Annonce
Trekantområdet

Storbonde vil bygge kæmpe gylletank: Transportvirksomhed frygter planerne

Det er her cirka 70 meter fra de første rækker af Dansk Auto Logiks biler, at gylletanken skal ligge. Foto: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, august 2019
Storbonde fra Ferup vil til at dyrke planteavl i Vamdrup og har søgt om lov til at bygge en kæmpe gylletank tæt på Dansk Auto Logik, som nu frygter støv og stank. Byrådsmedlem vil rejse sagen politisk for at få det stoppet.
Annonce

Vamdrup: Landmand og svineavler Flemming Damgaards planer om at begynde at dyrke planteavl på store arealer ved Koldingvej 14 i Vamdrup vækker dyb bekymring hos Dansk Auto Logik, som lige nu ser ud til at få udsigt til en 3900 kubikmeter stor gylletank kun 100 meter fra sit hovedsæde i Vamdrup.

Storbonden fra Ferup har nemlig søgt Kolding Kommune om landzonetilladelse til at opføre den store tank, som skal fyldes med gylle hen over året, så det er klar til at blive kørt ud, når det er sæson for det nogle dage om året - og den tilladelse er kommunens by- og udviklingsforvaltning sindet at give.

I forbindelse med Kolding Kommunes lovpligtige nabohøring om landzonetilladelsen har Dansk Auto Logik gjort indsigelse, oplyser direktør Steffen Yde. Det er både støv og stank, virksomheden frygter.

- Vi har faktisk for nuværende en gylletankbil, som kører herude, og den støver voldsomt. Og vores kunder forlanger faktisk, at vi ikke sviner deres biler til. De skal være rene og pæne, når de når frem til forhandlerne, og det kan man jo godt forstå, siger Steffen Yde.

Han tilføjer, at Dansk Auto Logik ofte har kundebesøg fra stort set hele Europa.

- Uden at det skal lyde forkert, så vil det virke mærkeligt, at vi skal sidde med vores kunder til møder i en lugt af komøg. Vi synes ikke, det er rimeligt. Hvis man fastholder, at gylletanken skal ligge der, hvor det er meningen nu, må vi forbeholde os ret til at rejse erstatningskrav, for så mister vi kunder. Det vil også blive en omkostning for os at skulle vaske bilerne, siger Steffen Yde.

Om gylletanken

  • Den ansøgte zonetilladelse vedrører en gylletank, som ønskes placeret 70 meter fra byzone.
  • Den er 8,5 meter høj med en diameter op til 35 meter og rummer 3900 kubikmeter.
  • Gylletanken skal bruges til opbevaring af svinegylle fra svineproduktion i Ferup.
  • Gyllen skal spredes ud på 80 hektar jord ved Vamdrup, og der vil være behov for 45-50 tons gylle pr. hektar.
  • Der vil være 100-110 transporter med gylle til tanken pr. år.
  • Adgang til gylletanken vil være ad eksisterende markvej parallelt med Koldingvej med indkørsel fra Koldingvej i rundkørslen nordøst for gylletankens påtænkte placering.
Annonce

Politiker rejser sagen

Planchef ved Kolding Kommune, Jan Laursen, oplyser, at forvaltningen ikke har lovmæssig mulighed for helt at afvise at give landzonetilladelse til en gylletank, som skal forsyne de pågældende landsbrugsarealer ved Koldingvej med gødning.

- Nej, vi kan ikke sige nej til selve tanken, men vi kan selvfølgelig drøfte placeringen af den med ansøgeren.

Er der andre muligheder?

- Det kan man i hvert fald altid overveje, siger Jan Krarup. Planchefen kan endnu ikke sige, hvornår der bliver truffet afgørelse i sagen.

For selvom landzonetilladelser normalt ikke er et anliggende for politikerne, så bliver den det i denne sag, bebuder gruppeformand for Socialdemokratiet i Kolding Byråd, Poul Erik Jensen.

- Hvis der ikke findes en administrativ løsning, så rejser jeg sagen i plan-, bolig- og miljøudvalget. For mig at se er der kun én løsning, og det er, at landmanden trækker sin ansøgning tilbage og finder en anden placering til sin gylletank. For mig er det fuldstændig uforståeligt, at en landmand, som bor mellem Jordrup og Vester Nebel, overhovedet kan finde på at placere en stor gylleholder klos op ad Vamdrup. Det vil skabe unødige lugtgener. Gylle hører til på landet - ikke i en by, mener Poul Erik Jensen.

Den gylle, som tanken ved Koldingvej skal fyldes op med, skal komme fra Flemming Damgaards store svineavl i Ferup.

Dansk Auto Logik i Vamdrup frygter, at nogle af deres biler bliver svinet til af støv og møg, hvis der bliver bygget en stor gylletank lige klos op ad virksomhedens arealer langs Koldingvej. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce