Annonce
Vejle

Sympatien for sexmisbrugte Jytte er stor: Juristernes råd giver byrødderne et dilemma

Jytte Jensen på vej ind i retsbygningen tirsdag d. 17. september i år. Her arumenterede hendes advokat for, at Vejle Kommune var erstatningspligtig, fordi den ikke havde passet godt nok på Jytte tilbage i starten af 1980'erne. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Onsdag skal de 31 medlemmer af Vejle Byråd beslutte, om kommunen skal anke byrettens afgørelse i sagen om sexmisbrugte Jytte Jensen
Annonce

Vejle: Lad en ting være slået fast med det samme. Hvert eneste af de byrådsmedlemmer, avisen har spurgt, om de vil anke byrettens afgørelse i Jytte Jensen sagen, har stor sympati for den 53-årige kvinde, der blev sexmisbrugt af sin far i starten af 1980'erne.

Igen og igen har svaret lydt, at det er en forfærdelig sag. Men når det er sagt, er hvert af de 31 medlemmer kommet frem til deres egen konklusion - bortset fra de 12, der endnu ikke har bestemt sig. Afgørelsen er ene og alene op til det enkelte byrådsmedlem. Sådan er det i princippet altid. En politiker kan som udgangspunkt stemme frit efter sin egen overbevisning. Men ofte hersker det, man kalder gruppedisciplin - altså at en politisk gruppe diskuteret sig frem til en fælles holdning i en sag og stemmer sammen. Det vil ikke ske i denne sag er der enighed om mellem partierne - og det afspejler avisens rundringning til de 31 byrådsmedlemmer.

Bag lukkede døre

Når byrådet på onsdag d. 20. november beslutter, om Retten i Koldings afgørelse skal appelleres, bliver det for lukkede døre.

Punktet er - akkurat som det var tilfældet i økonomiudvalget d. 11. november - sat på den lukkede dagsorden. Derfor skal tilhørere og presse forlade byrådssalen inden debatten.

Af kommunens håndbog til byrådsarbejdet fremgør følgende om sager, der skal behandles på den lukkede dagsorden - med mindre byrådet i det enkelte tilfælde, beslutter noget andet:

  • Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold
  • Sager om køb og salg af fast ejendom
  • Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer
  • Behandling af sager, hvori indgår fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten
Annonce

Stævnede kommunen i 2011

11 politikere fra tre forskellige partier er klar til at lade byrettens dom gælde. De peger typisk på, at Jytte Jensen har været igennem nok, siden hun for otte år siden besluttede sig til at rejse erstatningssag mod Vejle Kommune.

Beslutningen traf hun, da hun med opbakning fra blandt andet organisationen Bopam kæmpede sig igennem den stak offentlige dokumenter, hun mange år tidligere havde fået indsigt i. Her kunne hun konstatere, at Vejle Kommune var blevet advaret om risikoen for, at hendes far ville misbruge hende og lillesøsteren seksuelt - handlinger landsretten i 1986 idømte ham tre års fængsel for.

Siden Jytte Jensen sammen med sin advokat afleverede den første stævning 7. december 2011, har hun kæmpet for at få lov at føre sin sag. To retsinstanser sagde nej. Erstatnings-sagen var forældet. Men en lovændring i 2018 betød, at forældelsesfristerne i den slags sager forsvandt.

Derfor var sagen i september for Retten i Kolding, og 15. oktober slog retten fast, at Vejle Kommune var erstatningsansvarlig.

Annonce

Kommunekassen i fare

Det er den kendelse, politikerne skal tage stilling til. Og mens mange er klar til at acceptere afgørelsen, mener otte, at man er nødt til at høre landsretten. Dermed følger de et krav fra kommunens forsikringsselskab, rådgivning fra kommunernes landsforening og indstillingen fra kommunens egen forvaltning.

Forsikringsselskabet har meddelt, at afgørelsen om appel skal træffes af selskabet, medmindre kommunen er klar til at frasige sig dækning. Med andre ord. Hvis ikke byrådet anker, bliver det kommunekassen, der kommer til at udrede erstatningen til Jytte Jensen.

Kommunernes Landsforening har peget på, at man i den situation risikerer at påføre kommunen et økonomisk tab - og at det vil være ulovligt. Samtidigt løber byrådsmedlemmerne en personlig risiko for at skulle betale bod for deres beslutning.

Jytte Jensen smiler på dette foto, men der var ikke så meget at smile af, da hun i 1980 kom hjem til forældrene i Vejle efter en opvækst hos plejefamilier og på børnehjem. Privatfoto
Annonce

Meget få sager

Spørgsmålet er så, hvor stor den risiko er. Vejle Amts Folkeblad har bedt Kommunernes Landsforening svare på, hvor mange byrådspolitikere der siden 1990 er blevet idømt personligt erstatningsansvar for beslutninger, der har truffet som medlemmer af byrådet. Denne reporter kan umiddelbart huske to sager, hvor det kommunale tilsyn har idømt bod. Tulipsagen fra Vejle, hvor 19 byrådsmedlemmer hver måtte betale 30.000 kroner i 1992. Stort set samtidigt rejste Tilsynsrådet en lignende sag på Sjælland mod byrådspolitikere fra Roskilde, men mens Indenrigsministeriet fastholdt boden i Tulipsagen frafaldt ministeriet kravet i Roskilde-sagen.

Om der er flere sager kan Kommunernes Landsforening ikke svare på. Landsforeningen har henvist til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har det retslige tilsyn med kommunerne. Her vil man arbejde på at vende tilbage med et svar inden byrådsbehandlingen.

Det er endnu uvist, hvor stor erstatningen til Jytte Jensen ender med at blive. Det spørgsmål skal dommeren tage stilling til, når selve erstatningssagen skal for retten. Foreløbigt har Retten i Kolding kun afgjort, at kommunen har et erstatningsansvar. Nu er det op til Jytte Jensens advokat at sandsynliggøre, at Jytte Jensens tab af erhvervs-evne hænger sammen med misbruget i barndommen. Om det ender med den erstatning på 2,7 millioner kroner, som det foreløbige krav lyder på, er op til en ny retslig vurdering.

Kendelsen fra Retten i Kolding blev afsagt 15. oktober og nu er det op til byrådet, om den skal ankes til landsretten.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Smittetrykket ligger stabilt i Vejle: Det ser værre ud på den anden side af kommunegrænsen

Annonce