Annonce
Læserbrev

Byrådsmedlem: Vi by-udvikler uden at tage nok hensyn til, hvad det betyder for dem, der allerede bor i områderne

Flere mennesker og cykler på gaden i vores boligområder er godt og skaber liv. Det gør flere biler ikke.

Læserbrev: Igangsættelsen af lokalplanen for Grundet Skovby er et eksempel på, hvordan der i Vejle Byråd ofte mangler at blive taget hensyn til de mennesker, der i forvejen bor i byudviklingsområderne i vores kommune.

Vi by-udvikler uden i tilstrækkelig grad at tage hensyn til, hvad det betyder for dem, der allerede bor i områderne.

Udfærdiges lokalplanen for Grundet Skovby efter de anvisninger, som sagen på teknisk udvalgs dagsorden udstikker, så vil beboerne på Grundet, i boligerne omkring godset og på Moldevej/Finlandsvej blive belastet af mere biltrafik i deres lokalområde uden nogen særlig grund.

Vi ønsker bilerne hurtigst muligt ud på det overordnede vejnet og mindst mulig gennemkørende trafik i vores boligområder.

Det gælder også i Grundet Skovby, hvor biltrafikken ikke skal gå igennem Store Grundet og Moldevej. Den skal derimod ud på Viborgvej.

Cyklende, gående og måske også bybussen skal kunne komme nemt fra Grundet Skovby og igennem Grundet/Moldevej. Bilerne skal derimod udenom via Viborgvej.

Flere mennesker og cykler på gaden i vores boligområder er godt og skaber liv. Det gør flere biler ikke.

Annonce
Alex Vejby Nielsen. Arkivfoto: Mette Mørk
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce