Annonce
Egtved

Cykelstier og motorveje blev varme emner under valgkampens sidste debat

Flere i salen gav udtryk for, at de mener, deres lokalområder bliver nedprioriteret i forhold til selve Vejle by. - Vi har grønne hold, som sørger for at slå vores græs og holde alle vores grønne områder. Kommunen vil ikke gøre det, så vi er selv nødt til det, men det er ikke mit indtryk, det foregår sådan inde i Vejle, lød det fra en mødedeltager. Foto: Julie Povlsen

Trafikforhold i lokalområdet stod i centrum for et vælgermøde i Jerlev torsdag aften. Det sidste i den tidligere Egtved Kommune før valget.

Jerlev: Torsdag aften var Jerlev Kulturhus sammen med Ødsted-Jerlev Lokalråd vært for det sidste vælgermøde i gamle Egtved Kommune, før nye repræsentanter til byråd og regionsråd skal vælges på tirsdag.

Ikke så overraskende kom lokale forhold til at præge debatten, da flere deltagere fremlagde nogle af de ønsker og behov, der er aktuelle i Ødsted-Jerlev-området, og her var trafikforhold en høj prioritet.

- Vil I arbejde for, at der kommer lys på cykelstien mellem Jerlev og Ødsted, hvis I bliver valgt?, lød et af de meget konkrete spørgsmål rettet mod kandidaterne: Thyge Havgaard Bjerring (V), Marianne Schultz (S), Gitte Eriksen (K), Flemming Hansen (DF) og Brian Bruhn (SF).

Umiddelbart var velviljen til at kaste lys over land stor blandt kandidaterne, der alle håber at opnå deres første valg til byrådet.

- Ja, der skal være lys på cykelstierne. Vi skal sørge for, at børnene selv kan komme sikkert frem og tilbage, så deres forældre ikke skal køre dem, lød det fra Gitte Eriksen, der delte holdning med blandt andet DF og SF.

Selvfølgelig skal der være lys på en cykelsti, når der er tale om en skolevej.

Brian Bruhn, SF
Spørgelysten blandt de fremmødte i Jerlev Kulturhus var stor. Foruden trafik blev der også diskuteret kultur, frivillighed og ældrepleje. Foto: Julie Povlsen

Landet vil også have en bid af kagen

Også flere cykelstier og bedre asfaltering blev efterspurgt fra salen, hvor mange gav udtryk for, at landområderne bliver prioriteret for lavt i forhold til Vejle by.

- Der skal lidt mere til for, at vi bliver tildelt noget herude. For nogle år siden kom PostNord Danmark Rundt forbi, og derfor fik vi lappet nogle af de værste huller i vejen. Nu venter vi så på, at Tour de France kommer, lød det spøgefuldt fra en herre i salen.

- Der mangler ny asfaltering og istandsættelse af stier flere steder, og det må vi prøve, om vi kan gøre noget ved, sagde Marianne Schultz.

Thyge Havgaard Bjerring fastslog flere gange, at han ikke ønsker, der skal være forskel i serviceniveauet for borgere, der bor på landet kontra i byen. Men han konstaterede også, at forbedrede trafikforhold kræver et politisk flertal foruden midler fra en kommunal pulje, som mange ønsker en bid af.

- Vores børn cykler mere og mere frem og tilbage mellem Ødsted og Jerlev, så behovet er der, og jeg tror, det er et behov, der kan bevæge sig længere op ad prioriteringslisten med tiden, men vi kan ikke gøre det alene, sagde han.

På adskillige punkter var kandidaterne ganske enige. Brian Bruhn fra SF (til venstre) og Flemming Hansen fra DF (i midten) var eksempelvis enige om at styrke de enkelte lokalråd, eventuelt også med flere penge. Foto: Julie Povlsen
Annonce

Debat om ny motorvej

Da trafik-temaet blev den røde tråd i debatten, kom mødet ikke uden om den varme kartoffel, som hærvejsmotorvejen udgør.

Selvom beslutningen om, hvorvidt motorvejen skal opføres, ligger flere år ude i fremtiden, har den fyldt i den lokale debat gennem længere tid. Marianne Schultz pegede på, at hvis motorvejen bliver en realitet, bør den gå vest om Billund fremfor øst.

- Men hvorfor egentlig det? Det ville for eksempel være fantastisk for Vandel af få en motorvej tæt på, ville en spørger fra salen gerne vide.

- Fordi vi har så meget fantastisk natur, som jeg meget nødigt ser ødelagt, lød svaret fra socialdemokraten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce