Annonce
Give

Byrådet sender Give-Egnens Museum ind i en dødsspiral

Bestyrelsesformanden for Give-Egnens Museum René Godtfredsen Nielsen undrer sig over politikernes manglende lyst til at tage stilling til en ansøgning fra museet. For hele Museets fremtid afhænger af politikernes stillingstagen. Foto: Søren E. Alwan
Slots- og Kulturstyrelsen har sagt ja til museets opfølgningsplan på en kritisk kvalitetsrapport. Men gennemførelsen står og falder med en bevilling fra Vejle Kommune. Kommer den ikke, ryger museets statsanerkendelse.

Give: Der bliver ikke givet dørene i Vejle Kommune, hverken med hensyn til penge eller med hensyn til oplysninger. Heller ikke til årets 50 års jubilar Give-Egnens Museum.

Begge dele har ramt museet, hvor hverken bestyrelsen eller ledelsen ved, om de er købt eller solgt. Bevilger Vejle Kommune én million kroner i 2021 og 2022 og topper op med et øget driftstilskud på 200.000 kroner fra 2022 og fremefter, køber Slots- og Kulturstyrelsen museets opfølgningsplan.

Siger kommunen nej, er Give-Egnens Museum solgt til stanglakrids. For så kan museet ikke bevare sin statsanerkendelse og dermed starter en negativ spiral, hvor fald i aktiviteter og besøgstal vil følge hinanden mod bunden. Sådan vurderer museets bestyrelsesformand René Gotfredsen Nielsen i hvert fald situationen.

- Jeg undrer mig over den tilsyneladende mangel på vilje og lyst til at gå ind i sagen, som politikerne udviser. GEM er en vigtig kulturinstitution for hele Give egnen, siger René Gotfredsen Nielsen.

Baggrunden for problemet er, at Slots- og Kulturstyrelsens (SLKS) var på besøg på Give-Egnens Museum i 2018 og sidst på dette år afleverede en kvalitetsrapport med en række kritikpunkter og forslag til forbedringer. De skulle gennemføres, hvis museet skulle bevare sin statsanerkendelse.

Konsekvenser ifølge bestyrelsen

  • Hvis GEM mister statsanerkendelsen, så mister GEM også godt en million kroner årligt.
  • Det betyder nedlæggelse af to museumsinspektørstillinger (det er halvdelen af det museumsfaglige personale).
  • Hvis det sker, så kan GEM ikke opretholde samarbejdet med Vejle Kommune om beskæftigelsesfremmende forløb, hvilket udgør en væsentlig del af GEM’s daglige arbejdskraft. Det betyder halvering af de museumsfaglige kompetencer og personaleressourcerne. Herved kan aktivitetsniveauet ikke opretholdes.
  • Der vil komme færre udstillinger, arrangementer og rundvisninger, da der hverken er faglige eller personalemæssige ressourcer nok til at fastholde niveauet.
  • Når aktivitetsniveauet falder, falder indtægterne ved besøgende, sponsorer og medlemmer, og når indtægterne falder, skal der reduceres yderligere i personalet, hvorved aktivitetsniveauet falder endnu mere – en nedadgående negativ spiral.

Meget kort frist

Museets bestyrelse og ansatte smøgede ærmerne op og afleverede opfølgningsplan, der ville bringe forholdene i orden. Den blev godkendt af SLKS i juni 2019. Med planen fulgte også en finansieringsplan med kommunal bevilling på én million kroner i 2021 og 2022 og derefter en øget kommunal driftstilskud på 200.000 kroner årligt.

SLKSs godkendelse skete under forudsætning af, at Vejle Kommune afsatte pengene i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

Det skete ikke, hvilket der ikke er noget usædvanligt i, da de ansøgte midler først ligger i de efterfølgende år. Det har i midlertidig fået SLKS til at stille krav om, at GEM senest 18. marts 2020 sender en finansieringsplan, hvor der er garanti for bevilling af én million kroner i henholdsvis år 2021 og 2022 samt 200.000 kroner i forøget driftstilskud fra år 2022.

