Annonce
Danmark

Cheminova-grund langt mere forurenet end forventet

Den gamle fabriksgrund ligger syd for den nuværende, og det er i dag et indhegnet område. Illustration: Region Midtjylland
Undersøgelser viser, at den gamle fabriksgrund ved Cheminova er lige så forurenet som depotet ved Høfde 42

Rønland: Forureningen af den gamle fabriksgrund på Cheminova er langt værre end først antaget. Faktisk er forureningen på højde med det, man har kendt fra depotet ved Høfde 42.

Det viser undersøgelser, som regionen har foretaget på fabriksgrunden, som i dag tilhører FMC Cheminova. Den gamle fabriksgrund ligger langs med statsvejen syd for den nuværende fabriksgrund.

Omkring 15 tons pesticider og seks tons kviksølv. Så meget forurening er gemt i den sandede jord på den cirka 50.000 kvadratmeter store bræmme syd for Cheminovas nuværende fabrik på Harboøre Tange.

- Vi havde forventet en del forurening på Cheminovas gamle fabriksgrund. Men nu ved vi med sikkerhed, at vi faktisk har at gøre med en større generationsforurening på lige fod med giftdepotet på Høfde 42. Vi har netop ønsket at få grunden undersøgt, så vi kunne få et realistisk bud på forureningens omfang og risiko, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

Den nye undersøgelse viser, at forureningen på den gamle Cheminova-grund er spredt ud over det meste af området.

- Vi har vidst, at der er nogle meget forurenede steder på Cheminovas gamle fabriksgrund. Men vi havde ikke forventet at finde så kraftig og udbredt forurening i overfladejorden på hele grunden. Undersøgelsen viser kviksølv og pesticider selv i de øverste jordlag, men heldigvis er grunden hegnet ind, for der bør ikke være offentlig adgang med de forureningsmængder, konstaterer biolog Morten Bondgaard, der er kontorchef for Jordforurening i Region Midtjylland.

Nogle steder på grunden er forureningen særlig kraftig, blandt andet fordi der var affaldspladser på fabrikken. Et enkelt sted er der for eksempel målt 4000 mg kviksølv per kilo jord. Grænseværdien for forurening er 3 mg per kilo.

I dag sørger FMC Site Rønland (tidligere Cheminova) - på frivillig basis – for at pumpe og rense forurenet grundvand fra den gamle fabriksgrund for at forhindre, at forureningen spreder sig til miljøet.

- Det er et helt nødvendigt arbejde, som FMC laver. Forureningen på den gamle fabriksgrund udgør en risiko for både Nissum Fjord og Knopper Enge, men det bliver i dag holdt skak af FMC's indsats, forklarer Morten Bondgaard.

En oprensning af den gamle Cheminova-grund vil i omfang, type og økonomi være sammenlignelig med Høfde 42. Her er det vurderet, at en oprensning vil koste 250-600 millioner kroner. Prisen afhænger af, om al forurening eller kun de mest forurenede områder skal fjernes.

To firmaer er netop nu i gang med renseforsøg med forurenet sand fra Høfde 42. Foreløbig viser det ene forsøg, at det er muligt at fjerne pesticider og næsten al kviksølv med en opvarmningsteknik.

- Nu har vi altså to generationsforureninger af samme type på Cheminovas gamle fabriksgrund og på Høfde 42. Jeg håber, at det kan give stordriftsfordele, når der skal renses op med økonomisk hjælp fra staten. Vi forventer, at de nye metoder er bedre og billigere. Og når vi har to så ens forureninger så tæt på hinanden, kan vi forhåbentlig få endnu mere for pengene, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

På grunden begyndte Cheminova i 1953 sin produktion af midler til blandt andet insektbekæmpelse. I 1961 var al produktion flyttet til den nuværende fabriksgrund på Rønland.

Annonce
Forsiden netop nu
VB

VB vandt igen - og den bedste var på midten

Annonce