Annonce
Vejle

Den ikoniske Lido-bygning skal bevares - ny lokalplan på vej

Byggeriet af Lido-komplekset blev indledt med en svømmehal i 1935 og i 1943 stod den syv etager høje bygning færdig - stort set som den ser ud i dag. Foto: Mette Mørk
Plan skal forhindre at det karakteristiske område ved Fredericiavej bliver ændret markant. Kommunen har fået flere henvendelser om nybyggeri og nedrivning.

Vejle: Lido-komplekset med den syv etager høje Lidobygning og de karakteristiske villaer foran skal bevares.

Sådan er intentionen bag en lokalplan, der formentlig snart ser dagens lys. Politikerne i teknisk udvalg har netop besluttet, at planarbejdet for alvor skal sættes i gang.

De indledende øvelser er på plads. Dagsordenen til politikerne indeholder en beskrivelse af området med den høje hovedbygning, der er opført fra 1935 til 1943 og de 15 to-etages villaer direkte ud til Fredericiavej.

Området blev allerede fremhævet i det kommuneatlas over bevaringsværdige bygninger, kommunen fik udarbejdet i samarbejde med Miljøministeriet i slutningen af 1990'erne.

Nu kommer så et forslag om en bevarende lokalplan fordi teknisk forvaltning oplever et stigende pres for at tillade nedrivning, ombygninger og tilbygninger i området:

- Der har blandt andet været ønsker om byggeri i haven omkring byggeriet og om at fjerne noget ved den bygning, hvor danse-instituttet ligger, forklarer formanden for teknisk udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V).

Annonce

Kulturhistoriske kvaliteter

Formålet med den konkrete lokalplan er at sikre, "at bebyggelsen bevarer sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter", konstaterer embedsværket i indstillingen til politikerne.

Spørgsmålet om bevaring af miljøet i Mølholm har tidligere været et debatemne - senest i forbindelse med planerne om at nedrive folkemindesamler Evald Tang Kristensens  hjem  "Mindebo" længere nede ad Fredericiavej.

Her ønskede ejeren at fjerne det over 100 år gamle hus for at give plads til nybyggeri. Men den idé strande i sidste ende på et nej fra et enigt teknisk udvalg.

Her ønskede ejeren at fjerne det over 100 år gamle hus  for at give plads til nybyggeri. Men den idé strandede i sidste ende på et nej fra et enigt teknisk udvalg.


Der er sket mange ændringer i Vejle gennem årene. Her vil vi gøre det klart, at området skal blive som det er. Og det har stadig det oprindelige præg

Gerda Haastrup Jørgensen (V) - formand for teknisk udvalg


Når en kommune vælger at sikre et område med en bevarende lokalplan, har ejeren i sidste ende mulighed for at kræve erstatning. I forbindelse med afvisningen af nedrivningen af Mindebo, spurgte Vejle Amts Folkeblad kommunens planchef, Lars Buksti, om den risiko. Dengang sagde han:

- Hvis vi fratager ejeren nogle handlemuligheder på sin ejendom, kan man ende der. Men bevisbyrden for et eventuelt tab ligger hos ejeren.

Annonce

Sker sjældent

Bevarende lokalplaner er ikke hverdagskost i Vejle Kommune. Planchef Lars Buksti kan på stående fod kun komme i tanke om et par stykker siden kommunesammenlægningen i 2007.

Den ene skal sikre landsbymiljøet i den gamle del af Vinding. Den anden er lokalplan 1000, der regulerer en række arkitektoniske og andre forhold i Vejles midtby.

Funkis-villaerne på hver sin side af Lido-bygningen er en del af det bevaringsværdige kompleks ved Fredericiavej - her foreviget fra toppen af bygningen en smuk sensommerdag. Foto: Mette Mørk

I tidens løb har kommunen efterkommet en del ønsker om at rive huse ned, der er markeret som  bevaringsværdige. I forbindelse med Lidobygningen er der ikke den slags ønsker, men med den bevarende lokalplan vil politikerne sikre, at hele området omkring Lido ikke ændrer udtryk.

Det siger loven om erstatning

PL § 49. Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning.

Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Reglen om overtagelse kan også gælde, hvis restriktionerne forhindrer ejeren i at udnytte sin ejendom fuldt ud.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

OL-billetter på spil i Vejle

Annonce