Annonce
Erhverv

Corona har kostet udvalg 163 millioner kroner

Ledighedstallet i Vejle er på grund af coronakrisen 35 procent højere end ved samme tid sidste år. Det koster på kommunens bundlinje. Arkivfoto: Morten Dueholm
Vejle Kommune har haft store merudgifter til blandt andet dagpenge på grund af corona-krisen. Arbejdsmarkedsudvalget forventer en budgetoverskridelse på 163 millioner kroner.
Annonce

Vejle: Siden 1. april har ledigheden i Vejle Kommune været cirka 35 procent højere end samme periode sidste år og det koster på kommunens bundlinje.

Det er i høj grad corona-krisen, der er skyld i den øgede ledighed og på arbejdsmarkedsudvalgets seneste budgetkontrol blev der sat tal på, hvor stor ekstraudgiften bliver for kommunen.

I alt viser budgetkontrollen, at der er et merforbrug på arbejdsmarkedsudvalgets område på 163,8 millioner kroner - svarende til en overskridelse på 10,6 procent.

De største overskridelser er til kommunens udgifter til forsikrede ledige på dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som viser et merforbrug på 103 millioner kroner samt til sygedagpenge og kontanthjælp.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetkontrol

Merudgifter:

Kontanthjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: 10 mio. kr.

Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014: 6,4 mio. kr.

Seniorpension: 7,8 mio. kr.

Sygedagpenge: 38 mio. kr.

Enkeltydelser: 0,5 mio. kr.

Kontanthjælpsområdet: 15,1 mio. kr.

Revalidering: 1 mio. kr.

Fleksjob: 5,5 mio. kr.

Ledighedsydelse: 12,5 mio. kr.

Løntilskud: 2,8 mio. kr.

Seniorjobs: 1 mio. kr.

Medfinansiering A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse: 103,2 mio. kr.

Øvrige sociale formål: 2,5 mio. kr.

Mindreudgifter:

Introduktionsprogram: 7,2 mio. kr.

Førtidspension tilkendt før 1/7 2014: 2 mio. kr.

Ressourceforløb og jobafklaring: 5,6 mio. kr.

Den kommunale beskæftigelsesindsats: 8,8 mio. kr.

FGU (forberende grund uddannelse): 4,8 mio. kr.

Samlet merforbrug: 163,8 mio. kr.

Annonce

Områder med mindreudgifter

Der er dog også områder, hvor kommunen har sparet penge på grund af corona-nedlukningen.

Kommunen har budgetteret med at bruge 12,4 millioner kroner på det lovpligtige introduktionsprogram til nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i 2020, men på grund af nedlukningen forventes den udgift at blive på kun 5,2 millioner kroner i år.

Der forventes desuden en mindreudgift på 8,7 millioner kroner på den kommunale beskæftigelsesindsats i 2020 på grund af nedlukningen.

Annonce

Usikkerhed om kompensation

Det er fortsat usikkert, hvordan kommunerne vil blive kompenseret for merudgifter i forbindelse med corona-krisen.

Det har tidligere været fremme, at alene til indkøb af værnemidler har de 98 kommuner en ekstra-regning på 1,7 milliarder kroner, som man ønsker dækket af staten, og arbejdsmarkedsudvalgsformand Anja Daugaard (LA) forventer, at kommunerne snart får lidt mere klarhed.

- Det, jeg hører fra KL, (Kommunernes Landsforening, red.) er, at vi snart får sat tal på, hvordan kommunerne kompenseres i forhold til corona. Det blev fra starten meldt ud, at kommunerne ville blive fuldt kompenseret, men det må vi vente og se, siger Anja Daugaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce