Annonce
Give

Bymidten skal koncentreres og der skal bygges opad

Trods mange andre aktiviteter i og omkring Give, var der torsdag aften pæn interesse for at være med til borgermødet i Huset. Der kom mange konstruktive forslag til at forme byens fremtid. Foto: Børge Larsen
Borgermødet kom med konstruktive indspil og ønsker til den kommende kommuneplan. Højest på listen står dog ønsket om flere, mindre og billige boliger.
Annonce

Give: Der var forlods en vis bekymring med hensyn til deltagelsen i borgermødet torsdag aften i Huset.

Dels ville Søndermarkshallen være fyldt med potentielle mødedeltagere, der i stedet som forældre skulle overvære elevernes musical. Dels ville Ikærhallen være fyldt med håndboldglade tilskuere til årets sidste hjemmekamp i 2. division.

Men bekymringerne blev gjort til skamme. Der blev fyldt op i den store sal i Huset, og debatlysten ved bordene var stor.

Efter et kort oplæg om kommuneplanen fra kommunens tekniske chef Michael Sloth fordelte deltagerne sig i fem grupper for at diskutere følgende emner: Det skal vi leve af. Plads til hele. Levende byer for mennesker. Sammen tager vi ansvar. En kommune i bevægelse.

Der var sat 20 minutter af til hvert emne, så i løbet af en god time, nåede deltagerne rundt om tre af emnerne.

Om det var denne rundtur til forskellige emner, der betød, at visse borgerønsker gik igen i flere af konklusionerne, er ikke sikkert. Det kan også skyldes, at ønskerne fra borgerne er så udtalte, at de skinner igennem i flere sammenhænge.

Fem nedslag fra borgermødet

Der skal være en "Give ambassadør" i kommunen i form af en fast kontaktperson i forvaltningen.

Ansvaret skal hverken komme oppefra eller nedefra. Ansvar er noget, vi tager sammen.

Der skal anlægges flere cykelområder til mountainbikere, så de ikke kører op i fodgængere. Det vil også få flere folk ud at gå.

Der skal være bedre belysning på stier og stræder.

Kommer den nye motorvej er det oplagt at gøre Give attraktiv ved at bygge transportcentre og dermed fremme bæredygtig transport.

Annonce

Nye lejeboliger

Ikke mindst ønsket om at der bliver bygget flere mindre boliger, ikke mindst til udlejning, kom med flere steder. Det var med i den afsluttende afrapportering fra flere af grupperne.

Ræsonnementet bag ønsket er, at skal der skabes udvikling i området, skal der også skabes øget mobilitet i boligmarkedet. Mange ældre vil gerne sælge deres parcelhuse, der er blevet for store efter børnene er flyttet hjemmefra, men hvor skal de ældre flytte hen?

Der er udpræget mangel på mindre boliger, både almennyttige og ejerboliger. Derfor bliver de ældre i deres huse og det forhindrer børnefamilier i at finde attraktive boliger.

Kan man ikke gøre byen attraktiv som et sted, folk gerne vil bosætte sig, skal man næppe heller forvente af få sat skub i udbygningen af erhvervsområdet.

Men netop skub i udviklingen af erhvervsområdet Give Øst er også noget af det, der står højt på ønskesedlen. Det har det gjort i mange år efterhånden.

Annonce

Stræb højt

I gruppen med den levende by for mennesker, var der naturligvis også fokus på ønsket om nye lejeboliger. Men her havde man også øjnene rettet mod midtbyen i Give.

Den nuværende lokalplan for midtbyen låser området fast i fortiden, så derfor ønsker man den ændret hurtigst muligt. Det vil give mulighed for at skabe en mere koncentreret bymidte, især hvis der samtidig bliver ryddet ud i mange af de ældre bygninger.

Mange af dem er, for at udtrykke det diplomatisk, ikke tidssvarende. Men de får lov at stå, fordi lokalplanen låser anvendelsen af dem. Ændres lokalplanen kam man i stedet bygge nyt og dermed også bygge højere end nu. Der var et enkelt bud på 11 etager, men flest samlede sig om seks til syv etager.

Byggeri i højden vil gøre det nemmere at skabe flere mindre leje- og ejeboliger i centrum og dermed også gøre byen mere attraktiv for tilflyttere.

At byen allerede er attraktiv var der i øvrigt også enighed om. Men vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier, der rent faktisk er om Give.

De mange forslag og ønsker skal nu skrives sammen og derefter behandles politisk. Siden bliver borgerne igen inviteret til at kommentere dem inden det hele skrives sammen til den kommende kommuneplan. Den ventes endelig vedtaget i slutningen af 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Billund

To biler stødte sammen i tæt trafik

Annonce