- Vi er meget forundrede over kravet og især den korte frist, siger René G. Nielsen.

- GEM blev i mail fra SLKS orienteret om, at SLKS holdt møde med Vejle Kommune 5. februar, og at GEM var velkommen til at deltage, hvis vi ønskede det. Det synes vi var yderst relevant, så vi tog mod tilbuddet om at deltage i mødet, som var arrangeret mellem SLKS og Vejle Kommune.

Annonce

Bagholdsangreb?

Mødet forløb således, at kontorchefen for SLKS snakkede direkte til GEM, og at mødet startede med konklusionen om, at GEM inden 18. marts skulle sende garanti for de to gange én million kroner og de 200.000 kroner i finansieringsplanen. Undertegnede sagde, at det virkede lidt underligt, at vi var inviteret til et møde mellem Vejle Kommune og SLKS, men at der blev snakket direkte til GEM. Ligeledes virkede det underligt, at SLKS startede med konklusionen. Hvad var det lige, som SLKS ville snakke med Vejle Kommune om? Var der afholdt et møde inden eller på anden måde lavet en konklusion mellem Vejle Kommune og SLKS inden mødets start med GEM? Det står vist stadigvæk hen i det uvisse.

Sådan skriver René G. Nielsen i en mail til Vejle Kommunes økonomi- og kultur- og idrætsudvalg 1. marts. Mailen afspejler, at det efter bestyrelsens mening haster med at få en tilkendegivelse fra kommunens politikere.

- I ansøgningen til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget lægger vi op til, at vi meget gerne vil mødes, så vi kan bidrage til et ordentligt grundlag for en politisk beslutning. Vi har endnu ikke hørt noget. Det kan selvfølgelig tolkes positivt, sådan at der er politisk enighed om opbakning til GEM jf. ansøgningen. Så er der naturligvis ikke behov for et møde. Modsat hvis der ikke er enighed om politisk opbakning til GEM, så undrer det os utrolig meget, skriver han videre.

Annonce

Ingen kommentarer

Tirsdag holdt kommunens kultur- og idrætsudvalg et ordinært møde. Det var her, Give-Egnens Museum havde tilbudt at møde op for at forklare vigtigheden af, at museet beholder sin statsanerkendelse. Museet fik ikke noget svar på tilbuddet.

Referatet fra mødet gør ikke museet klogere på politikernes holdning. Punkt 23 var meddelelser, hvor formand Dan Arnløv Jørgensen orienterede udvalget om blandt andet Give-Egnens Museum.

Kulturdirektøren anbefalede, at orienteringen blev taget til efterretning. Det gjorde udvalget så.

Det var det.

Og det var det, der nu har fået bestyrelsen for Give-Egnens Museum til at gå i pressen. For hvis de ikke senest 18. marts stiller med en kommunal garanti for to gange en million kroner plus et øget årligt tilskud fra 2022 at regne på 200.000 kroner ryger museets statsanerkendelse.

- Vi kan fra bestyrelsen ikke i vores vildeste fantasi forestille os, at politikerne i byrådet ikke vil støtte om op om Give-egnen og en stærk kulturinstitution i Give med et meget højt aktivitetsniveau, hvor berøringsfladen er til rigtig mange mennesker. GEM bidrager til hele Give egnens udvikling. Konkret er museets vedtægter under revision, hvor egnens industrihistorie skrives direkte ind. Det gøres også for at markere GEM's interesse i og støtte til vision "Erhvervsby Give", slutter René G. Nielsen sin mail.

Den er foruden økonomiudvalget og kultur- og idrætsudvalget også sendt til de politikere, der er valgt i den gamle Give Kommune. Det er Gerda Jørgensen og Niels Clemmensen (V), Torben Elsig-Pedersen (RV), Karl Erik Lund (DF) og Henning Dam (A).

Vi har forsøgt at få en kommentar fra udvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen, men han har ikke ringet tilbage.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
JELLING

Stor forening giver flot løfte: Jellings sportsfolk er klar til at arbejde gratis for at løbe festivalen i gang igen

Annonce