Annonce
Rejser

Det bedste af Danmark

Kyststrækningen ud mod Lillebælt består ved Østerskov og Vesterskov af op til 30 meter høje, stejle klinter, som er furet af korte kløfter. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019
Trap Danmark udgiver frem til slutningen af 2021 et stort værk om Danmarks natur, historie, kultur og samfund. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion punktnedslag i værket.
Annonce
Annonce

Se den sjældne natur ved Trelde Klint

I den cirka 25 meter høje Trelde Klint findes Lillebælt Ler fra Eocæn, moræne fra istiden Elster, kiselgur fra mellemistiden Holstein og moræne fra istiderne Saale og Weichsel. Klinten er det eneste sted i Danmark, hvor man kan se en permanent blotning af søaflejringer fra Holstein, ligesom Trelde Næs er typelokalitet for Trelde Næs Till, som er en moræne, der blev aflejret i Saale. I skreddene, som jævnligt forårsages af det plastiske Lillebælt Ler, er der gjort flere fund af danekræ.

Annonce

Oplev Jellingmonumenterne

De berømte runesten står midt i komplekset og har i århundreder været centrale i den danske historieskrivning om rigssamlingen og den officielle overgang fra hedenskab til kristendommen i midten af 900‐tallet. På sit kongesæde i Jelling lod kong Gorm den Gamle inden sin død cirka 958 riste en runesten til minde om sin hustru, dronning Thyra. Omkring 965 fik sønnen, kong Harald Blåtand, sin runesten ristet i Jelling, der i dag kendes som ”Danmarks dåbsattest”.

Runestenene foran Jelling Kirke. Den store sten i baggrunden til højre, hvor en Kristusfremstilling omviklet af drageslyng svagt anes, er kong Harald Blåtands sten med ”Danmarks dåbsattest”. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019
Annonce

Tag på kanotur på Rands Fjord

Fredericia Kommunes landskab består af en jævn moræneflade, som fra nordøst til sydvest gennemskæres af den 15 kilometer lange Elbo Dal. Dalen strækker sig fra Rands Fjord i nord til Søholme i syd og er en tunneldal, der ligesom morænefladen blev skabt i sidste istid.

Spang Å gennemløber det meste af dalen, som også rummer Rands Fjord, der er kommunens største sø. Det er forbudt at sejle med motor på den 140 hektar store sø, og kano- og kajakroere har derfor søen i fred. Af hensyn til de ynglende havørne er det dog ikke tilladt at sejle på den sydvestligste del af Rands Fjord i perioden fra 1. januar til 30. august.

Foran det smalle bånd af rørskov, der kanter skoven ned til bredden af Rands Fjord, har to kajakroere søgt ly for vinden. Foto: Palle Peter Skov/Trap Danmark, 2019

Bøger om Danmark

Trap Danmark udkommer frem til slutningen af 2021 med bøger om Danmark. Udgivelserne består af bøger om den enkelte kommune med et kort over kommunen indlagt. Bøgerne koster 200-300 kroner og kan købes i landets boghandler. Derudover udgives 34 indbundne bøger med indholdet fra to til seks kommuner. De kan ligeledes købes enkeltvist for omkring 400 kroner, men udgør også et samlet 34-binds bogværk, man kan abonnere på til 12.775 kroner. Der skabes endvidere et omfattende digitalt opslagsværk med topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion. Se mere på trap.dk.

Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Tekstuddrag og billeder på denne side er fra Trap Danmark, bind 15: Billund, Vejle og Fredericia. Bindet udkom den 8. december 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Hedensted For abonnenter

Carl Petersens familie reflekterer over forløbet: Husk, at der sidder mennesker på den anden side af skærmen, som har mistet

Danmark

Jysk Fynske Medier til angreb på Facebook: Åbner en stribe ultralokale medier

Annonce