Annonce
Vejle

Danskerne står af toget: Togbroen er overflødig, siger Venstre-politiker

Broforbindelsen over fjorden - eller muligvis en tunnel under - lever fortsat. Men kampen mod projektet er ikke opgivet - senest har to lokale V-folketingsmedlemmer stillet spørgsmål ved antallet af tog-passager. Illustration fra projektmaterialet
Folketingsmedlem Christoffer Melson fra Vejle og partifællen Troels Lund Poulsen fra Hedensted har fået svar på spørgsmål om togpassagerer.
Annonce

Vejle: Færre passagerer i stedet for flere.

Sådan er situationen på jernbanenettet i Danmark.

På den baggrund er der ifølge folketingsmedlem Christoffer Melson (V) alle grunde til en gang for alle at aflive planerne om en togforbindelse på tværs af Vejle Fjord.

Det lokale folketingsmedlem, der samtidig er gruppeformand for Venstre i Vejle Byråd, har i årevis kæmpet mod det fem milliarder kroner dyre projekt. Senest har han sammen med sin partifælle og folketings-kollega fra Hedensted Troels Lund Poulsen stillet spørgsmål om antallet af passagerer på de strækninger, der er omfattet af det store togfondsforlig fra januar 2014.

- Dengang var prognosen, at der ville komme flere passagerer. Virkeligheden er, at antallet er faldet, konstaterer Christoffer Melson.

Folketingsvalget reddede projektet

  • En bro- eller tunnelforbindelse på tværs af Vejle Fjord blev reddet i kraft af folketingsvalget 5. juni.
  • Forbindelsen var skrevet ud af det infrastrukturforlig, den borgerlige VLAK-regering før valget indgik med Dansk Folkeparti. Men sidstnævnte partis katastrofevalg banede vej for et regeringsskifte. Dermed overlevede det seks år gamle togfondsforlig, hvor den fem milliarder kroner dyre forbindelse er et af elementerne.
  • Formålet med forbindelsen er at sikre timedrift mellem Danmarks største byer. Hvis togene fremover kan køre på tværs af fjorden, vil det skære syv minutter af transporttiden mellem Odense og Aarhus. Samtidig skabes der mere plads på skinne-nettet.
  • Efter folketingsvalget er der som udgangspunkt flertal for planen, og især Enhedslisten presser på for at få gang i udmøntningen af forliget fra januar 2014. Regeringen har bebudet, at der næste år skal indledes forhandlinger for at nå frem til et bredt forlig om fremtidens danske infrastruktur.
  • Foreløbig er der gennemført en VVM-undersøgelse af togforbindelsen på tværs af fjorden. Her peges der på to mulige løsninger - enten en bro mellem Sellerup Strand og Daugaard eller en tunnel under fjorden.
Annonce

Passagerer står af

Han henviser til et svar fra transportminister Benny Engelbrecht (S), som blev afleveret til Folketingets transportudvalg fredag i sidste uge. Af svaret fremgår, at antallet af passagerer i Vestdanmark falder med 3,8 procent per år. Forudsætningen i forliget var en stigning på 0,8 procent.

Heller ikke, når det gælder trafikken på tværs af Storebælt lever realiteterne op til forventningerne. Her havde man i 2014 regnet sig frem til, at passagertallet ville stige med 0,8 procent om året frem mod 2030 - men i virkeligheden er tallet faldet med 2,8 procent.

- Udviklingen viser, at der er brug for, at vi tager en hel ny debat om togfonden. Forliget bygger på alt for optimistiske skøn. Der er ikke brug for de ekstra togafgange, der er en del af aftalen, siger Christoffer Melson.

Annonce

Minister: Nedsat afgift spiller ind

Togforbindelsen på tværs af fjorden handler også om at skabe mere plads på skinnerne. Det er der vel brug for under alle omstændigheder?

- Når antallet af passagerer falder, er der efter min mening ikke brug for ekstra kapacitet. Og noget tyder på, at der ikke har været stor interesse i at få passagertallene frem. Vi har i hvert fald ventet over to måneder på at få svar, siger Christoffer Melson.

I svaret fra transportministeren nævnes en række grunde til, at udviklingen er gået anderledes end forventet - blandt andet at den borgerlige regering nedsatte registreringsafgiften og dermed svækkede jernbanens konkurrencedygtighed i forhold til biler.

Lave brændstofspriser har også skubbet på den udvikling samtidig med, at der de seneste år har været mange sporarbejder, der har forsinket togene og jaget de rejsende væk.

De to folketingsmedlemmer venter endnu på svar på et andet spørgsmål, nemlig om den samlede CO2-udledning, som anlægsarbejdet af enten en bro eller en tunnel vil medføre. I den sammenhæng vil de have svar på, hvor længe forbindelsen skal være i drift, før der er kompenseret for den ekstra udledning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Sovende bilist anholdt

Vejle

Vejlensere: Prisen på elbiler skal ned

Annonce