Annonce
Give

Byrådet har godkendt visonsplanen for Give

Høj som lav har haft mulighed for at være med i udarbejdelsen af byvisionsplanen for Give. Senest var det på borgermødet 28. marts, hvor man skulle vælge mellem otte forslag. Her havde borgmester Jens Ejner Christensen (V) også en finger med i spillet. Foto: Jim Hoff
Der var næsten udelukkende positive tilkendegivelser, da byrådet behandlede visionsplanen for Give. Men Dan Arnløv Jørgensen ville gerne være med som festens kedelige onkel.

Give: Husk lige pengene.

Med den bemærkning trådte det konservative byrådsmedlem Dan Arnløv Jørgensen i karakter som den kedelige person, der har det med at spolere den gode stemning. Der var ellers kun positive indlæg, da byrådet på sit møde onsdag behandlede et forslag til byvision for Give.

Byvisionen for Give har til formål at styrke udviklingen og sammenhængen i byen. Samtidig skal den øge muligheden for, at borgere, erhvervsliv og kommune arbejder i samme retning. Give er sammen med Børkop udpeget som frontløbere i det forsøg, kommunen er ved at afprøve.

Forsøget går ud på at styrke centerbyerne ved at sætte fokus på, og om muligt styrke, de enkelte byers og deres omegn ved at sætte gang i udviklingen af de ting, der gør netop denne by og egn speciel.

Forudsætningen for forsøget har været, at forslagene og indholdet i byvisionerne skal kunne holdes inden for rammerne af de eksisterende politikker og budgetter. Derfor skal eventuelle nye initiativer og projekter i byvisionerne godkendes politisk, inden de kan føres ud i livet.

Annonce
Der kom i alt 33 høringssvar til byvisionsudspillet. 30 støtter op om med eller uden kommentarer. Kommentarer handler hovedsageligt om at lade forslaget favne bredere, styrke handelslivet og behovet for at styrke turismen. Tre høringssvar støtter ikke forslaget. Kunst og skulpturer bør promovere Give og kollektiv trafikbør opprioriteres.

Fra indstillingen til byrådet

Positivt forløb

Byvisionen for Give blev sparket i gang 14. januar, hvor omkring 100 borgere deltog og kom med input til, hvordan byen skulle udvikle sig. Derefter arbejdede en gruppe borgere og politikere sammen med folk fra kommunen om at konkretisere de mange forslag.

Det resulterede i otte mulige byvisioner, som giganterne igen havde mulighed for at vælge imellem i marts. Dette valg faldt ud til fordel for visionen "Erhvervsby - med vilje", men med visionerne "En stærk handelsby" og "Grobund for det bedste familieliv" som tætte forfølgere. Så tætte, at det straks blev besluttet, at lade dem få indflydelse på den samlede vision.

Siden 28. marts har kommunens folk så arbejdet med at bringe elementer fra de tre forslag i spil til en samlet byvision, som onsdag blev forelagt byrådet. Og det udspil blev positiv modtaget.

- Det har været et meget positivt forløb, hvor der både har været vilje til at engagere borgere og lytte til deres forslag, sagde således Henning Dam (S) således.

Han påpegede også, at Give er et vigtigt område for Vejle Kommune, fordi det er porten til både Vejle og hele trekantsområdet for oplandet mod nord og vest. Men, påpegede ham det er også Vejles port den anden vej.

Den kedelige mand

Han kunne dog godt tænke sig, at visionen også kom til at omfatte et kombineret turist- og bosætningskontor, eventuelt drevet af lokale kræfter med støtte fra kommunen og fonde.

Christoffer Aagaard Melson (V) var også positiv. Han så visionsplanerne som et middel til også at sætte fokus på forskellene mellem de fire centerbyer.

- Dermed får vi også redskaber til at sætte turbo på udviklingen i de enkelte byer og områder, konstaterede han.

Men så kom den kedelige mand ind fra højre. Han er måske ikke kedelig af natur. I dette tilfælde var han det "med vilje", som et populært udtryk hedder.

- Det er at stikke folk blår i øjnene, hvis man giver dem indtryk af, at alle visionerne kan gennemføres. For der er ikke råd til alt. Der er nul kroner i anlægsprogrammet for øjeblikket. Vi bliver nødt til at sige, at der er tale om et idékatalog og at det vil tage mange år at gennemføre de enkelte elementer, konstaterede Dan Arnløv Jørgensen.

Tal det op

Den radikale Torben Elsig-Pedersen glædede sig derimod over, at den oprindelige vision "Erhvervsby - med vilje" var blevet udvidet med både den stærke handelsby og det gode familieliv.

- De moderne borgere lægger måske ikke så stor vægt på, at der er arbejdspladser lige uden for døren. Når de skal bosætte sig, lægger de mere vægt på, at der er mulighed for også at udfolde familielivet og at der er gode handelsmuligheder. Men om der lige er et job i Give, Vejle, eller Brande, betyder ikke så meget, konstaterede Torben Elsig-Pedersen.

Det fik en kommentar med fra Anja Daugaard (LA). Hun var enig i, at der ligger mange overvejelser til grund, inden folk træffer valget om deres bosættelse. Men hun mente, at det også tæller, at der er erhvervsmuligheder i nærområdet.

Men det var egentlig Dan Arnløv Jørgensens indlæg, der fik hende op af stolen:

- Lad være med at tale det ned. Tal det op. Der er muligheder i det, lød det fra Anja Daugaard.

Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Smæk for skillingerne: Bokselandskamp i Vejle

Annonce