Annonce
Kultur

- Det er virkelig wauw: 1000-vis af fantastiske Vejlefotos kommer på nettet

Fotografen er jo normalt ikke selv med på sine fotos. Her bringer vi en undtagelse og viser fotografen bag billederne ved denne artikel Hans Peter Jensen (1855-1924) og hustru Karen (1867-1938) i 1906 i sommerhuset Blåbjerg. Det lå Ibækvej 111 i Vindingland på sydsiden af Vejle Fjord. Familien boede ellers i Kirkegade 23, Vejle, hvor H. P. Jensen også havde sit atelier. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
Der bliver noget at kigge på, efterhånden som Vejle Stadsarkiv lægger en stor gammel fotosamling fra H. P. Jensen på nettet. De gamle glaspladebilleder er af høj kvalitet.

Vejle: - Det er virkelig wauw. Man kan zoome ind på de vildeste detaljer.

Arkivar Karin Conradsen forsøger ikke at skjule sin begejstring for det, hun arbejder med lige nu.

På grund af hjemsendelse og dermed også et kig på, hvad man kan lave af meningsfulde faglige ting hjemmefra, gik hun i gang med at kigge nærmere på en kæmpe glaspladesamling fra fotografen H. P. Jensens hånd. Han arbejdede i Vejle fra 1881 til sin død i 1924. Han overtog forretningen fra sin far Jens Jacob Jensen. Den blev videreført af Adda Bruus helt frem til 1973.  De 11 udvalgte billeder til artiklen stammer herfra.

Annonce

Vejles skatkammer

- Det er en enorm samling, vi råder over. Jeg vil tro, at arkivet har omtrent 10.000 af de gamle glasplader, og rent kultuhistorisk udgør de et skatkammer. Også portrætsamlingen er vældig interessant. Den er jeg også godt i gang med at gøre tilgængelige på arkiv.dk. Alle samfundslag benyttede sig af H. P. Jensen som fotograf. Og da vi har bestillingsprotokollerne, kan langt de fleste identificeres: Hvem var de, hvor boede de, hvad var deres erhverv etc. Virkelig spændende, synes jeg. Som en lille kuriositet brugte politiet ham også til at fotografere forbrydere i Vejle Arrest, fortæller Karin Conradsen.

Fotoet fra 1911 kunne blive til et meget drilagtigt puslespil, hvis Stadsarkivet skulle få brug for en gave ud over det almindelige. Vi ser fra Møllebakken mod nord og har Lille Bjerggade på tværs i forgrunden og over den Fredericiagades sydlige baggårdsside. Huset med den hvide gavl nederst til venstre har i dag adressen Lille Bjerggade 11b. Over det er der et kig til Sønderbrogade 44 og 42, som ikke længere er muligt. Det skyldes, at nutidens Odd Fellowbygning efter dette foto i 1915-16 fik bygget et ”knæk” på langs Koldingvej. Blandt byens spir rager Sct. Nicolai Kirke og den hvide Vor Frelser Kirke op. Lidt til venstre og under Vor Frelserspiret ses Vejle Dampmølle. I horisontlinjen ses fra venstre Uhrhøj, Grejsdalen og Grundetbakken. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv.
Annonce

Sid så stille!

Når man har set så mange portrætter, som hun efterhånden har, begynder man at lægge mærke til detaljer. En ting er, at de gamle ofte så noget bistre ud på billederne. Det skyldes nok den usædvanlige situation samt at de skulle sidde stille længe, for optagelsen af et foto tog sin tid. Flyttede man sig, blev billedet uskarpt.


Det er en enorm samling, vi råder over. Jeg vil tro, at arkivet har omtrent 10.000 af de gamle glasplader, og rent kultuhistorisk udgør de et skatkammer. Også portrætsamlingen er vældig interessant.

Karin Conradsen, arkivar på Vejle Stadsarkiv


- Det er imponerende fotokunst, og der blev kun taget et billede pr. motiv, siger hun.

