighed om, hvordan lokalplanen skal forstås. Det kunne være rart at vide, hvordan Planklagenævnet tolker sagen, og hvad man lægger til grund for sin afgørelse, siger Bjarne Aarup, der er advokat hos Saxo Advokater i Vejle.

Annonce

Relevant for andre byer

Advokaten vurderer også, at det er i Vejle Kommunes og andre kommuners interesse at få sagen afgjort i Planklagenævnet.

- Det er mit gæt, at Vejle Kommune også er interesseret i at få sagen afgjort ved Planklagenævnet, og jeg kan ikke forstå, at klageinstansen ikke vil behandle sagen. Vejle er jo ikke det eneste sted i Danmark, hvor man har en diskussion om LED-skærme, siger Bjarne Aarup.

Planklagenævnet har i to omgange afvist at realitetsbehandle klagesagen, selvom Vejle Kommune i sin afgørelse om at sende et påbud til restauranten netop har beskrevet klagemuligheden.

- Konsekvensen af Planklagenævnets afvisning er, at min klient ingen klageadgang har, selvom det står i loven, at man har klageadgang. Det er Vejle Kommune også enig i, at man har. Hvis Planklagenævnet ville træffe en afgørelse, måtte den tabende part tage stilling til, om man vil gå videre med sagen til domstolene, eller om man vil acceptere Planklagenævnets fortolkning af lokalplanen. Men vi får ingen afgørelse, siger Bjarne Aarup.

Vejen frem mod stævningen

  • 16. juni 2017: Vejle Kommune sender påbud til ejendommens ejer, Food Folk Danmark ApS (selskabet bag landets McDonald's-restauranter) om at få lovliggjort LED-skærmen på McDonald's facade og afviser efterfølgende at give dispensation. Den afgørelse påklager ejendommens lejer MKL ApS, der driver den lokale restaurant, til Planklagenævnet.
  • 6. september 2017: Da kommunen opdager, at skærmen er opsat af bygningens lejer og ikke ejer, sender man et nyt påbud til lejeren, og det får MKL ApS til at frafalde klagen over påbuddet, der oprindelig var sendt til selskabets udlejer. Denne gang sender Vejle Kommune påbuddet til MKL's repræsentant, advokat Bjarne Aarup, og MKL ApS påklager igen det udstedte påbud til Planklagenævnet.
  • 1. marts 2018: Planklagenævnet ophæver Vejle Kommunes påbud fra september 2017. Alene af den årsag, at kommunen kun havde sendt påbuddet til advokaten og ikke også til MKL ApS. Nævnet tager ikke stilling til, om skærmen er i strid med lokalplanen.
  • 29. juni 2018: Vejle Kommune sender igen et påbud om lovliggørelse af skærmen - denne gang direkte til restauratøren, og igen - 5. juli 2018 - klager MKL ApS over afgørelsen til Planklagenævnet.
  • 22. november 2018: Planklagenævnet afviser at behandle klagen, fordi nævnet anser Vejle Kommunes påbud af 29. juni 2018 som en håndhævelse af de to tidligere afgørelser. Men da de ikke er påklaget, afviser klagenævnet at behandle den seneste klage.
  • 10. december 2018: MKL ApS anmoder Planklagenævnet om at genoptage klagesagen, men det afviser nævnet.
  • 4. april 2019: MKL ApS stævner Planklagenævnet.
Annonce

Plan for smukkere indfaldsveje

Vejle Kommune har udstedt påbud om at få skærmen slukket eller fjernet, fordi kommunen mener, at LED-teknologion er i strid med lokalplan 142, der har titlen "Smukkere indfaldsveje".

Den regulerer forholdene på Fredericiavej, Horsensvej, Viborgvej, Boulevarden, Toldbodvej og Ibæk Strandvej og er vedtaget tilbage i juni 1999.

Dengang var LED-teknologien ikke udbredt og derfor heller ikke skrevet ind i lokalplanen. Men kommunen tolker, at teknologien er i strid med lokalplanens bestemmelse om, at "skiltning ikke må være i form af gennemlyste skilteflader, og lys i skiltningen skal være stationært."

Kenneth Larsen og hans advokat mener ikke, at kommunen bare kan sidestille det på den måde. De mener ikke, at LED-skærmen er i strid med lokalplanen. Men hvem der har ret, kan de ikke få en afklaring på.

Annonce

Det er helt absurd

Det skyldes, at Planklagenævnet ser Vejle Kommunes påbud af 29. juni 2018 som en håndhævelse af to tidligere afgørelser, som i dag ikke er påklaget. Derfor afviser Planklagenævnet at behandle den aktuelle klage over Vejle Kommunes seneste afgørelse. Men det er ikke fair, mener advokaten.

- Klagen over det første påbud, får vi medhold i, fordi påbuddet er sendt til den forkerte adressat. Det retter kommunen op på ved at lave et nyt påbud. Det får så den konsekvens, at min klient ikke længere har en klageadgang. Det er helt absurd, men sådan er situationen nu, siger Bjarne Aarup.

Derfor har ejeren af den lokale McDonald’s-restaurant stævnet Planklagenævnet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Efter endnu en uge med rekordhøje smittetal: Disse områder i Vejle er lige nu hårdt ramt

Vejle

Man skal være præcis i sin kritik

Danmark

Fund af corona-virus i hunde og katte: Fødevarestyrelsen afliver katte på minkfarm

Hedensted For abonnenter

Butiksdetektiv fangede fire tyve samme dag: - Det er sørgeligt, men desværre ikke overraskende

Annonce