Annonce
Hedensted

Byråd vil kulegrave handicapområde efter klager fra pårørende

Hanne Laursen er mor til Camilla, der er svært handicappet. Hun er en af de pårørende, der er stået frem i Folkebladet og fortalt om, hvordan hun må kæmpe og kæmpe for at få den hjælp, hendes datter har behov for. Foto: Mads Dalegaard
Handicapområdet i Hedensted Kommune skal undersøges, er byrådet enig om, men om det skal være en intern eller en ekstern undersøgelse, skal to ansvarlige politiske udvalg tage stilling til.

Hedensted: Handicappede og deres pårørende kan nu se frem til, at både børne- og voksenhandicapområdet i Hedensted Kommune bliver kigget efter i sømmene.

På byrådsmødet onsdag aften vedtog et enigt byråd at sætte gang i en undersøgelse, der skal afdække, om kommunen lever godt nok op til sin egen handicappolitik.

Blandt andet om brugerne får "en individuel, helhedsorienteret, meningsfuld og sammenhængende" sagsbehandling, som der står i politikken.

Annonce

Brugere klager

Som Folkebladet beskrev i sidste uge, oplever en række brugere på handicapområdet, at de skal kæmpe for at få den hjælp, de har brug for. Mange gange må de tage sagerne helt til ankenævnet, hvor de oplever lange sagsbehandlingstider.

I 2013 blev 25 pct. af sagerne på børne- og voksenhandicapområdet fra Hedensted Kommune enten omgjort, hjemsendt eller afvist. I 2019 var det tilfældet for 64 pct. af sagerne på børneområdet og 42 pct. af sagerne på voksenområdet.

Også overgangen fra barn til voksen volder problemer.

Derfor havde Venstre foreslået en ekstern undersøgelse af området.

At der er brug for at få kigget på området, var byrådet enige om.

- Alle skal have den bedste sagsbehandling. Borgere og pårørende skal føle sig hørt og forstået, sagde Allan Petersen (DF), der er formand for udvalget for social omsorg.

Annonce

Intern eller ekstern

Alligevel blev punktet debatteret i næsten en time.

Krumtappen for debatten var, hvem der skal tage ansvaret for undersøgelsen, og om den skal være en intern eller en ekstern undersøgelse.

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi sender et signal i dag om, at vi er parat til en ekstern undersøgelse. Undersøgelsen er mere troværdig, hvis det ikke er kommunen, der undersøger sig selv, sagde forslagsstiller Kirsten Terkilsen (V).


Vi er bevidste om, at lovgivningen er kompliceret, så undersøgelsen kan give os et billede af, i hvilket omfang lovene er hæmmende for sagsbehandlingen, og om vi i kommunen har opbygget et system, der er hæmmende i mødet med brugerne.

Kirsten Terkilsen (V)


Andre politikere mente dog, at en intern undersøgelse er nok.

- Vi har set eksempler på, at når der har været eksterne på, så er der blevet kørt med to dagsordner, eksempelvis i forhold til, at der så skal spares på området. Derfor synes vi, vi skal gå varsomt med en ekstern undersøgelse, sagde Henrik Alleslev (S).

Annonce

Udvalg arbejder videre

Men flere politikere gav udtryk for, at netop øjne udefra er vigtige.

- LA har i flere år forsøgt at få byrådet i tale vedrørende området. Blandt andet i forhold til kvalitetsstandarder og sagsbehandlingstider. Eksempelvis, at Hedensted Kommune bruger seks måneder på at behandle en ansøgning om en såkaldt BPA-ordning, når vores nabokommuner kun bruger to, sagde Lars Bro (LA).

De sagde de også

- En ny landsdækkende undersøgelse konkluderede, at over halvdelen af forældre til handicappede børn er enten utilfredse eller meget utilfredse med samarbejdet med deres kommune. Birgit Jakobsen (KD).

- Også vores ældre borgere kan have brug for en undersøgelse af deres område. Allan Petersen (DF)

- Vi har for nylig haft dialogmøde med handicaprådet, hvor ingen af sagerne fra avisen blev nævnt. Claus Thaisen (S)

- Jeg er i tvivl om, hvilken retssikkerhed, der bliver krænket. Det ligger indbygget, at når der bliver truffet en afgørelse, er der mulighed for at klage over den. Kasper Glyngø (S)

- Jeg er ked af, at en borger har haft tre sager i ankenævnet, som borgeren har vundet. Det er for meget. De sager skal vi have lukket i kommunen. Erik Kvist (DF)

Aftalen blev, at udvalget for læring og udvalget for social omsorg, der tager sig af henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet, skal udarbejde et kommissorium og økonomi for undersøgelsen, herunder hvilke dele, der skal være interne, og hvilke dele, der skal være eksterne. Både brugere, pårørende og handicaprådet skal inddrages.

Byrådet skal se på sagen igen til august.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce