Annonce
Vejle

'Det er en svær sag': Partier er presset i sag om skolepenge

Lone Myrhøj, byrådsmedlem for SF, deltog ikke i mødet, hvor børne- og familieudvalget besluttede at flytte penge fra elever i specialtilbud til resten af folkeskolen. Arkivfoto: Mette Mørk
Tag fra de svageste - og giv penge til andre grupper. Det har politikerne gjort i sagen om en ny fordeling af penge på skoleområdet i Vejle Kommune. SF står alene med modstand og advarer imod at tro, at man kan finde en model, der passer til alle.

Vejle: - Det er svær sag, lyder omkvædet, når man spørger politikerne i børne- og familieudvalget om, hvorfor de er gået med til at flytte 7,5 millioner kroner fra specialtilbuddene til almendelen af folkeskolen.

Der er to lag i sagen.

Dels skal alle specialafdelinger spare fire procent, der overføres til den generelle skoledrift. Det er de 7,5 millioner kroner.

Annonce

Derudover indføres en ny fordelingsmodel, der rokerer rundt med fem millioner kroner inden for specialafdelingerne.

Nogle specialafdelinger rammes derfor dobbelt af ændringerne på specialområdet. Den samlede påvirkning ses i faktaboksen ved denne artikel.

Skolen betaler

Når almendelen af skolen må sende en elev videre til specialtilbud, skal den stadig betale en del af udgiften det nye sted. Den ordning skal motivere skolen til virkelig at gøre et forsøg på at inkludere eleven - altså at beholde barnet i den almindelige folkeskole.

Men hvis eleven allerede er henvist til specialtilbud i børnehavealderen, får skolen slet ikke indflydelse på forløbet. Alligevel skal den stadig betale, fordi eleven bor i skoledistriktet.


Der er to lag i sagen. Dels skal alle specialafdelinger spare fire procent, der overføres til den generelle skoledrift. Det er de 7,5 millioner kroner. Derudover indføres en ny fordelingsmodel, der rokerer rundt med fem millioner kroner inden for specialafdelingerne.

Fra artiklen


De senere års såkaldte "segregering" af elever til specialafdelinger har skabt et nettounderskud på almenskolernes inklusionsbudgetter på netto 12 millioner kroner. Det er flyttet fra almenskolen ud til specialtilbuddene.

- Det udhuler efterhånden skolernes mulighed for at drive skole for de øvrige elever, siger formanden for børne- og familieudvalget, Torben Elsig-Pedersen (R).

Annonce

V: Så skånsomt som muligt

Vejle Amts Folkeblad har været i kontakt med alle de partier, der er repræsenteret i udvalget.

Niels Clemmensen (V) mener, at den nye ordning er "det mest retfærdige":

- Vi rammer nogen, uanset hvilket håndtag vi trækker i. Vi har forsøgt at gøre det så skånsomt som muligt og for så få som muligt. Almendelen af folkeskolen er ufatteligt presset. Det er ikke nogen rar sag at føre politik på, så jeg er glad for, at det er et enigt udvalg - bortset fra, at SF ikke var tilstede, siger han.

Annonce

SF: Hvor er den gode løsning?

SF's medlem af udvalget, Lone Myrhøj, var forhindret i at deltage i mødet, hvor børne- og familieudvalget besluttede at flytte penge fra eleverne i specialtilbud til den almene del af folkeskolen.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg er kritisk over for forslaget, og at SF ville vente på høringssvarene, før vi tog stilling. Som det er nu, er det ikke optimalt. Den nye model er heller ikke optimal. Hvad er den gode løsning så? Jeg har ikke et bedre alternativ, men jeg ville have foreslået, at sagen skulle sendes retur, og at forvaltningen skal se på det igen, siger Lone Myrhøj.

Hun mener, at inklusion - altså at special-børnene indgår i de almindelige folkeskoleklasser - er et meget sympatisk mål for de elever, der kan, og som det er relevant for.

- Men det må ikke gå sådan, at inklusion bare er et andet ord for effektivisering og besparelser. Vi skal tage udgangspunkt i barnets behov og erkende, at nogle har brug for et helt andet tilbud end inklusion. Jeg tror, man skal indse, at den smarte model, der passer alle, ikke findes, siger Lone Myrhøj.

Hun vil ikke tage sagen op i det samlede byråd, for hun tror ikke, flertallet kan ændres på denne side af et valg.

Annonce

S: Der kommer flere penge

Dan Skjerning (S) siger:

- I bund og grund er pengeposen til skolerne for lille. Men der er også opstået en skævvridning i fordelingen, som vi forsøger at rette op. Alle på skoleområdet bruger de penge, der er, godt og fornuftigt. Det er for lang tid siden (2015, red.), vi sidst har set på det, og derfor bliver ændringerne forholdsvis større. Men der kommer nye penge, og så må vi se på, hvor det har ramt alt for hårdt.

Anja Daugaard (LA) siger:

- Det er en svær øvelse. Det letteste var ikke at ændre noget, men bare give flere penge. Men der er opstået en ubalance, og det er dén, vi vil rette op på. Det bør vi som politikere have mod til. Der er specialafdelinger, der har gode forhold, og almenskoler, der bløder. Nogle rammes, men det er prisen.  Jeg mener, vi har gjort det rigtige, men vi vil fortsat have fokus på området.

Sådan påvirkes specialtilbuddenes økonomi

Ændringerne af specialafdelingernes økonomi består af to dele:

Den ene del er en generel besparelse på fire procent eller 7,5 millioner kroner, der afleveres til almendelen af folkeskolen.

Den anden del er en omfordeling mellem specialafdelingerne internt efter elevsammensætning med mere. Her flyttes rundt på fem millioner kroner. Den øvelse giver et samlet overskud på 637.569 kroner, der bruges på en ny specialafdeling på Bredagerskolen.

To specialtilbud - på Hældagerskolen og Skovagerskolen - er så specielle, at de holde ude af den interne omfordeling af penge mellem specialtilbuddene.

Som et eksempel kan nævnes Skibet Skole. Dens fire procents besparelse er 959.139 kroner. Til gengæld får den i omfordelingen mellem specialafdelingerne 884.481 kroner. Derfor bliver nettovirkningen et minus på 76.658 kr.

Beløbene nedenfor er den samlede virkning på specialafdelingernes økonomi, når ændringerne er fuldt indført. Besparelserne overføres i et hug, mens omfordelingen sker over to skoleår med tre millioner kroner i 2021-2022 og to millioner kroner i 2022-2023.

 • Mølholm Skole = -2.197.770 kr.
 • Firkløverskolen = -1.946.515 kr.
 • Egtved Skole = -1.343.425 kr.
 • Vejle Fjord = -1.252.230 kr.
 • Skovagerskolen = -1.145.777 kr.
 • Englystskolen = -984.632 kr.
 • Hældagerskolen = -405.016 kr.
 • Engum Skole = -357.784 kr.
 • Vejle Midtbyskole tale = -203.311 kr.
 • Skibet Skole = -74.658 kr.
 • Fårupgård = +238.206 kr.
 • Fælleshåbsskolen = +384.002 kr.
 • 10. klasse-skolen UCV = +448.906 kr.
 • Bredagerskolen = +637.569 kr. til nyt specialafsnit
 • Vejle Midtbyskole  =+706.958 kr.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce