Annonce
Give

De er drevet med strømmen i 50 år

Palle Jensen er tredje generation i spidsen for "Skjern Å Kanofart", som hans farfar startede en et par enkelte kanoer. Nu ligger de rad og række bag ham og klar til at tage det næste hold sejlere vestpå. Foto: Børge Larsen

Kanoer fra Vester Mølle har siden 1968 båret mange mennesker mod vest. Med fjernelsen af opstemningen ved Hastrup Mølle er det blevet nemmere, men det giver også buler i kanoerne.

Vester Mølle: Det er den 50. sæson, der nu er ved at rinde ud for kanoudlejerne ved Vester Mølle.

Sæsonen for sejlads på Skjern Å slutter 30. september og så kan Palle Jensen begynde at gøre sine kanoer vinterklare. Han er tredje generation bag firmanet "Skjern Å Kanofart", som han farfar startede i 1968 med et par enkelte kanoer.

I dag er omkring 50 kanoer, som er klar til at transportere naturelskere og mennesker, der bare gerne vil tæt på det rige dyre- og planteliv langs Skjern Å.

- I starten udviklede forretningen sig stille og roligt. Det store opsving kom i 1989, hvor både de første vandmiljøplaner og reguleringer af sejladsen på åen kom, siger Palle Jensen.

Allerede i starten stod det klart, at udlejning af kanoer skulle være en hobby. Det er ikke nok til at brødføde en familie. Der har altid skulle hentes indtægter fra anden side.

Der har været dambrug på stedet i mange år. Det oprindelige skovområde blev gravet op i forbindelse med at dambruget blev etableret i midten af 1950'erne og samtidig blev der inddæmmet et par mindre søer.

Annonce

Skjern Å Kanofart

Sejlads må kun foregå i perioden 16. juni til 30. september og kun i dagtimerne fra klokken 8 til 18.

Hunde må ikke medbringes.

Landgang er forbudt uden for rastepladserne er forbudt. Og i søerne er det strengt forbudt.

Det er også forbudt at sejle mod strømmen.

Det betyder også, at man afleverer kanoen på en aftalt plads, når turen er slut.

Man skal være mindst 14 år for at kunne leje en kano.

Kanoer kan lejes pr. time, dag, weekend eller længere.

Private kanoer skal løse gæstekort før start.

Den nye åstrækning ved Hastrup Mølle er præget af høj vandhastighed og store sten i åen. Den kombination kan ikke undgå at give buler i kanoerne. Foto: Børge Larsen

Nye tider

Der var behov for flere fødevarer og dambrug skød op mange steder. Siden blev dambrugene sammen med en anden fødevareproducent, landbruget, udpeget som hovedkilderne til forureningen af vandløbene.

Der kom restriktioner i form af en stribe vandmiljøplaner, der skulle give renere vand i vandløb og indre farvande samt give fiskene bedre muligheder for at passere opstrøms. Vester Mølle Dambrug var en af de første, der blev nedlagt, da det daværende Vejle Amt startede med sine vådområdeprojekter.

- Der blev 12 damme tilbage og det passer med, at vi kan holde fisk i "Put & Take" søerne og holde gang i røgeriet, siger Palle Jensen.

Men vandmiljøplanerne førte også en vækst i kanotrafikken med sig. Om det skyldtes en større almen interesse for at komme tæt på naturen og opleve den i en afslappet "drive med strømme farten" eller om det blot var et udslag af tidens økonomiske smalhals og deraf følgende "lyst" til at holde ferie i Danmark, er ikke nemt at sige.

Berusede kanofarere

Vi har de sidste par sæsoner fået flere henvendelser om forskellige hold af kanofarer, som har været meget beruset og støjende og dermed til gene for lodsejere og andre personer, der færdes langs åen.Derfor frabeder vi os arrangementer hvor formålet er at indtage alkohol i større mængder. Møder et hold synligt beruset op, eller indløber der klager om holdet undervejs, vil de blive bortvist.

Vi vil i denne forbindelse også henstille til, at man retter sig efter ordensreglementet og bidrager til ro og orden ude på åen og på rastepladserne.

Et hold fra Egmont Højskolen i Hou er ved at gøre klar til en to dages tur på Skjern Å. De bevægelseshandicappede sikres godt inden afgang. Foto: Børge Larsen

Stryg til kanoerne

Men der skete en tilstrømning af gæster og antallet af kanoer blev sat op.

Det betød også, at kanosejladsen måtte reguleres. Både i antal af kanoer og tidspunkter, hvor der måtte sejles.

- Men det betød også, at vi måtte til at indskærper nogle regler for, hvordan vore gæster opfører sig på og ved åen. Vi har helt lukket for grupper, hvor alkohol indgår som et væsentligt element i deres tur, siger Palle Jensen.

Åen løber, hvor den altid har løbet. Sådan da. For den undergår forandringer, hvad også antallet af opstemninger og dambrug viser. I år er der blevet gravet et "nyt", gammelt løb til åen ved Hastrup Mølle. Her er der fjernet en opstemning og der er lagt nye stryg.

- Det betyder, at folk nu er fri for at bære kanoen over vejen. Men de store sten, der er lagt i åen for at give skygge og gemmesteder til fiskene, betyder buler i kanoerne. Jeg skal have snakke med kommunens folk om at få flyttet stenene lidt ind mod brinkerne, siger Palle Jensen.

Den nye strækning Hastrup Mølle er generelt en udfordring for kanosejlerne. Efter lange strækninger med gang i padlemusklerne over søer og eller drive med strømmen på åen, sker der noget ved Hastrup Mølle. Her går det pludselig stærkt, for faldet er stort i forhold til resten af den cirka 100 kilometer lange strækning fra højderyggen til Vesterhavet.

Så buler, det kommer der.

- Ikke voldsomme skader, men irriterende buler. Jeg har kun måtte reparere tre helt skadede kanoer i år, siger Palle Jensen.

DEr er mange gøremål for Palle Jensne i løbet af den relativt korte sæson. Her skal redningsveste lægges til tørre, så de er klar til næste hold. Foto: Børge Larsen
Annonce
Forsiden netop nu
Vejle

Udbredt dille blandt unge er let at få fingre i: Dåser med snuslignende tyggetobak sælges overalt

Annonce