Annonce
Give

Byfornyelse: Fire millioner til Torvet og midtbyen i Give

Byfornyelsen af Give midtby og Torvet har et gennemgående grønt tema, ligesom der også kigges på ny belægning, mere leg og kreativitet og  mere kunst i bymidten. Foto: Vejle Kommune
Vejle Kommune har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Give Midtby og en skitse til renovering af Torvet og handelsgader i Give. Forslaget skal i Teknisk Udvalg den 11.8 og viderebehandles i Økonomiudvalget og Byrådet den 2.9
Annonce

Give: Efter et forår og en sommer hvor coronaen har lagt mangt og meget i håndjern, er Give nu på vej ud af dvalen på flere fronter.

Igangsætningen af projekt 'samlet idrætscenter' er lige op over med anlæg af kunststofbanen ved Søndermarkskolen, og tirsdag den 8. august står der blandt andet byfornyelse i Give på menuen, når Teknisk Udvalg samles til første møde efter sommerferien.

Her skal udvalget se på et forslag, der er baseret på et stort ønske om en opgradering af bymidten, herunder Torvet og handelsgaderne i Give.

- Vi har særligt arbejdet med at skabe gode rammer for bylivet og handelslivet - og en generel forskønnelse af midtbyen. Forslaget tager udgangspunkt i den vedtagne byvision "Erhvervsby Give", blandt andet med en vægtning af den indsats der handler om, at et styrket bymiljø skaber værdi for erhvervslivet, familielivet og handelslivet, fortæller Camilla Jørgensen, der er teamkoordinator og projektudvikler i Teknik & Miljø.

Der er i byrådets anlægsbudget for 2020 reserveret fire mio. kr. til Give Midtby/Give Torv. Midlerne søges nu frigivet med henblik på at igangsætte projektforslag/udbud og anlæg af etape 1 - renoveringen af Torvet i Give.

Annonce

Mere leg, kunst og grønt i midtbyen

Camilla Jørgensen kan ydermere oplyse, at man har brugt erfaringerne fra forsøgene med leg/sandstrand, kunst og udeservering, og givet plads til mere leg, kunst, grønt og udeservering i midtbyen.

I forhold til forsøgene med ensretning og parkering er der i forslaget arbejdet med fortsat ensretning i Vestergade, mens øvrige gader har kørsel i begge retninger.

Temaet parkering er også på dagsordenen, og her er der i forslaget arbejdet på at anvise tydelige p-pladser i både Vestergade og Østergade. Her er det en klar hensigt, at der generelt skabes mere grønne p-pladser i midtbyen.


Forslaget tager udgangspunkt i den vedtagne byvision "Erhvervsby Give", blandt andet med en vægtning af den indsats der handler om, at et styrket bymiljø skaber værdi for erhvervslivet, familielivet og handelslivet

Camilla Jørgensen


Give Handel & Erhverv og Give Udviklingsråd har været og er fortfarende vigtige samarbejdsparter i processen.

- Vi har mødtes et par gange undervejs for at afklare idéer og ønsker. Disse er forsøgt indarbejdet så vidt muligt – både i helhedsplanen og i etape 1 for Torvet, og derudover som ekstra etaper eller elementer, der kan udføres efterfølgende, oplyser Camilla Jørgensen.

Teknik og Miljø har også været i dialog med Diagonalkroen om udeservering og brug af torvet, og i forbindelse med den videre udvikling vil flere ejendomsejere og butikker blive involveret.

Sagen skal som indledningsvist pointeret på Teknisk Udvalg den 11.8 og skal derefter viderebehandles i Økonomiudvalget og Byrådet 2.9.

- Når sagen er behandlet, skal vi videre med projektforslag/udbud. Anlæg bliver formodentlig i begyndelsen af næste år, vurderer Camilla Jørgensen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Live: Højere bøder på vej - Regeringen vil piratfester til livs

Vejle

Stort rykind på musicalskolen i Vejle

Annonce