Ud over at fotografen var dygtig, er der også en anden grund til, at de gamle glaspladebilleder er i så god kvalitet. De sidste filmruller før den digitale tid målte 24 gange 36 millimeter pr. billede. De gamle glasplader kan være op til 180 gange 240 millimeter. Det vil sige, at de ikke skulle forstørres ret meget, snarere tværtimod. Derfor kan man også se gamle dages fotografer reklamere med fotos i legemsformat.

Annonce

Kvinderne forvandlede sig

De ældste fotos af kvinder, viser ydmyge og bly eksistenser. Men i begyndelsen af 1900-tallet ændrer det sig. Kvinderne bliver mere selvbevidste og får et helt andet blik i øjnene. Det er kvindefrigørelse og valgret for kvinder, der ligger bag.

- Man kan se folketyper, spor af deres liv, og der er forskelle fra egn til egn. De stærke Jyders piger bærer store kors i halskæderne. Sådan noget ser man aldrig på bypiger, bemærker Karin Conradsen.

Den store samling vil efterhånden finde vej til nettet, hvor de vil være et enormt skat-kammer for mennesker med lokalhistorisk interesse.

En hel familie af fotografer

Jens Jacob Jensen var født i Bogense i 1819. Han fik borgerskab i Vejle som maler i 1847. Efter de typiske ugers læretid startede han som fotograf i 1864. Tre af hans børn blev også fotografer.

Hans Peter Jensen, født 1855, førte atelieret i Kirkegade 23 i Vejle videre efter sin fars død 1881. Jenny Jacobine Jensen, født 1864, var fotograf fra 1893 i Skive, siden Aalborg, Frederikshavn og Svendborg. Et tredje barn Sophus Peter Frederik Juncker-Jensen, født 1859, blev den mest kendte og har taget mange fotos, der er til at tabe kæben over. I 1888 forpagtede han retten til at offentliggøre fotos fra Den store nordiske industri, landbrugs og Kunstudstilling i København 1888. I 1904 satte han gang i en stor kampagne for at redde og restaurere folks fotos af den ældste type, de såkaldte daguerreotypier. I 1906 var han med de danske deltagere til de olympiske lege i Athen og tog en serie fotos af begivenheden. Hans forretning blev videreført af sønnen Jens Juncker-Jensen, der altså var tredje generations fotograf. Han lukkede virksomheden i 1974.

I 1973 lukkede Vejles ældste fotografiske etablissement efter 109 år. Det hed da ”H. P. Jensens Eftf”. Det lå da fortsat i Kirkegade 23 og blev drevet af Fru Adda Bruus. Hun var kommet til atelieret i 1928 og overtog det i 1931. Lageret af glasplader og genbestillingsbøger blev afleveret til Vejle Stadsarkiv, men en del var gået tabt under krigen.

H. P. Jensen tog mange billeder af Vejleegnen, som blev til postkort, der var en stor salgsartikel i første halvdel af 1900-tallet. Det var den tids sms-besked. Postkortene kunne også være souvenirs fra de steder, man havde besøgt eller markedsføring for ejere af særligt markante bygninger i bybilledet.

