Annonce
Vejle

Byggeselskab: Klage har ingen betydning for kæmpe-projekt på Posthusgrunden

Det planlagte storprojekt på Gammelhavn ligger beslag på hovedparten af de rangerspor, som Banedanmark benytter i dag. Derfor skal der først findes et erstatningsareal til godshåndteringen, inden Banedanmark kan overdrage sin del af arealet til NPV A/S, der har indgået en betinget købsaftale med alle tre ejere af den såkaldte posthusgrund. Illustration: Årstiderne Arkitekter

Der kan sagtens gå et halvt år eller mere, før Planklagenævnet har taget stilling til klagen over lokalplanen for Gammelhavn-projektet. Men det har ingen betydning, siger udvikler.

Vejle: Lokalplanen for det store byggeprojekt på Gammelhavn i Vejle er politisk godkendt, men stadig på vej gennem klagesystemet.

Klagen har ligget hos Planklagenævnet, siden tre af byens forretningsdrivende samt lokalhistoriker Vigand Rasmussen sendte den tilbage i november 2016.

Her kommer den til at ligge en rum tid endnu. Omkring årsskiftet skrev Planklagenævnet til sagens parter, og der ikke er udsigt til en snarlig afgørelse.

"Nævnenes Hus beklager, at der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen. Det skyldes, at der for tiden er et stort antal sager til behandling i Planklagenævnet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, præcist hvornår der kan træffes afgørelse. Det skyldes, at Planklagenævnet ikke er tilstrækkeligt langt med sagsbehandlingen til at kunne vurdere det konkret", skriver Nævnenes Hus, der efter udflytningen af statslige arbejdspladser nu ligger i Viborg.

Annonce

Projektet bevæger sig stille og roligt fremad. NPV arbejder videre med tingene, og vi har løbende møder med dem.

Lars Buksti, planchef i Vejle Kommune

Salg er ikke endeligt

Huset tilføjer, at sekretariatet vil sende en ny orientering, hvis der ikke er truffet afgørelse i sagen inden seks måneder. Dermed er der ikke umiddelbart udsigt til en afklaring, og det glæder klagerne, som henviser til et svar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Så sent som i sommer forlangte de radikales folketingsmedlem Andreas Steenberg ministerens svar på, hvordan Vejle Kommune kunne melde ud, at DSB's salg af godspladsen på Gammelhavn var "gået i orden".

Af Ole Birk Olesens svar kan man læse, at salget ikke er endeligt.

"DSB har betinget solgt ejendommen beliggende ved Gammelhavn 6, 7100 Vejle. Salget er fra begge parters vedkommende blandt andet betinget af, at der vedtages en endelig og upåanket lokalplan for området, hvori ejendommen er placeret. Salget er endvidere betinget af række andre forhold, som er fortrolige mellem DSB og køber," skriver ministeren.

Påtager sig en risiko

Hos Vejle Kommune afviser planchef Lars Buksti, at klagen, der ikke har fået opsættende virkning, har nogen betydning for det langstrakte forløb med at planlægge og igangsætte det store byggeprojekt, som rummer 96.500 nybyggede kvadratmeter.

- Det er køber selv, der har stillet som krav, at lokalplanen skal være upåklaget og endelig vedtaget. NPV påtager sig en risiko og har ikke lyst til at købe et nedslidt baneareal, hvis lokalplanen må omgøres. De vil være sikker på, at jorden rent faktisk kan bruges til det, de har købt den til. Det er helt almindelige vilkår i en handel, siger planchefen.

Arbejder ufortrødent

Hos NPV A/S afviser partner og projektansvarlig Kim Lang Sørensen, at den langstrakte sagsbehandling i Planklagenævnet har nogen betydning for projektet.

- Det har det ikke. Vi har indgået betingede aftaler med alle tre parter (DSB, Banedanmark og PostNord, red.), men vi arbejder ufortrødent videre, og afventer ikke nogen afgørelse. Handlerne er indgået på forskellige betingelser. Det er krav af både juridiske og kommerciel art, der skal opfyldes. Men vi følger en tidsplan, hvor vi pt. arbejder meget på at afsøge lejere til selve butiksdelen, fortæller Kim Lang Sørensen.

Når det gælder Banedanmarks del af grunden, kan styrelsen tidligst afhænde sin del af godspladsen i det øjeblik, man har fundet og taget et erstatningsanlæg i brug. Det skyldes, at NPV's byggeri lægger beslag på en del af de nuværende godsbanespor på grunden, og dem har Banedanmark fortsat behov for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Manden der skabte Legofiguren er død

Annonce