I juli 1913 var et udvalg af byens bedre herrer samlet ved Skyttehuset, hvor Vejle Skyttelaug holdt sin årlige fugleskydning. Årets fuglekonge må være den højhattede mand nummer fire fra venstre i forreste række. Blandt dem der kendes på billedet, har Vejle Stadsarkiv noteret titler som arkitekt, handelsgartner, grosserer, kæmner og sagfører, lektor, blikkenslagermester, toldkontrollør, købmand, skræddermester og fabrikant. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
Foto af Bagsnoge 15. Stemningen kan minde om et maleri fra 1600-1700-tallet, men fotoet er fra 1909. Bindingsværkshuset kunne ikke stå meget længere. Det blev nedrevet i 1913, de øvrige i 1919, hvor de gav plads til Dommergården, Vedelsgade 1. Endnu er der ikke brolægning på vejen, men det kom der inden for et par år efter dette foto. Alleryderst til venstre ser man endnu intet spor af Sct. Maria Hospital, der blev opført i årene 1911-13. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
Sønderbro og Søndergade, Vejle, 1914. På venstre side af Søndergade ses Offersens Hotel i nr. 26 og Vejle Kulimport & Trælasthandel i nr. 24. På hotelgavlen har Iversen & Larsen en reklame for ”Singalwatte The”. Gavlen i venstre side af fotoet bærer en reklame for trælasthandelens sortiment med ordene ”Trælast, Støbegods, Kalk, Cement, saltglaserede Rør og Cementrør.” Over baldakinen reklamerer butikken med ”Automobil udlejes” samt ”Cykle&Automobil Værksted. Andre skilte fortæller og salg af olie og benzin samt bilnavnet Opel. I telefonbogen fra Vejle 1912 er det cykelhandler J. J. Jensen, der har telefonnummer 811, der anes på fotoet.Der er et par fiskerkoner i højre side af gaden. Huset er Søndergade 29. Her havde der gennem flere generationer været købmandsforretning og brændevinsbrænderi. Over døren ses navnet Frederik Christiansen. Bygningen var kendt som Brdr. Christiansens købmandsgård. Bygningen var i 1896 blevet udvidet med en etage og det markante hjørnekarnapspir. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
På dette foto fra 1909 ses det da et år gamle Hotel Veile, Kirkegade 25, med udendørs servering langs den frilagte å. Bygningen er genkendelig i dag. Dog har de buede vinduer i stueplan fået flad overligger, lige som navn og årstal under tagrenden er fjernet. Dæmningen er til højre for hotellet. Til venstre for hotellet ses Kirkegade 23, hvis to øverste etager fortsat kan ses i dag. Et skilt på muren viser, at her havde Jacob Lavendt tobaksforretning. På et andet skilt står, næsten usynligt, ordet ”Fotograf”. Fotograf H. P. Jensen havde sit atelier bag gårdspladsen. Han er manden bag billederne ved denne artikel. En tak længere til venstre ses en nydelig bygning med ”skørter” for vinduerne. I Kirkegade 21 lå Vejle Byes og Amts Sparekasse. Denne bygning er desværre fjernet. Det er ikke muligt at finde urbane vendinger, som på gangbar måde i en pæn avis kan beskrive den arkitektoniske rædsel, der nu ligger hjørnet af Kirkegade og Grønnegade. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
En ny kaj i jernbeton blev anlagt langs Vejle Havns sydside i 1907 til 1909. Billedet fra 1909 viser samtidig et panorama over byen i baggrunden. Til venstre ses konsul Marius Windfeld-Hansens villa fra 1898-1899, tegnet af arkitekt og professor Martin Nyrop, ham der også stod bag Københavns Rådhus. Det var niveauet for spinderiejeren. Den ligger fortsat på sin plads, Havnegade 41. Cirka midt i fotoet ses det hvide spir på Vor Frelsers Kirke. En pudsig detalje er revnen hen over billedet. Det er et minde om, at fotoet oprindelig er optaget på en glasplade, som altså er blevet baldret. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
I Dansk Arbejde-ugen i september 1913 blev dette foto taget af Torvegade 15, som var adressen for J. Jensen Bangs Skotøjsfabrik. Arbejdet var ikke forgæves, for Johannes Jensen Bang vandt andenpræmien for smukkest dekorerede facader med følgende begrundelse:"Stort Arbejde lagt i hele Husfacaden, sluttende sig - noget overlæsset - om pyntede Vinduer; Pyntning over Fortovet". Husets to døtre ses til venstre i billedet: Astrid og Valborg Bang. Til højre ses skomagermesteren med sin søn Jens Otto Bang. På førstesalen til venstre ses i vinduet husets frue, Henriette Bang. I det næste vindue tjenestepigen. Huset blev ombygget og forøget med to etager i 1914. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
Vejle Amts Vejvæsen fik ny damptromle i 1914. Den holder på fotoet ved Vardevej. I baggrunden ses ejendommen på hjørnet Vardevej og Dalgade, Vardevej 42, som i dag er uforandret. Vejle Amts Folkeblad bragte denne historie i forbindelse med nyanskaffelsen, 5. august 1914:"Vejle Amts Vejvæsen har gennem Firmaet Theodor Heimann & Co., København, anskaffet sig en ny amerikansk Damptromle. Den blev igaar afleveret, men da man i Gaar Eftermiddags havde foretaget en Prøvetur med den og var paa Vej ned ad Horsensbakken, kørte den løbsk og tørnede lige ovenfor Roms Hulvej mod en af de ved Gangstien staaende Vejsten med en saadan Kraft, at et stort støbt Hoved, som staar i en umiddelbar Forbindelse med den forreste Aksel, knækkede, saa at det var umuligt ved Tromlens egen Hjælp at transportere den videre". Gad vide, om der skulle heste til at trække den hjem, for så har de vrinsket af grin. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
Forsikringsagent Carl Adolf Otto Hahn-Enevoldsen havde i 1917 både kontor og privatbolig i ejendommen Jernbanegade 18. Her drev han sin agentvirksomhed for forskellige assuranceselskaber, bl.a. Statsanstalten for Livsforsikring. Som det ses roder administrationen lidt, men der er til gengæld ikke mere af den, end hvad en mand kan overskue. Det var sværere at tage fotos inde end ude med datidens tekniske udstyr og mangel på kunstigt lys, så der er ikke så mange interiørbilleder som dette. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
H. P. Jensen fotograferede alle slags mennesker, for politiet brugt ham til at lave forbryderalbummet. På dette foto fra 1906 ses et medlem af det absolut bedre borgerskab i Vejle. På fotoet er hun bare 17 somre. Hun hed Anna Sophie Steensen. Hun var datter af margarinefabrikant Hans Slott Steensen og levede fra 1889 til 1962. Tre år efter dette foto blev hun gift med den 16 år ældre godsejersøn Harald Scavenius, der var diplomat, kammerherre og udenrigsminister 1920-1922. Hun voksede op i margarinefabrikantens villa Solhøj, Horsensvej 35. Den findes stadig øst for sygehuset ved Lille Grundet Hulvej. Fotograf: H. P. Jensen; foto: Vejle Stadsarkiv
Annonce
Navne For abonnenter

De første autografjægere har allerede banket på hjemme hos tømrerlærlingen fra Højen: Hvor langt kan Lasse mon nå i årets X Factor?

Danmark

Fredagens coronatal: Rekordmange tilfælde - over 46.000 smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Vejle

Én aldersgruppe udgør halvdelen af de smittede - og kommunen er magtesløs: 'Hvis man kommer derud, hvor det bliver rigtig svært, må man ty til sin sunde fornuft'

VEJLE For abonnenter

Et syndigt rod i Højen: Virksomhed får tvangsbøder for bjerge af glasuld, asbest og bygningsaffald - på trods af konkurs

Alarm 112

Sikkerhedslanding i Billund: Fly fra Lanzarote fik problemer i luften

Billund For abonnenter

Plays første forstander er ansat: Han har lokale rødder og skal skabe rammerne for Grindsteds nye efterskole

Hård kritik af besparelser i Rigspolitiet: - Det giver flere ulykker og dræbte

Alarm 112 For abonnenter

DSB vender på tallerken i computersag: - Vi havde den, så det er vores ansvar

Fra vild efterspørgselhåndsprit til total opbremsning inden ny bølge: Kiilto har været gennem to års turbulent rutsjebanetur

Erhverv

Vild vandrehistorie rammer Bilka: - Det er en kæmpestor and

For abonnenter

Phillip har kæmpet mod DSB halvanden måned efter tanketorsk: - Jeg glemte tasken - men de stjal computeren

Vejle

Garnnøglerne ligger klar: Lad os strikke Vejle gul

Vejle For abonnenter

Avisens madanmelder får serveret en nærmest rå bøf, og tjeneren spørger: 'Hvad er det, du vil?' Det bliver en aften med flere fejl og mangler

Erhverv

Michael Mortensen-selskab køber kæmpe ejendom i Hedensted by

Annonce